Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούμε πατήστε εδώ, προκειμένου να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).