decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

09/04/10 17:00
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.), ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

   1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ., υπογεγραμμένο από τον ή τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας)

   2. ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) όπου δημοσιεύεται περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρείας με το οποίο χορηγείται από την Διεύθυνση Εταιρειών της Νομαρχίας, Βασ.Ηρακλείου 12, τηλ.2310 554 306 η έγκριση για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος αλλοδαπής κεφαλαιουχικής εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα και για το διορισμό του Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου και Αντικλήτου. (φωτοτυπία)

      Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ απαιτούνται σε φωτοτυπία:

      - για τις Α.Ε., ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.)

      - για τις Ε.Π.Ε., απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ)

   3. Καταστατικό εταιρικό σύστασης της εταιρείας (φωτοτυπία)

   4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)

   5. Δείγμα υπογραφής των διαχειριστών της εταιρείας

   6. Ταυτότητες των ημεδαπών διαχειριστών του υποκαταστήματος (φωτοτυπία). Για τους αλλοδαπούς υπηκόους της Ευρωπαικής Ένωσης απαιτείται Διαβατήριο. Για υπηκόους τρίτης χώρας, απαιτούνται Άδεια Παραμονής (Περιφέρεια Κεντρ.Μακεδονίας -Τμήμα Αποκέντρωσης, Τάκη Οικονομίδη & Καθ.Ρωσίδη 11, τηλ. 2310 409 215) και Άδεια Εργασίας (Δ/νση Απασχόλησης και Εργασίας της Νομαρχίας, Φράγκων 14, τηλ.2310 513 735).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο τηλ.2310 263 685).

Στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί "Έγκριση Εγκατάστασης", από τη Νομαρχία (όταν η εγκατάσταση αφορά σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου (π.χ.τεχνικού έργου κ.λ.π.) ή ρυθμίζεται από ειδικό νόμο ή θεσμοθετημένες ειδικές διακρατικές συμβάσεις), η εγγραφή των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων γίνεται χωρίς τα ανωτέρω Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), δικαιολογητικά τα οποία αντικαθίστανται, κατά περίπτωση με:

    * Καταστατικό (της Μητέρας Εταιρείας) σε επίσημη μετάφραση.
    * Απόφαση για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου της, στην Ελλάδα.
    * Σύμβαση Έργου ή άλλο δικαιολογητικό (από το οποίο να προκύπτει η χρονική διάρκεια εγκατάστασης).
    * Σχετικό Νόμο ή Διακρατική Σύμβαση (απ΄ όπου προκύπτει η εξαίρεση, για τη χορήγηση Έγκριση Εγκατάστασης από τη Νομαρχία).

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.
Πίσω