decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Οι χώρες έχουν την ευκαιρία για να ωθήσουν την ανταγωνιστικότητα των παγκόσμιων επενδύσεων, σύμφωνα με τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

01/09/10 12:40
Δελτίο Τύπου: 2011/011/IFC
  
Oυάσιγκτον
Όνομα: Nadine Ghannam
Τηλέφωνο: (202) 473-3011
E-mail: nsghannam@ifc.org
Βιέννη, Αυστρία, 7 Ιουλίου, 2010-Οι υπερβολικά περιοριστικές και παρωχημένες νομοθεσίες αποτελούν εμπόδιο για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και η κακή εφαρμογή τους δημιουργεί πρόσθετες δαπάνες για τους επενδυτές, διαπιστώνει μια νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις διασυνοριακές επενδύσεις με τίτλο Investing Across Borders 2010.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας  που προσφέρει αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που επηρεάζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις που επιτρέπουν σύγκριση ανάμεσα σε 87 χώρες. Η ύπαρξη σαφών και αποτελεσματικών νόμων και κανονισμών είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων για τις οικονομίες των χωρών υποδοχής, τους πολίτες τους, και τους επενδυτές.

"Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των χωρών, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Προσελκύουν νέα και σταθερά κεφάλαια, εισάγουν νέες τεχνολογίες και τρόπους διαχείρισης, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και ενισχύουν τον ανταγωνισμό συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών σε τοπικό επίπεδο και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε αγαθά και υπηρεσίες ", δήλωσε ο Janamitra Devan, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Οικονομικού και Ιδιωτικού Τομέα του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην Αγκόλα και την Αϊτή, η υπερβολική γραφειοκρατία σημαίνει ότι μπορεί να απαιτηθεί ένα εξάμηνο προκειμένου να συσταθεί θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας. Στον Καναδά, τη Γεωργία, και τη Ρουάντα, αυτό μπορεί να γίνει σε λιγότερο από μία εβδομάδα.  Το Leasing βιομηχανικής γης στη Νικαράγουα και τη Σιέρα Λεόνε συνήθως απαιτεί ένα εξάμηνο σε αντίθεση με λιγότερο από δύο εβδομάδες στην Αρμενία, τη Δημοκρατία της Κορέας, και του Σουδάν. Στο Πακιστάν, τις Φιλιππίνες και τη Σρι Λάνκα μπορεί να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να εφαρμοστεί μια απόφαση δικαστικής διαιτησίας.

Η έκθεση Investing Across Borders 2010 διαπιστώνει ότι οι χώρες που έχουν καλές επιδόσεις στους δείκτες της εν λόγω μελέτης για τις διασυνοριακές επενδύσεις τείνουν επίσης να προσελκύουν περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις αναλογικά με το μέγεθος των οικονομιών και του πληθυσμού τους. Αντίθετα, οι χώρες που έχουν κακές επιδόσεις τείνουν να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς, υψηλότερα επίπεδα πολιτικού κινδύνου, καθώς και ασθενέστερες δομές διακυβέρνησης.

Η μελέτη Investing Across Borders 2010 αποσκοπεί να βοηθήσει τις χώρες να αναπτύξουν περισσότερο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα με τον εντοπισμό των ορθών πρακτικών όσον αφορά τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής επενδύσεων. Παρέχει δείκτες εξέτασης δυσκολιών σε ειδικούς τομείς όπως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα για αλλοδαπούς, η διαδικασία έναρξης μιας ξένης επιχείρησης, η πρόσβαση σε γη για βιομηχανική χρήση, και τα καθεστώτα εμπορικής διαιτησίας σε 87 χώρες. Η μελέτη Investing Across Borders 2010
δεν καταγράφει όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αφορούν τους επενδυτές. Για παράδειγμα, δεν μετρά την ασφάλεια, τη μακροοικονομική σταθερότητα, το μέγεθος της αγοράς και τις προοπτικές της, τη διαφθορά, το επίπεδο δεξιοτήτων, ή την ποιότητα των υποδομών. Ωστόσο, οι δείκτες της μελέτης παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για τις κυβερνήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την διεθνή ανταγωνιστικότητά τους αναφορικά με τις επενδύσεις.
Πίσω