decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: «Πως να συμμετάσχετε με επιτυχία στους διαγωνισμούς του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WORLD BANK) και του MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών – ΠΡΑΞΗ ΟΧΙ ΘΕΩΡΙΑ» (6 & 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008)

21/06/10 19:40
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: «Πως να συμμετάσχετε με επιτυχία στους διαγωνισμούς του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WORLD BANK) και του MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) για την προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών – ΠΡΑΞΗ ΟΧΙ ΘΕΩΡΙΑ» (6 & 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 και

ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

To Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό ιδιωτικό τομέα, που εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συνεχίζοντας την προσπάθεια προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιτυχή συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς διοργανώνει φέτος έναν ακόμη πιο εφαρμοσμένο κύκλο σεμιναρίων αποκλειστικά για επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα σεμινάρια αυτά θα γνωρίσουν στους συμμετέχοντες τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που χρηματοδοτούνται όχι μόνο από την World Bank αλλά και τον Αμερικανικό αναπτυξιακό Οργανισμό Millennium Challenge Corporation.
Τα σεμινάρια αποτελούν συνέχεια των σεμιναρίων που υλοποίησε το Γραφείο Διασύνδεσης τον Ιούλιο του 2007 και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική προσέγγιση και όχι τη θεωρία που αφορά στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς προμηθειών Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό τομέα για το πρόγραμμα προμηθειών του. Κάθε χρόνο η Τράπεζα συνάπτει συμβόλαια ανάθεσης, μέσω διεθνών διαγωνισμών, που διέπονται από πλήρως διαφανείς διαδικασίες, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 25 δις δολάρια, για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν στα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το κάθε έργο είναι δυνατόν να συναφθούν πολλά ξεχωριστά συμβόλαια. Η αξία κάθε συμβολαίου κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια (για κατασκευή έργων υποδομής και μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων) μέχρι μερικές χιλιάδες δολάρια (για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών). Από τα συμβόλαια που συνάπτει η Τράπεζα, το 90% είναι αξίας μικρότερης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και το 60% είναι αξίας μικρότερης των 500.000 δολαρίων. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν σε ποσοστό 63% σε προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού, 20% έργων και 17% συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ήδη τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς έργων που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα ακολουθεί μια αυξητική πορεία.

Η επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Τράπεζας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών εξαγωγών, τόσο λόγω της εξασφάλισης των πιστώσεων, όσο και λόγω της εξωστρέφειας την οποία αποκτούν μέσω της συμμετοχής τους οι ελληνικές ΜΜΕ στους εν λόγω διαγωνισμούς, αλλά και του κύρους που αποκτούν ως προμηθευτές του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σκοπός των Σεμιναρίων

Τα σεμινάρια στοχεύουν στην εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις διαδικασίες που τηρούνται στους διαγωνισμούς της Τράπεζας αλλά και στην επισήμανση σημαντικών θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων και κυρίως την αποφυγή λαθών. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη εμπειρία από συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης, καθώς θα τους δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν με ειδικούς τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν.

Ημερομηνία και χώρος πραγματοποίησης

Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:
 • την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα σεμιναρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, 2ος όροφος, και
 • την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 στην Αθήνα, στην αίθουσα Horizon, στο roof garden του ξενοδοχείου Divani Caravel.
Διοργανωτές - εισηγητές

Τα Σεμινάρια διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας που εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατόπιν υπογραφής σχετικού μνημονίου συνεργασίας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Βασικός εισηγητής θα είναι ο κ. Spiros Voyadzis, που διαθέτει σημαντική εμπειρία από την 25χρονη θητεία του στην Παγκόσμια Τράπεζα μέσα από τις θέσεις του στελέχους, του manager και του senior manager τόσο στην Washington όσο και στα γραφεία της Τράπεζας σε χώρες του τρίτου κόσμου. Σήμερα ο κ. Spiros Voyadzis είναι πρόεδρος του Partnerships for Finance and Development Group.

Το σεμινάριο αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί επανειλημμένα με πολύ μεγάλη επιτυχία από τον κ. Voyadzis στη Ισπανία και την Γερμανία.

Επιπλέον, στο σεμινάριο θα συμμετέχει ο κ. Wilfried Maus, από το Γερμανικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου BFAI. O κ. Maus, που είναι Private Sector Liaison Officer της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Γερμανία, θα μεταφέρει τις εμπειρίες των Γερμανικών Συμβουλευτικών επιχειρήσεων από τη συνεργασία τους με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Γλώσσα

Η γλώσσα των σεμιναρίων θα είναι η Αγγλική.

Συμμετοχή - Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ για κάθε άτομο και συμπεριλαμβάνει την προσφορά καφέ, γεύματος και πληροφοριακού υλικού που θα διανεμηθεί.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία των συμμετεχόντων με τον εισηγητή.

Προθεσμία Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή απαιτείται η συμπλήρωση του συνημμένου δελτίου και η αποστολή του με fax στον αριθμό 2310 370136, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο τηλέφωνο 2310370120 και 2310370132.

Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης συμμετοχής και του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • 09.00 - 09.15 Εγγραφές και προσφορά καφέ

 • 09.15 - 09.30 Έναρξη χαιρετισμοί

 • 09.30 - 10.30 Εισαγωγή στους κανόνες και τις αρχές που διέπουν τους διαγωνισμούς των έργων που χρηματοδοτούνται από τον όμιλο της World Bank (WBG) (περιγραφή και τάσεις)

 • 10.30 - 10.45 Διάλειμμα - καφές

 • 10.45 - 11.45 The Millennium Challenge Corporation (MCC) (περιγραφή και ευκαιρίες για συνεργασία σας με το MCC)

 • 11.45 - 12.45 O κύκλος ζωής του έργου και πότε να παρεμβαίνετε

 • 12.45 - 13.45 Πώς να επιτύχετε σε διεθνείς διαγωνισμούς (International Competitive Bidding) έργων που χρηματοδοτούνται από τους δύο οργανισμούς (WBG και MCC)

 • 13.45 - 14.45 Γεύμα buffet - δυνατότητα networking

 • 14.45 - 15.45 Η σωστή προετοιμασία μιας προσφοράς - Η διαδικασία του Διαγωνισμού:

  • General Procurement Notice (GPN)
  • General Letter expressing “in principle” interest
  • Specific Procurement notice (SPN)
  • Expression of Interest (EOI) / Prequalification
  • Short Listing
  • Requests for Proposals (RFP)/ The Tender


 • 15.45 - 17.00 Εξέταση case study υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΟΙ) και προσφοράς (Tender) για ανάλυση και συζήτηση

 • 17.00 - 17.30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση και Συμπεράσματα.
Πίσω