decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Πώς να συμμετέχετε με επιτυχία στους διαγωνισμούς του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την προμήθεια αγαθών και κατασκευή έργων

21/06/10 19:32
Τα Σεμινάρια διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στην:

ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 18 Απριλίου 2007, και

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πέμπτη 19 Απριλίου 2007


Επιχειρηματικές Ευκαιρίες από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς προμηθειών

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό τομέα για το πρόγραμμα προμηθειών του. Κάθε χρόνο η Τράπεζα συνάπτει συμβόλαια ανάθεσης, μέσω διεθνών διαγωνισμών, που διέπονται από πλήρως διαφανείς διαδικασίες, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 25 δις δολάρια, για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν στα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για το κάθε έργο είναι δυνατόν να συναφθούν πολλά ξεχωριστά συμβόλαια. Η αξία κάθε συμβολαίου κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια (για κατασκευή έργων υποδομής και μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων) μέχρι μερικές χιλιάδες δολάρια (για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών). Από τα συμβόλαια που συνάπτει η Τράπεζα, το 90% είναι αξίας μικρότερης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και το 60% είναι αξίας μικρότερης των 500.000 δολαρίων. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν σε ποσοστό 63% σε προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού, 20% έργων και 17% συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το 2005 ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σύνηψε με ελληνικές επιχειρήσεις 11 συμβόλαια, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών συνολικού ύψους 24.728.789 δολαρίων.

Η επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Τράπεζας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών εξαγωγών, τόσο λόγω της εξασφάλισης των πιστώσεων, όσο και λόγω της εξωστρέφειας την οποία αποκτούν μέσω της συμμετοχής τους οι ελληνικές ΜΜΕ στους εν λόγω διαγωνισμούς, αλλά και του κύρους που αποκτούν ως προμηθευτές του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σκοπός των Σεμιναρίων

Τα σεμινάρια στοχεύουν στην εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις διαδικασίες που τηρούνται στους διαγωνισμούς της Τράπεζας αλλά και στην επισήμανση σημαντικών θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων και κυρίως την αποφυγή λαθών. Τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει μέρος σε διαγωνισμούς της Τράπεζας και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης, καθώς θα τους δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν με ειδικούς τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν από τη μέχρι σήμερα συνεργασία τους με την Τράπεζα, όσο και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν για πρώτη φορά να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς της τράπεζας.

Τα σεμινάρια θα εστιάζουν στις διαδικασίες για την προμήθεια αποκλειστικά αγαθών και κατασκευή έργων (όχι για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)

Τα σεμινάρια, θα έχουν κατά την απογευματινή συνεδρία ένα πρακτικό μέρος (workshop) κατά το οποίο οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα κληθούν, αφού χωριστούν σε ομάδες των 5-6 ατόμων, να συμπληρώσουν εικονικές προσφορές, οι οποίες στη συνέχεια θα συζητηθούν, για να εντοπίσει ο εισηγητής τυχόν λάθη τους και να τους βοηθήσει να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ημερομηνία και χώρος πραγματοποίησης

Τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:
- την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα (αίθουσα Θάλεια)
και - την Πέμπτη 19 Απριλίου 2007 στην αίθουσα σεμιναρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, 2ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη.

Διοργανωτές - εισηγητές

Τα Σεμινάρια διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εδρεύει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατόπιν υπογραφής σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Οι εισηγήσεις θα γίνουν από τον κ. Frederick P. Kranz, Procurement Specialist, έμπειρο στέλεχος της Τράπεζας, που εξειδικεύεται στις προμήθειες του Ομίλου, το Γραφείο Διασύνδεσης έχει προσκαλέσει εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη συμμετάσχει με επιτυχία, προκειμένου να μεταφέρουν τις δικές τους εμπειρίες στους συμμετέχοντες.

Γλώσσα

Η γλώσσα των σεμιναρίων θα είναι η Αγγλική.

Συμμετοχή - Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ για κάθε άτομο και συμπεριλαμβάνει την προσφορά καφέ, γεύματος και πληροφοριακού υλικού που θα διανεμηθεί.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία των συμμετεχόντων με τον εισηγητή.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου και κατά τα διαλείμματα θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες για επαφή με τους εκπροσώπους της Τράπεζας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
  • 09.00 - 09.15 Εγγραφές και προσφορά καφέ

  • 09.15 - 09.30 Έναρξη χαιρετισμοί

  • 09.30 - 10.45 Εισαγωγή στους κανόνες και τις αρχές που διέπουν τους διαγωνισμούς της Τράπεζας, περιγραφή του κύκλου ζωής ενός έργου και πηγές πληροφόρησης

  • 10.45 - 11.15 Διάλειμμα - καφές

  • 11.15 - 12.45 Διαδικασίες διαγωνισμών (για προμήθεια αγαθών και κατασκευή έργων)

  • 12.45 - 14.00 Γεύμα buffet - δυνατότητα networking

  • 14.00 - 14.40 Εμπειρίες των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις προμηθειών με την Τράπεζα

  • 14.40 - 16.30 Workshop για την σωστή προετοιμασία μιας προσφοράς

  • 16.30 - 17.30 Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Συζήτηση

  • 17.30 Κλείσιμο Σεμιναρίου Συμπεράσματα.
Προθεσμία Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή απαιτείται η συμπλήρωση του συνημμένου δελτίου (Αίτηση Συμμετοχής, Τύπος αρχείου: .doc, Μέγεθος: 30 KB) και η αποστολή του με fax στον αριθμό 2310 370136, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο τηλέφωνο 2310370120 και 2310370132.

Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης συμμετοχής και του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Απριλίου 2007.
Πίσω