decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Αιτήματα εισαγωγής ξενοδοχειακού εξοπλισμού της εταιρίας SUDISTRIMAT από την Τυνησία

16/06/14 15:48

 

Αιτήματα εισαγωγής ξενοδοχειακού εξοπλισμού της εταιρίας SUDISTRIMAT από την Τυνησία

Το Γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στην Τύνιδα ενημέρωσε το ΕΒΕΘ σχετικά αίτημα της εταιρίας SUDISTRIMAT για εισαγωγή ξενοδοχειακού εξοπλισμού (π.χ. επαγγελματικών πλυντηρίων, ψυγείων κ.τ.λ.) η οποία απευθύνθηκε στο Γραφείο μας. Το αίτημα έχει ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπο AGORA του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας (www.agora.mfa.gr/tn114 ) , στην ενότητα «προσφορά ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας».

Υπεύθυνος επικοινωνίας με την εν λόγω εταιρία είνααι ο κ.   Moncef  KAMOUN και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Av Sadok Guermazi Im Bouhlel ceinture N°5, entre Route ElAin et Route Menzel Chaker

tel: 216 74 240 440, κιν. +216 98 419 722, fax: 216 74 240 441

R.C:B8136842014 - TVA:1336859R/B/M/000

 www.sudistrimat.com - www.sudistrimat.com.tn , contact@sudistrimat,com

Επισημαίνεται ότι το δασμολόγιο για τις εισαγωγές προϊόντων στην Τυνησία είναι προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου των τελωνείων http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667

Η βάση market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο τις διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή. Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος ως ακολούθως: αναγραφή σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης market access, επιλογή του ιστοτόπου europa και στη συνέχεια exporters guide to import formalities και ειδικότερα για τους δασμούς, applied tariffs database. Πρέπει να εισαχθούν οι πρώτοι 4 ή 6 κωδικοί των προϊόντων (υπάρχει συμφωνία μεταξύ κωδικών όπως δίνονται από τα Τυνησιακά Τελωνεία και τις βάσεις δεδομένων της Ε.Ε. όσον αφορά τα 8 πρώτα ψηφία).

Ιστότοπος της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τυνησίαας για πληροφόρηση σχετικά με τις εισαγωγές της χώρας ανά δασμολογική κατηγορία (μέχρι και 10 ψηφία, μορφή CIF) κατ'αξία (τυνησιακά δηνάρια) και κιλά: http://www.ins.nat.tn/indexfr.php, επιλογή ενότητα πάνω κέντρο  commerce exterieur, και στη συνέχεια échange par produit αριστερά.

Η εγγραφή εταιρίας σε Επιμελητήριο, σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική όπως ισχύει στην Ελλάδα. Θεωρητικά, οι εταιρίες πρέπει να είναι καταχωρημένες στο εμπορικό μητρώο http://www.registre-commerce.tn/search/RCCSearch.do?action=getPage&rg_type=PM&search_mode=NORMAL. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας έχει επισημάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες η βάση δεν ήταν επικαιροποιημένη. Η εταιρία SORENCO (www.sorenco.com.tn) ειδικεύεται στις αξιολογήσεις εταιριών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας δε φέρει ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας.

Προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτομέρειες ενδεχόμενης συμφωνίας τους με τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για εμπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Επισημαίνεται ότι κατά την εξέταση του φακέλου, προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενημερώσει τους αιτούντες για πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά με την εταιρία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συνεργαστούν.

Ακόμα, οι επιχειρηματίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 2103382311 & 310, fax. 2103624341, e-mail. arbitrarty@acci.gr, www.acci.gr) προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία τους με τις τυνησιακές εταιρίες ή/και ρητή αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης εμπορικών διαφορών, χωρίς τις καθυστερήσεις και την υπερβολική τυπικότητα των τακτικών δικαστηρίων. Η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης.

Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών στη χώρα, με ορισμένες εξαιρέσεις, γίνεται με τη διαδικασία (irrevocable) Letter of Credit ή Cash Against Documents (http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import).

Όπως αναφέρει η προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ της Τύνιδας, Ειρήνη Καμά, σε πρόσφατη επιχειρηματική αποστολή στην Τυνησία οι Τυνήσιοι επιχειρηματίες έθεσαν ακόλουθες ενδεικτικές ερωτήσεις προς στους Έλληνες εξαγωγείς κατά τη διάρκεια των Β2Β συναντήσεων:

-ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας π.χ. Ιταλούς, Γάλλους;

-ποια η πρότασή σας για την Τυνησία;

-πώς επιθυμείτε να γίνει η πληρωμή των εμπορευμάτων (π.χ. cash against documents, letter of credit);

-ποιες οι τιμές και τι περιλαμβάνουν π.χ. μεταφορά έως το λιμάνι;

-τι πιστοποιήσεις έχει το προϊόν;

-ποια η εμπορική σας πολιτική, π.χ. ψάχνετε έναν αποκλειστικό αγοραστή ή θα προμηθεύετε πολλές εταιρίες;

-πού εξάγετε και ποιες είναι οι σημαντικές συνεργασίες σας;

-τι επιπλέον προσφέρετε (π.χ. εκπαίδευση);

-ποια η συμπληρωματικότητα του προϊόντος σας σε σχέση με άλλα προϊόντα;

Οι επιχειρηματίες μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν τις απαντήσεις σε ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις π.χ. σημαντικές συνεργασίες στην παρουσίαση που θα αποστείλουν στις τυνησιακές εταιρίες, ενώ άλλες να τις αφήσουν για την κατ' ιδίαν επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους Τυνήσιους.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο λιμάνι Rades της Τύνιδας, οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία τους και τους Τυνήσιους εισαγωγείς μπορούν να εξετάσουν την επιλογή των λιμένων της Goulette, της Bizerte ή ακόμα και της Sousse ή της Sfax νοτιότερα της Τύνιδας. Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen (τηλ. 210-4140600, 2310-554647, bizexp@uma.gr, www.evergreen-line.com) συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά με το λιμάνι Bizerte (60 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας) και με το λιμάνι της Τύνιδας Rades.

Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται δυο ώρες πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους θερινούς μήνες. Προτείνεται από το Γραφείο ΟΕΥ η επικοινωνία με τις εταιρίες να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή, πρωινές ώρες.

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την τυνησιακή απ’ευθείας.  (12805/IIIγ/A)

Πίσω