decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ & ρυθμιστικό πλαίσιο της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων

18/05/20 13:02

 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τομέων της αμερικανικής οικονομίας την τελευταία εικοσαετία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το 2019 οι καταναλωτές δαπάνησαν μέσω διαδικτύου στην εγχώρια αγορά $ 602 δισ. (14,9% ετήσια αύξηση), από $ 524 δισ. το 2018 (13,6% ετήσια αύξηση), έναντι $ 461 δισ. το 2017 (13,2% ετήσια αύξηση). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων Υπουργείου Εμπορίου από την Digital Commerce 360 (πρώην Internet Retailer), η κατανάλωση μέσω διαδικτύου στις ΗΠΑ (e-commerce εξαιρουμένων δαπανών για εστίαση, οχήματα και καύσιμα) ανήλθε κατά το 2019 σε 16% της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης (ιστορικά υψηλότερο ποσοστό από το έτος 2000 που το Υπουργείο Εμπορίου καταγράφει ετήσια στοιχεία e-commerce), έναντι 6,4% της συνολικής κατανάλωσης το 2010 (ή $ 170 δισ. το 2010 έναντι $ 602 δισ. το 2019).

Εν συγκρίσει, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις (total retail) στις ΗΠΑ παρουσίασαν κατά το 2019 αύξηση 3,8% (συνολικής αξίας $ 3,76 τρισ., από $ 3,62 τρισ. το 2018), εμφανίζοντας ελαφρά επιβράδυνση ως προς το 2018 όταν η αντίστοιχη αύξηση σε όλα τα κανάλια διάθεσης ήταν 4,1%.

Επισημαίνεται σχετική επιτάχυνση ρυθμού πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το α’ τρίμηνο 2020, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon (#1 στην έκθεση "2019 Digital Commerce 360 Top 1000”), σε οποία αντιστοιχεί περίπου 1/3 του συνόλου ετήσιων συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσίασε το α’ τρίμηνο 2020 αύξηση πωλήσεων παγκοσμίως τάξης 26,4% σε ετήσια βάση (αξίας $ 75,4 δισ., από $ 59,7 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2019), έναντι αύξησης πωλήσεων 28,8% στη Βόρεια Αμερική (αξίας $ 46,1 δισ., από $ 35,8 δισ. αντίστοιχης περιόδου 2019).

Παρεμφερώς αναφέρεται ότι τελευταίως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, οι πωλήσεις προϊόντων μέσω διαδικτύου, ιδίως από καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων/ποτών (groceries), έχουν προσελκύσει μεγαλύτερο μερίδιο καταναλωτών (ενδεχομένως προσωρινά). Η σχετική αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς προκάλεσε γρήγορη προσαρμογή της λιανικής αγοράς, ενώ μπορεί να υπάρξουν μακροπρόθεσμες τάσεις επιτάχυνσης της μετάβασης του γιγαντιαίου τομέα λιανικής στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη διάθεση εμπορευμάτων μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών. Οι διαδικτυακές πωλήσεις CPG / καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών (είδη που συνήθως πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων/ποτών) αυξήθηκαν στις ΗΠΑ κατά 56% περί τα μέσα Απριλίου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (στοιχεία εταιρείας Nielsen and Rakuten Intelligence). Μεγαλύτερες αυξήσεις πωλήσεων μεταξύ κατηγοριών CPG κατεγράφησαν στα τρόφιμα 69,5% (σε ετήσια βάση), στα είδη οικιακής χρήσης 57,5%, σε κατηγορίες φροντίδας υγείας/ομορφιάς 47,7%, βρεφικής φροντίδας 27,2% και φροντίδας κατοικίδιων 22,3%.

Ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ.

Η συνεχής ανάπτυξη των ΤΠΕ / τεχνολογιών πληροφορικής/επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ επέφερε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά και στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, ενώ, παράλληλα, κατεγράφη πολλαπλάσια αύξηση εισαγωγών μικροδεμάτων/μικρών πακέτων άμεσης παράδοσης (small, just-in-time packages), δημιουργώντας σοβαρές διαχειριστικές προκλήσεις για την αρμόδια ρυθμιστική α/Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP). Ειδικότερα, ως τέτοιες προκλήσεις λόγω ταχείας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέρονται:

-   Αύξηση όγκου συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου: ο αριθμός Αμερικανών που πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου τετραπλασιάσθηκε από το 2000, από 22% σε 79%. Συναφώς, κατεγράφη οξεία αύξηση διακίνησης εμπορευμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα $ 2.500 (ελεύθερα δασμού ως “informal entries”), δημιουργώντας διαχειριστικά προβλήματα σε όλα τα τελωνειακά σημεία εισόδου εμπορευμάτων στην χώρα. Κατά την CBP, το 2017 υπήρξε περίπτωση αύξησης εισερχόμενων “μικρών φορτίων” κατά 1.000% σε κομβικό σημείο εισόδου.

-   Αποστολή επικίνδυνων ή μη συμβατών φορτίων, λαμβανομένου υπόψη ότι π.χ. σε ειδική επιχείρηση της CBP το 2017 κατασχέθηκαν στην Νέα Υόρκη άνω των 1.300 μη συμβατών φορτίων (43% του συνόλου), η CBP πρέπει να συλλέγει σειρά σχετικών στοιχείων φορτίων προκειμένου να εντοπίζονται και εξουδετερώνονται κίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας.

-   Κανονιστική συμμόρφωση: πολλοί νέοι ή/και λιγότερο έμπειροι εισαγωγείς στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι εξοικειωμένοι με τους σχετικούς εισαγωγικούς κανονισμούς της CBP και ενδεχομένως αντιμετωπίζουν πρόσθετα έξοδα, περιορισμούς ή/και κυρώσεις κατά την εισαγωγή φορτίων. Η κανονιστική συμμόρφωση επιδρά καθοριστικά στον βαθμό επιτυχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εν προκειμένω, η CBP διαμόρφωσε κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για άμεση αντιμετώπιση των ως άνω προκλήσεων.

Στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου /E-Commerce Strategy.

Στην εν λόγω στρατηγική της CBP επισημαίνεται η ιδιαίτερη ανάγκη α) συνεχούς αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου και β) διαχρονικής επιμόρφωσης τόσο των καταναλωτών, για δικαιώματά τους, όσο και της εμπορικής κοινότητας για υπευθυνότητα και τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Αναφέρονται επί μέρους στόχοι στρατηγικής:

-   Νομοθετική/κανονιστική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της CBP για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και κινδύνων

-    Ενίσχυση των επιχειρησιακών λειτουργιών της CBP για προσαρμογή στην αναδυόμενη δυναμική των αλυσίδων εφοδιασμού μέσω του, γρήγορα αναπτυσσόμενου, ηλεκτρονικού εμπορίου

-    Υποστήριξη των διεργασιών κανονιστικής συμμόρφωσης του ιδιωτικού τομέα μέσω παροχής κινήτρων και οφελών

-    Ανάπτυξη διεθνών προτύπων ηλεκτρονικού εμπορίου για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Οδηγός συμμόρφωσης ηλεκτρονικού εμπορίου /E-Commerce Compliance Guide.

Δεδομένης της πρόσβασης πωλητών από ξένες χώρες στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου

ΗΠΑ, η CBP δημοσίευσε πρόσφατα οδηγό συμμόρφωσης (συμβουλευτικού χαρακτήρα) σε

βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής σε ηΠα, για σχετική εξοικείωση, αποφυγή ενδεχόμενων

προβλημάτων εισαγωγής και γρήγορη τελωνειακή εκκαθάριση.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, σχετική πληροφόρηση CBP διατίθεται σε ιστοσελίδες:

-    "E-commerce”, CBP (Import/Export), https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/e- commerce

-    "E-Commerce Strategy” https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018- Mar/CBP-E-Commerce-Strategic-Plan 0.pdf

-    "E-Commerce Compliance Guide”, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Jan/E- Commerce%20Compliance%20Guide%20for%20Qnline%20Sellers.pdf

Παρεμφερώς επισημαίνεται διαθέσιμη πληροφόρηση "E-Commerce Package” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων σε ιστοσελίδα World Customs Organization E- Commerce Package.

Πίσω