decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Απεμπλοκή κονδυλίων ΕΤΕΑΝ για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

19/11/12 11:10

 Mέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μέσω του ΕΤΕΑΝ ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης με στόχο:

  • τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.
  • τη διοχέτευση στην αγορά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που παρέμεναν δεσμευμένα,
  • τη διευκόλυνση της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών
  • και την εξυγίανση – βελτίωση της αξιοπιστίας της ΕΤΕΑΝ

Όπως είπε ο υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου:

-Πρώτη πρωτοβουλία είναι η αναδιάρθρωση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ. Ειδικότερα, θεσμοθετείται η δυνατότητα να επεκτείνεται από τις τράπεζες η αποπληρωμή των δανείων αυτών μέχρι το Μάιο του 2014, οπότε και λήγουν τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Η ακριβής διάρκεια της επιμήκυνσης, θα εξαρτάται από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξει κάθε δανειολήπτης με την τράπεζά του. Η δυνατότητα παράτασης προσφέρεται τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες επειδή δεν εξυπηρετούνταν.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τα παραπάνω και τροποποιεί τον Κανονισμό του ΕΤΕΑΝ, βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα αναδιάρθρωσης, δηλαδή παράτασης των δανείων. Η Απόφαση είναι ήδη έτοιμη, υπογράφεται άμεσα  και θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο Νοέμβριο.

-Δεύτερη πρωτοβουλία αποτελεί το νέο πρόγραμμα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις.

Από κοινού με τη νέα διοίκηση του ΕΤΕΑΝ το υπουργείο ανέλαβε δράση προκειμένου να απεμπλακούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που είναι «παρκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και εμφανίζουν χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά απορρόφησης, ώστε να διοχετευθεί πολύτιμη ρευστότητα στην αγορά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, προωθείται μείωση του συντελεστή μόχλευσης των κεφαλαίων του Ταμείου και σε εφαρμογή νέου προγράμματος για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι τράπεζες και θα είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς. Αυτό θα γίνει μέσω του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Κεφαλαίων Κίνησης.

Ειδικότερα:

Κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ είναι δεσμευμένα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, για τη χρηματοδότηση των δράσεων που είχαν προκηρυχθεί το 2011 (σχετικά με : τη γενική και νεανική επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τον τουρισμό, την πράσινη οικονομία κλπ.) Ο συντελεστής μόχλευσης για τα προγράμματα αυτά ήταν 1 προς 2, δηλαδή οι τράπεζες καλούνταν μέσω των προγραμμάτων αυτών να χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Στην πράξη, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η ζήτηση για δάνεια μέσω των προγραμμάτων αυτών ήταν μικρή έως ανύπαρκτη. Έτσι τα κονδύλια είναι διαθέσιμα θεωρητικά, αλλά πρακτικώς, το μεγαλύτερο τμήμα τους δεν διοχετεύεται στην αγορά. Οι αποφάσεις που ελήφθηκαν προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα είναι οι εξής:

α. Αποδεσμεύονται 170 εκατ. ευρώ από τα υφιστάμενα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.  Με τα κονδύλια αυτά προκηρύσσεται νέο πρόγραμμα για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, από όλες τις τράπεζες που θα ενδιαφερθούν, σύμφωνα με τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, προς όλες τις επιχειρήσεις. Αξίζει να τονισθεί ξανά πως πρόκειται για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, ενώ τα υφιστάμενα προγράμματα αφορούν μόνον επενδυτικού χαρακτήρα πιστώσεις.

β. Μειώνεται ο συντελεστής μόχλευσης στο 1 : 1. Αυτό σημαίνει ότι για τα 170 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ, οι τράπεζες θα εισφέρουν άλλα 170 εκατ., ούτως ώστε τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μέσω του νέου προγράμματος για κεφάλαιο κίνησης να φθάσουν στα 340 εκατ. ευρώ περίπου, που θα πέσουν στην αγορά, ενώ πριν δεν υπήρχε προοπτική να δοθεί τίποτα εξ αυτών.

γ. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η επιδότηση επιτοκίου θα διαμορφωθεί στο 50%, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, το δάνειο στο μέρος που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ θα είναι άτοκο και άρα στην πράξη, ο δανειολήπτης θα επιβαρύνεται με το μισό επιτόκιο από το ισχύον στην αγορά. Και σίγουρα το επιτόκιο θα είναι αρκετά μικρότερο από το μέχρι σήμερα ισχύον, καθώς μέχρι σήμερα λόγω της μόχλευσης ήταν άτοκο μόνο το 1/3 του δανείου. Άρα, η ρύθμιση αυτή συμφέρει στις επιχειρήσεις.

δ. Το πρόγραμμα  πλέον θα απευθύνεται σε όλες τις τράπεζες για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Αυτό γίνεται, επειδή με τις προηγούμενες δράσεις διαπιστώθηκε ότι επιχειρηματίες που ήταν πελάτες μιας τράπεζας υποχρεώνονταν να απευθυνθούν σε άλλη προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα δανειοδότησης που επιθυμούσαν. Ήταν και αυτή μία από τις αγκυλώσεις που εμπόδισαν την απορρόφηση των κονδυλίων από τα υφιστάμενα προγράμματα του Ταμείου. Γι αυτό πήραμε την απόφαση να την αντιμετωπίσουμε.

ε. Τα υπόλοιπα 130 εκατ. του ταμείου επιχειρηματικότητας, οι ίδιες οι τράπεζες έκριναν πως μπορούν να απορροφηθούν και παραμένουν διαθέσιμα στα υφιστάμενα προγράμματα για τα οποία επίσης ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώνεται στο 1 : 1 προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφησή τους.

Το ΕΤΕΑΝ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να καθοριστούν όλα τα χαρακτηριστικά του προγράμματος (διάρκεια δανείου, ανώτατο ύψος, κλπ.). Γενικώς, πάντως, για τα κεφάλαια κινήσεως συζητείται να έχουν  ανακυκλούμενα όρια και χρονική διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη. Οι δόσεις θα μπορούσαν να είναι ίσες ή άνισες, ανάλογα με τη δυνατότητα του ταμειακού προγράμματος των επιχειρήσεων.

Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα γίνει με τροπολογία, η οποία  είναι ήδη έτοιμη και θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή, με το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατατεθεί προς ψήφιση.

-Η τρίτη πρωτοβουλία αφορά την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων των λοιπών Προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ. Συγκεκριμένα:

Για το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Σε αυτό το πρόγραμμα διαπιστώνεται πως υπάρχει απορροφητικότητα. Ωστόσο, εάν υπήρχε απλούστερη δομή, είναι βέβαιον πως η απόδοσή του θα ήταν πολύ υψηλότερη. Διαχειριστής του Προγράμματος είναι το υπουργείο Ανάπτυξης που βρίσκεται σε επαφή με το  Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι κατ’ εξοχήν αρμόδιο, και θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους το αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 50%.

Επίσης, για το πρόγραμμα του Ταμείου «ΕΝΑΛΙΟ» (που αφορά τον αλιευτικό στόλο, τις υδατοκαλλιέργειες, τις επιχειρήσεις των αλιευτικών προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη των επιλεγμένων σχετικών περιοχών) η απορρόφηση είναι μηδενική. Είχε αποφασισθεί κατά το παρελθόν, νέα προκήρυξή του, η οποία δεν μπορεί να αποδώσει. Ωστόσο, τώρα με τη νέα διοίκηση, πρόκειται εντός ενός μηνός να δοθεί ο νέος Οδηγός Εφαρμογής που θα το καταστήσει λειτουργικότερο και αποδοτικό.

Τέλος, σχετικά με τα 150 εκατ. του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Και εκεί δυστυχώς, η απορρόφηση μέχρι σήμερα ήταν μηδενική. Και γι’  αυτό, εντός ενός μηνός από σήμερα, αναμένονται εξελίξεις και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

-Η τέταρτη πρωτοβουλία συνίσταται στο Πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Πρόκειται για νέο επίσης πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν τον Οκτώβριο και τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Στοχεύει στην ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ροή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45 εκατ. ευρώ και το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης είναι 50%. Δηλαδή η συνολική αξία των εγγυητικών επιστολών φθάνει μέχρι τα 90 εκατ. ευρώ. Μετά τις πρώτες ανακοινώσεις, το πρόγραμμα είναι τώρα σε πλήρη εφαρμογή καθώς εκδόθηκαν και οι σχετικοί Οδηγοί, που προβλέπουν ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Παράλληλα, πολλές είναι πλέον και οι τράπεζες που έχουν ενταχθεί σε αυτό.

Επιπλέον το υπουργείο προχωρά στην εξυγίανση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ΕΤΕΑΝ που από ιδρύσεώς του έχει χορηγήσει εγγυήσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ για δάνεια ύψους 5,5 δισ. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ορισμένες επιχειρήσεις που δανειοδοτήθηκαν με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Με βάση και τα ιστορικά στοιχεία από συστάσεως της εταιρίας, υπολογίζεται ότι έως το Μάιο του 2014 (ημερομηνία λήξεως των ομολόγων του ΕΤΕΑΝ), οι εγγυήσεις που έχουν ήδη καταπέσει και θα καταπέσουν, θα φθάσουν συνολικά στα 670 εκατ. ευρώ.

Με το προηγούμενο καθεστώς, οι εγγυήσεις που κατέπιπταν καταβάλλονταν στις τράπεζες με ομόλογα τα οποία αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους. Η οποία όπως είναι γνωστό είναι πολύ χαμηλή και διαμορφώνεται περίπου στο ¼ της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι, σχηματικά, για εγγύηση ύψους 1 ευρώ, το ΕΤΕΑΝ έπρεπε να αποζημιώσει την τράπεζα με ομόλογα αξίας 4 ευρώ. Αυτό ξεκίνησε σταδιακά με την κλιμάκωση της κρίσης και συνεχίστηκε μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Με διάταξη νόμου που περιελήφθη στον πολυνόμο του υπουργείου Οικονομικών και ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή, σταματά επιτέλους η αιμορραγία του ΕΤΕΑΝ και διασώζεται το Ταμείο. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ότι οι τράπεζες θα αποζημιώνονται με μετρητά αντί για ομόλογα. Για κάθε ένα ευρώ εγγύησης, θα δίνεται ένα ευρώ αποζημίωσης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης. Και όχι τέσσερα ευρώ, μέσω ομολόγων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η θέση του, εξυγιαίνεται ο ισολογισμός του και βελτιώνεται η αξιοπιστία του έναντι του τραπεζικού συστήματος, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων του Ταμείου.

 

Πίσω