decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

BLUE_BOOST: ψηφιακά road-shows του ΕΒΕΘ για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου

19/01/21 09:56

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου BLUE_BOOST, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε πρόσφατα μία σειρά τριών ψηφιακών road-shows, για την προβολή των αποτελεσμάτων του σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς, από την Κεντρική Μακεδονία και άλλες περιοχές της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο περιφερειακό / εθνικό Road Show πραγματοποιήθηκε στις 30.10.2020, στο πλαίσιο της on-line εκδήλωσης “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – EMBRACE”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), για τις ανάγκες του έργου EMBRACE (Πρόγραμμα Interreg MED), που προωθεί την ανάπτυξη εφαρμογών της κυκλικής οικονομίας από ΜΜΕ του αγρο-διατροφικού τομέα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων κι εταιρειών συμβούλων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στο πλαίσιό της παρουσιάστηκαν από το ΕΒΕΘ τα αποτελέσματα του έργου BLUE_BOOST και ειδικότερα της κύριας, Πιλοτικής του Δράσης για τη χορήγηση Κουπονιών Καινοτομίας σε ΜΜΕ της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς επίσης τα 5 Καινοτομικά Έργα επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του έργου από το ΕΒΕΘ, λαμβάνοντας Κουπόνια Καινοτομίας ύψους 10.000€ έκαστο.

Στη συνέχεια, στις 12.11.2020, πραγματοποιήθηκε το 2ο περιφερειακό/ εθνικό Road Show του ΕΒΕΘ για το BLUE_BOOST, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Venture Garden, που διοργάνωσε το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT - American College of Thessaloniki), με αντικείμενο τη χρηματοδότηση των start-up. To Venture Garden είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα, που διοργανώνεται από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece στην Αθήνα και το American College of Thessaloniki, μέλος του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που έγινε με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 επιχειρηματιών, νέων ως επί το πλείστον και ενδιαφερόμενων να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ήταν και αρκετοί ιδιοκτήτες Startups, παρουσιάστηκαν από πλευράς ΕΒΕΘ τα ως άνω θέματα, ενώ στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση 3 από τα 5 χρηματοδοτηθέντα καινοτόμα σχέδια της περιοχής μας. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα:

· Παρουσίαση του καινοτομικού Project COATFISH, από τον Δρ. Κωνσταντίνο Γκάνια, Εργαστήριο Ιχθυολογίας ΑΠΘ και την κα Μαγδαληνή Διαμαντίδου, ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ, κατασκευή διχτυών, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή στο θαλάσσιο περιβάλλον, διχτυών-παγίδων για την παράκτια αλιεία, με τη χρήση επικάλυψης που περιορίζει τη συσσώρευση βιομάζας στο δίχτυ, δοκιμάζοντας τόσο συμβατικές, όσο και εναλλακτικές (οικολογικές) ουσίες.

· Παρουσίαση του καινοτομικού Project INTERACT, από το Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα, εμπειρογνώμονα υδατοκαλλιεργειών και τους κ. Ασπασία Κονιαλίδου & Αλέξανδρο Τζαμπαζάκη, ΜΥΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μεταποίηση & Εμπορία Μυδιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η ανάπτυξη ενός on-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων σημείων των λειτουργιών της επιχείρησης.

· Παρουσίαση του καινοτομικού Project AROMA-2-FISH,  από το Δρ Λάμπρο Κοκοκύρη, Εργαστήριο Χημικής Βιολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και την κα Νικολέτα Αυγήτα, THINKGREEN Natural Goods, Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων, Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η παραγωγή κονσερβοποιημένων φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου, αξιοποιώντας ελληνικά αρωματικά φυτά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Τον κύκλο των ψηφιακών road-shows του ΕΒΕΘ έκλεισε η 3η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο, την 01.12.2020, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 30 εκπροσώπων φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν διευθυντικό στέλεχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι αναπτυξιακών εταιρειών, μεταξύ των οποίων το ΚΕΠΑ, η Ανατολική ΑΕ και η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ, συνδεδεμένος εταίρος του έργου BLUE_BOOST, καθώς επίσης ερευνητικών φορέων της περιοχής και αρμόδιων Υπουργείων. Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” και πιο συγκεκριμένα, η κα Κατερίνα Θεμελή, αρμόδια για το Πρόγραμμα ADRION, η οποία πραγματοποίησε χαιρετισμό. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε από το ΕΒΕΘ παρουσίαση του BLUE_BOOST, όπως περιγράφηκε πιο πάνω και αναλυτική παρουσίαση 3 από τα 5 χρηματοδοτηθέντα καινοτόμα σχέδια της περιοχής μας. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα:

  • Παρουσίαση του Καινοτομικού Project DREAM, από τους Δρ. Αναγνώστη Αργυρίου & Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ  και τον κ. Λάζαρο Πλιάμπα, NORTH AEGEAN SEAFOOD, Καλλιέργεια Θαλάσσιων Ασπόνδυλων, Θεσσαλονίκη. 

Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων, με σκοπό την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου γενετικού υλικού, έτσι ώστε η ωφελούμενη επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει την πρώτη μονάδα καλλιέργειας ολοθουρίων στην Ελλάδα.

  • Παρουσίαση του καινοτομικού Project MULTISPIRULINA,  από τους προαναφερθέντες Δρ. Αναγνώστη Αργυρίου & Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα, ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ και τον κ. Μιχάλη Ζουλουμίδη, ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ, Καλλιέργεια Σπιρουλίνας, Θερμά Σερρών. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων καλλιέργειας γαρίδας στις δεξαμενές όπου παράγεται η σπιρουλίνα, κατά την χειμερινή περίοδο, όταν οι εν λόγω δεξαμενές δε χρησιμοποιούνται.
  • Παρουσίαση του καινοτομικού Project AROMA-2-FISH, που περιγράφηκε πιο πάνω και πάλι από τους Δρ. Λάμπρο Κοκοκύρη, ΔιΠαΕ και την κα Νικολέτα Αυγήτα, THINKGREEN Natural Goods.

Από πλευράς ΕΒΕΘ, τις παραπάνω παρουσιάσεις πραγματοποίησε το στέλεχος του Τμήματος Μελετών & Έρευνας, Γιώργος Εμμανουηλίδης, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχε επίσης από πλευράς Επιμελητηρίου ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Αντώνης Μπούμπουλας και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες του ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του έργου (Ανάδοχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ), μετέχοντες στην Τοπική Επιτροπή Καινοτομίας του BLUE_BOOST, κ. Σπύρος Χιωτέρης, Γιώργος Κόκκας και Δρ. Παναγιώτης Φουσέκης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των εκδηλώσεων καταγράφηκε το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα του BLUE_BOOST και κυρίως της Πιλοτικής του Δράσης.

Το έργο BLUE_BOOST ολοκληρώνεται στις 31.01.2021, με το ΕΒΕΘ να έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίησή του, ως ο εταίρος που σχεδίασε και συντόνισε την Πιλοτική του Δράση για τη χορήγηση Κουπονιών Καινοτομίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΒΕΘ, www.ebeth.gr, του δικτυακού τόπου του έργου https://blueboost.adrioninterreg.eu ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ (τηλ. 2310 370180-3, αρμόδιος Γ. Εμμανουηλίδης). 


 

Πίσω