decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Δραστηριότητα ρωσικού κέντρου καινοτομίας “Skolkovo”

22/04/21 11:20

Το Ρωσικό Υπ. Οικ. Ανάπτυξης μας απέστειλε πληροφόρηση με την παράκληση όπως ενημερωθούν  (και συμμετάσχουν) αρμόδιοι ελληνικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σχετικά με:

Α) Το συνέδριο Startup Village (https://startupvillage.ru/en), το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Καινοτομίας “Skolkovo”[1] και πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 24-25 Μαϊου 2021. με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη της εταιρείας RosCosmos. Το 2019, είχαν συμμετάσχει 10.000 σύνεδροι και 200 ομιλητές από 80 χώρες, σε θεματικές που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μεθοδολογία προσέλκυσης επενδυτών σε μια νεοφυή επιχείρηση.

Β)  Το  “Open Innovation 2021” τον Οκτώβριο 2021 (open innovation.ru/en)

Γ)  Το Πρόγραμμα ”Softlanding” (www.softlanding.sk.ru) που διεξάγεται ετησίως σε τρία στάδια, ώστε να καλύψει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες συμμετοχών ξένων επιχειρήσεων. Το επόμενο στάδιο θα διεξαχθεί την περίοδο 31 Μαϊου – 4 Ιουνίου 2021 (προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 11 Μαϊου).   Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος σύνδεσμος: https://old.sk.ru/foundation/international/softlanding/survey/softlanding/add.aspx.

Παρατίθενται ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι α) ως προς τις κατηγορίες των υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει το Πρόγραμμα (https://services.sk.ru) και β) ως προς τις κατηγορίες των εκδηλώσεων που το Κέντρο Καινοτομίας αναπτύσσει (https://events.sk.ru/events/).

Εν λόγο πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων και απευθύνεται σε νεοφυείς και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας  δωρεάν χώρο για ανάπτυξη από κοινού συνεργασιών (co-working area), ολοκληρωμένη υποστήριξη ανά επιχειρηματικό σχέδιο με την αξιοποίηση εξειδικευμένου project manager, ένταξη στο οικοσύστημα Skolkovo για ευκαιρίες δικτύωσης των επιχειρήσεων καθώς και υποστήριξη επαφών με επενδυτικούς εταίρους, επιχειρηματικούς αγγέλους και αναπτυξιακούς Φορείς.

Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης του καθεστώτος διαμονής στο Skolkovo, ενώ από πλευράς φορολογικών κινήτρων, παρέχεται απαλλαγή ΦΠΑ, μηδενικό φόρο κατοχής γης, μηδενική φορολόγηση επί των κερδών, επιστροφή τυχόν καταβληθέντων δασμών καθώς και επιδοτήσεις που κυμαίνονται από $20.000 έως και $4 εκ., αναλόγως του σκοπού και του σταδίου ανάπτυξης δραστηριοτήτων της συμμετέχουσας επιχείρησης.

Οι τεχνολογικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το Πρόγραμμα είναι της ενεργειακής αποδοτικότητας, πληροφορικής, γεωργίας, βιοϊατρικής, τηλεπικοινωνιών, πυρηνικής ενέργειας και επιστήμης διαστήματος.

Τέλος αξίζει σημειωθεί ότι Ρωσική Ομοσπονδία συνιστά την 12η μεγαλύτερη εθνική οικονομία του πλανήτη (σε τρέχουσες τιμές) και την 6η (σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης), έχει ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο (ο προσωπικός φόρος ανέρχεται στο 13%) και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (8ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων “StartUpBlink”, περί οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων το ρωσικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται κατά 90% στη Μόσχα, αποτελούμενο από περίπου 5.000 επιχειρήσεις (σχεδόν το ήμισυ εξ’ αυτών δραστηριοποιείται στο κέντρο καινοτομίας Skolkovo).

Η δε ρωσική πρωτεύουσα κατατάσσεται στη 10η θέση παγκοσμίως όσον αφορά στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων νεοφυών επιχειρήσεων και στην 3η θέση όσον αφορά στην προσέλκυση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτομίες στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.[1] Το ρωσικό Κέντρου Καινοτομίας Skolkovo, εδρεύει στη Μόσχας και είναι το μεγαλύτερο στην Αν. Ευρώπη

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Πίσω