decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Επιμέρους βελτιώσεις στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙΕΠΠΥ).

16/06/14 16:11

 

Επιμέρους βελτιώσεις στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙΕΠΠΥ).

Ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε στις 5 Ιουνίου 2014, Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙΕΠΠΥ).
Πρόκειται για επιμέρους βελτιώσεις που επέρχονται στους ΔΙΕΠΠΥ, όπως αυτοί είχαν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τεύχος Β, αρ. φύλλου 2044 στις 22 Αυγούστου 2013.

Ακολούθως ο κ. Σκορδάς δήλωσε:

«Μετά την εμπειρία που αποκτήσαμε από την εφαρμογή των ΔΙΕΠΠΥ για περίπου εννέα μήνες, κι αφού λάβαμε υπόψη παρατηρήσεις και υποδείξεις φορέων της αγοράς και ενώσεων καταναλωτών,  καθώς και συναρμόδιων υπηρεσιών, προέκυψε η ανάγκη επιμέρους διορθωτικών παρεμβάσεων, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση των εμπόρων και την μεγαλύτερη διασφάλιση των καταναλωτών».

Παρατίθενται οι αλλαγές ανά άρθρο στο κείμενο των ΔΙΕΠΠΥ, ενώ επισυνάπτεται το τελικό κείμενο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΕΠΠΥ

 

ΑΡΘΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΠΑΡ/ΦΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ

 

 

 

 

2

Ενδείξεις επί των πινακίδων

Η υποχρέωση αναγραφής τιμής ανά μονάδα μέτρησης αφορά και στα καταστήματα πώλησης προϊόντων αρτοποιίας

3στ

Σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα, ή τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται σε μικρές συσκευασίες, ή  με το τεμάχιο, δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής τιμής ανά μονάδα μέτρησης.

9

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορετικές τιμές πώλησης για το ίδιο προϊόν εντός ενός καταστήματος.

4

Μέσα συσκευασίας

2

Χαρτί, ή περιτύλιγμα ή  σακούλα που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία κατά την διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε βάρος τα προβλεπόμενα όρια.

4

Ομοίως, προβλέπονται μέγιστα επιτρεπτά βάρη για τους πλαστικούς περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, τα οποία καθορίζονται ανάλογα με τον όγκο του περιέκτη

5

Ομοίως, προβλέπεται μέγιστο βάρος χαρτοσακούλας για τα προϊόντα μαναβικής (20γρ)

5

Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας

7

Κατ’ εξαίρεση, πάνω στη συσκευασία των παραδοσιακών σαπουνιών, επιτρέπεται η αναγραφή «… κατά τη συσκευασία», λόγω της αποδεδειγμένης απομείωσης του βάρους τους μετά τη συσκευασία τους.

14

Προκειμένου να εξαντληθούν οι συσκευασίες που έχουν ήδη προμηθευτεί οι λιανοπωλητές, και στις οποίες αναγράφεται «..κατά τη συσκευασία», «περίπου …» κλπ αναφορικά με το καθαρό βάρος του προϊόντος προβλέπεται μεταβατική περίοδος χρήσης τους, 6 μηνών.

9

Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου (χύμα)

 

5

Απλοποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου

6

Προβλέπονται πρόστιμα ενώ πριν δεν υπήρχαν

36

Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

1

Θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής τιμής ανά κιλό και ζύγιση εκάστου προϊόντος παρουσία του πελάτη

2

Δίνεται η δυνατότητα στους φούρνους να έχουν τραπεζάκια εξυπηρέτησης των πελατών τους με προϊόντα αρτοποιίας και πρόχειρα γεύματα (σάντουιτς)

4

Προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες (1000 ευρώ)

38

Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών – Ενδείξεις επί της συσκευασίας

 

4

Στα παραστατικά διακίνησης έως και το στάδιο λιανικής πώλησης  συμπληρώνεται πέραν των λοιπών στοιχείων και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ).

5

Δίνεται ο ορισμός του τελικού συσκευαστή

6

Ορίζονται οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις εμπορικές συσκευασίες και ετικέτες

7

Διευκόλυνση παραγωγών κι εμπόρων με την απλοποίηση του αριθμού παρτίδας παραγωγής

8

Ομοίως, με την απλοποίηση αριθμού παρτίδας εισαγωγής.

11

Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας για την προστασία των καταναλωτών.

46

Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

4

Υποχρέωση για ανάρτηση του Πίνακα καθορισμού της ζώνης FAO στα καταστήματα λιανικής πώλησης

58

Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων

Όλο το άρθρο

Προβλέπεται η δέσμευση των νοθευμένων ελαιολάδων, μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

70

Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά.

1

Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης ετικέτας στα ελληνικά με ταυτόχρονη άρση της δέσμευσης, προς διάθεση του προϊόντος

71

Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού για τα κοσμήματα

1

Διαγράφεται ο όρος «εισαγωγέας», καθώς κωδικό κατασκευαστή από το Επιμελητήριο λαμβάνουν μόνο τα κοσμήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

1

Βελτιώνονται οι προδιαγραφές στις τιμές  των επιτρεπόμενων τίτλων πολύτιμων μετάλλων.

2Α

Δυνατότητα διεύρυνσης των κωδικών.

73

Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων για τα κοσμήματα

7

Υποχρέωση επιστροφής σφραγίδας στο οικείο επιμελητήριο σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της, (ώστε να παταχθεί η φοροδιαφυγή και η παράνομη εισαγωγή πολύτιμων μετάλλων).

79

Σήμανση – Επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4

Ορισμός του υπεύθυνου διάθεσης σύμφωνα με τον ν.4177/2013.

5

Διευκόλυνση των λιανοπωλητών στην πώληση ομοειδών προϊόντων με συνολική επισήμανση της σύνθεσής τους στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το κατάστημα λιανικής διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης κωδικών (scanner) επιτρέπεται η ομαδοποίηση ομοειδών προϊόντων και ο έλεγχος της επισήμανσης από τον καταναλωτή με τη χρήση των μέσων αυτών. Έτσι, μειώνεται το λειτουργικό κόστος στις επιχειρήσεις κι εξυπηρετείται καλύτερα ο καταναλωτής.

80

Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους.

5

Δίνεται η δυνατότητα χρήσης εικονογραμμάτων όπως στα υποδήματα αντί των όρων «ΔΕΡΜΑ» και «ΠΛΑΣΤΙΚΟ» με την προϋπόθεση ταυτόχρονης υποχρέωσης για ανάρτηση πίνακα εντός του καταστήματος που να εξηγεί τα σύμβολα

84

Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

Πίνακες   

Α & Β

Ανακατανομή των προϊόντων στους δύο πίνακες και αλλαγή των τίτλων για καλύτερη κατανόηση.

1

Προστέθηκαν απαιτήσεις ενδείξεων για τα απορρυπαντικά.

4

Θεσπίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον έλεγχο ενδείξεων επί των των απορρυπαντικών

 

85

Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών

1

Προσθήκη της λέξης «τελικές» στις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

88

Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

1

οι ένοικοι δικαιούνται να ζητούν με δαπάνες τους αντίγραφα των παραστατικών δαπανών.

2

οι επαγγελματίες διαχειριστές αναρτούν φωτοαντίγραφα παραστατικών δαπανών σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη και ασφαλισμένο.

3

Το αποθεματικό της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

 

89

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός (σημ. τιμοκατάλογοι εστίασης αναψυχής)

2

Προστέθηκαν τα σημεία πώλησης έτοιμου φαγητού εντός των καταστημάτων (πχ. σε σουπερ μάρκετ)

91

Ενδείξεις τιμοκαταλόγων

1

Διαγράφηκε η υποχρέωση αναγραφής της τιμής προ και μετά ΦΠΑ.

3

Διαγράφηκε η υποχρέωση αναγραφής βάρους ή ποσότητας στις μερίδες των εστιατορίων.

98

Προωθητικές Ενέργειες

10

Θεσπίζεται υποχρέωση αποτίμησης των προωθητικών ενεργειών στα παραστατικά πώλησης, με σκοπό τη διαφάνεια.

103

Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

 

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

 

5Ββ

Διαφοροποιήθηκε το πρόστιμο στους χρήστες οργάνων  χωρίς σήμανση (500 ευρώ) και για τους ζυγούς με πλαστή σήμανση (1000 ευρώ)

 

104

Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και συμπιεσμένου φυσικού αερίου

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

Για έλλειψη σήμανσης επιβάλλεται πρόστιμο μόνο στον πρατηριούχο ή τον βυτιοφορέα και όχι και στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα του οργάνου. Επίσης, διαφοροποιήθηκε το πρόστιμο για όργανα χωρίς σήμανση και για όργανα με  πλαστή σήμανση.

105

Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα και των διανομέων συμπιεσμένου φυσικού αερίου

 

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

Γίνεται διάκριση μεταξύ της παραβίασης της σφραγίδας και της πλημμελούς σφράγισης. Για παραβίαση των σφραγίσεων ευθύνη έχει ο πρατηριούχος εκτός αν αποδειχθεί ΚΑΙ ευθύνη του εξουσιοδοτημένου συνεργείου. Για πλημμελή σφράγιση ευθύνη έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

6

Στις προβλεπόμενες σφραγίσεις από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία προστέθηκαν και τα λοιπά σημεία, ενώ πριν αυτά σφραγίζονταν από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα.

106

Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης της ποσότητας

 

1

Τα λοιπά σημεία σφράγισης σφραγίζονται πλέον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και όχι από τον εισαγωγέα ή κατασκευαστή.

5

Για πλημμελή σφράγιση ευθύνη έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

6

Για παραβίαση των σφραγίσεων ευθύνη έχει ο πρατηριούχος ή ο βυτιοφορέας, εκτός αν αποδειχθεί ευθύνη ΚΑΙ του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

107

Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων συμπιεσμένου φυσικού αερίου

 

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, με κρίσιμο έτος το 2006. Μετά την έναρξη ισχύος, η έγκριση συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή θα απαιτείται μόνο για τις νέες αντλίες.

5

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παρ.3 και 4 των ήδη εγκατεστημένων αντλιών-διανομέων  προβλέπεται μεταβατική περίοδος 6 μηνών για να δημιουργηθεί στο πρατήριο ο φάκελος τεκμηρίωσης .

108

Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων συμπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση

 

1

Προστέθηκαν στα όργανα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις και οι αντλίες φυσικού αερίου για τα αυτοκίνητα.

109

Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

 

1

Τα λοιπά σημεία σφράγισης σφραγίζονται πλέον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και όχι από τον εισαγωγέα ή κατασκευαστή, με ανάλογες απαιτήσεις για την απόδειξη της επάρκειάς τους.

 

112

Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

 

2

Το πρόστιμο από 500 ευρώ αυξήθηκε στα 1000 ευρώ

 

122

Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

1

Προστέθηκε «και στους πωλητές πετρελαίου για θέρμανση» πέραν των κατόχων άδειας λιανικής πώλησης.

123

Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1

Ρυθμίζεται και η περίπτωση που η μεταφορά του καυσίμου γίνεται από ανεξάρτητο μεταφορέα.

130

Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

 

1

Τα ανεκτά σφάλματα στο βάρος περιεχομένου συσχετίστηκαν με τα προβλεπόμενα σφάλματα του άρθρου 8, που ισχύουν για κάθε προσυσκευασμένο προϊόν.

 

2

Προβλέφθηκαν δεσμεύσεις για τις ελλιποβαρείς φιάλες.

 

133

Καύσιμα στερεής βιομάζας

Όλο το άρθρο

Επαναδιατύπωση άρθρου ώστε να είναι πιο αναλυτικές οι απαιτήσεις ενδείξεων.

Προσθήκη κλάσης για διευκόλυνση των ελέγχων.

Αντί του εισαγωγέα αναγράφονται τα στοιχεία του υπεύθυνου διάθεσης (με την προηγούμενη διατύπωση υπήρχε υποχρέωση αναγραφής των στοιχείων του εισαγωγέα, άρα καταλάμβανε μόνο τα προϊόντα εκτός ΕΕ)

137

Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Διορθώθηκε από μαργαρίνη σε ελαιόλαδο και η ποσότητα των χυμών ώστε να συμβαδίζει με τη σχετική νομοθεσία. Επίσης το κουλούρι από τουλάχιστον 50 γρ σε 40 γρ. προστέθηκε και η συσκευασία των 330 ml για τους φυσικούς χυμούς που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η περίπτωση ι του πίνακα «…και γενικά σε χώρους που εξ αντικειμένου δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός» έχει ήδη καταργηθεί με την παρ.8 της υποπερίπτωσης ΣΤ5 του ν.4254/2014.

Στην περίπτωση θ’ προστέθηκε «, καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου».

141,

142

Δεσμεύσεις

 

Νέα άρθρα στα οποία περιγράφεται η διαδικασία δεσμεύσεων, όπου η δέσμευση προβλέπεται στον Κώδικα

143

Προσφυγή

 

Διαδικασία προσφυγής κατά της έκθεσης δέσμευσης.

Παραρτ/τα

Παράρτημα VI

 

Προσθήκη παραρτήματος για τα καύσιμα στερεής βιομάζας, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Πίσω