decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Έργο BLUE_BOOST: ολοκληρώθηκαν τα καινοτομικά σχέδια τοπικών επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης που έλαβαν τα Κουπόνια Καινοτομίας

21/05/20 11:42

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έργο BLUE_BOOST: ολοκληρώθηκαν τα καινοτομικά σχέδια τοπικών επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης που έλαβαν τα Κουπόνια Καινοτομίας

 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα  η υλοποίηση των 5 καινοτόμων σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ) & Start-Up της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είχαν λάβει ισάριθμα Κουπόνια Καινοτομίας, ύψους 10.000€ έκαστο από το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο της Πιλοτικής Δράσης του έργου BLUE_BOOST (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION).

Τα εν λόγω καινοτόμα σχέδια επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, στο πλαίσιο της διακρατικής Πιλοτικής Δράσης του έργου BLUE_BOOST, μέσω της οποίας έχουν χορηγηθεί 35 συνολικά κουπόνια καινοτομίας, ύψους έως 10.000€ έκαστο, σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, επεξεργασία αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, ναυπήγηση σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες κλπ), των 7 πιλοτικών περιοχών του έργου.

Σκοπός του BLUE_BOOST είναι η προώθηση της ανάπτυξης καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης των εν λόγω περιοχών, που βρίσκονται σε Κροατία, Ιταλία, Αλβανία και Ελλάδα. Κυριότερο εργαλείο του έργου είναι η παραπάνω Πιλοτική Δράση χορήγησης Κουπονιών Καινοτομίας, την οποία σχεδίασε, οργάνωσε και συντόνισε το ΕΒΕΘ για το σύνολο των εταίρων.

Η εν λόγω Δράση επεδίωκε να δώσει στις ωφελούμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υλοποιήσουν έργα μεταφοράς τεχνογνωσίας, για το σχεδιασμό/δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing, σε όλες τις φάσεις του κύκλου καινοτομίας, σε επίπεδο τεχνολογικό, οργανωσιακό και marketing. Οι ωφελούμενες ΠΜΜΕ & Start-Up είχαν τη δυνατότητα, μέσω των Κουπονιών Καινοτομίας, να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες αξίας της Γαλάζιας Ανάπτυξης, χάρη στις γνώσεις / τεχνολογικές δεξιότητες που τους μετέφεραν Πάροχοι Τεχνογνωσίας, οι οποίοι μπορούσαν να είναι: Δημόσιοι/ Ιδιωτικοί Ερευνητικοί Φορείς, Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις, καθώς και Νέοι Μη Θεσμικοί Φορείς Καινοτομίας (fab labs, maker spaces, creative hubs κλπ).

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η πιλοτική περιοχή του ΕΒΕΘ, οι κλάδοι της Γαλάζιας Ανάπτυξης που επιλέχθηκαν από το Επιμελητήριο για την Πιλοτική Δράση ήταν η αλιεία, η επεξεργασία - εμπορία αλιευμάτων και οι υδατοκαλλιέργειες. Η υλοποίηση των εν λόγω καινοτομικών σχεδίων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, ενώ οι σχετικές αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις των Παρόχων Τεχνογνωσίας και τα προβλεπόμενα απαιτούμενα έγγραφα από πλευράς των ωφελουμένων ΠΜΜΕ & Start-Up υποβλήθηκαν στο ΕΒΕΘ μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2020 και ελέγχθηκαν από την Τοπική Επιτροπή Καινοτομίας του Επιμελητηρίου για το BLUE_BOOST, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ και εμπειρογνώμονες.

Τα 5 υλοποιηθέντα καινοτομικά σχέδια, που εμφανίζουν στο σύνολό τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι τα εξής:

  1. MultiSpirulina - Multitrophic Aquaculture as Innovative Tool in a Spirulina farm (Πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια ως καινοτομικό εργαλείο σε μια μονάδα καλλιέργειας σπιρουλίνας) με ωφελούμενη επιχείρηση την ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ (καλλιέργεια Σπιρουλίνας, Νιγρίτα Σερρών) και  συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων καλλιέργειας γαρίδας στις δεξαμενές όπου παράγεται η σπιρουλίνα, κατά την χειμερινή περίοδο, όταν οι εν λόγω δεξαμενές δε χρησιμοποιούνται.
  2. COATFISH - Use of antifouling coating in netting traps for the coastal fisheries (Χρήση αντιεπιβιωτικής επικάλυψης σε δίχτυα-παγίδες για την παράκτια αλιεία), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. (κατασκευή διχτυών, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η δοκιμή στο θαλάσσιο περιβάλλον, διχτυών-παγίδων για την παράκτια αλιεία, με τη χρήση επικάλυψης που περιορίζει τη συσσώρευση βιομάζας στο δίχτυ, δοκιμάζοντας τόσο συμβατικές, όσο και εναλλακτικές (οικολογικές) ουσίες.
  3. DREAM - Development of an artificial REproduction method for seA cucuMbers (Ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής για ολοθούρια), με ωφελούμενη επιχείρηση την NORTH AEGEAN SEAFOOD (καλλιέργεια κι επεξεργασία μαλακίων - θαλάσσιων ασπονδύλων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας επίσης το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου τεχνητής αναπαραγωγής ολοθουρίων, με σκοπό την παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου γενετικού υλικού, έτσι ώστε η ωφελούμενη επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει την πρώτη μονάδα καλλιέργειας ολοθουρίων στην Ελλάδα.
  4. INTERACT - usIng an oNline moniToring systEm to contRol mussels’ sAfety CondiTions (Χρησιμοποιώντας ένα on-line σύστημα παρακολούθησης για τον έλεγχο των συνθηκών ασφαλείας των μυδιών), με ωφελούμενη επιχείρηση την ΚΟΝΙΑΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ – «Μύδια ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Επεξεργασία και Εμπορία Μυδιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Βιολόγο - Εμπειρογνώμονα Υδατοκαλλιεργειών, Δρ. Κωνσταντίνο Κουκάρα. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η ανάπτυξη ενός on-line συστήματος παρακολούθησης οστρακοειδών, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων σημείων των λειτουργιών της επιχείρησης.
  5. AROMA-2-FISH - Aromatic waters based brine to preserve nutritionally high valued fish fillets (Άλμη βασισμένη σε ροδόνερα για τη διατήρηση φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας), με υποβάλλοντα την εταιρεία ΑΥΓΗΤΑ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Τhinkgreen Natural Goods (Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων, Θεσσαλονίκη) και συνεργαζόμενο Πάροχο Τεχνογνωσίας το Εργαστήριο Ανάλυσης Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αντικείμενο του καινοτομικού σχεδίου ήταν η παραγωγή κονσερβοποιημένων φιλέτων ψαριού υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία διατηρούνται μέσα σε διαφορετικά είδη άλμης βασισμένης σε ροδόνερα, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου, αξιοποιώντας ελληνικά αρωματικά φυτά, πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνόλου των παραπάνω καινοτομικών σχεδίων αναπτύχθηκε μία εξαιρετική συνεργασία μεταξύ επιχείρησης και Παρόχου Τεχνογνωσίας, όπως είχε διαπιστωθεί και κατά τη διάρκεια επισκέψεων των μελών της Τοπικής Επιτροπής Καινοτομίας του ΕΒΕΘ στις εγκαταστάσεις των ΠΜΜΕ και των Παρόχων τους. Τέλος, ιδιαίτερα ελπιδοφόρα εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η εν λόγω σχέση συνεργασίας εξακολουθεί και μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου των καινοτομικών σχεδίων. 

Το έργο BLUE_BOOST συνεχίζεται, κυρίως περιλαμβάνοντας πλέον δράσεις διάχυσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΒΕΘ, www.ebeth.gr , του δικτυακού τόπου του έργου https://blueboost.adrioninterreg.eu ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ (τηλ. 2310 370180-3).


 

Πίσω