decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Ευρωπαϊκά βραβεία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

14/01/13 13:31

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υποστηρίζει το θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και εστιάζει σε επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και μη επιχειρηματικών φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που επικεντρώνονται στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσω της καινοτομίας.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απευθύνονται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές που υλοποιούν ή υλοποίησαν κατά την τελευταία πενταετία συνεργατικά προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Μαρτίου 2013.

Σημειώνεται ότι τα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ, απευθύνονταιι σε όλους όσοι έχουν υλοποιήσει τα τελευταία πέντε χρόνια συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με κάποιον μη επιχειρηματικό φορέα που στόχευαν είτε στην προστασία του περιβάλλοντος είτε στην αντιμετώπιση ενός κοινωνικού θέματος (όπως ανεργία των νέων, ανακούφιση κάποιας κοινωνικής ομάδας, κλπ.). Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και εστιάζει σε επιτυχημένες  συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και μη επιχειρηματικών φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που επικεντρώνονται στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσω της καινοτομίας.

Για το σκοπό αυτό τα βασικά στοιχεία των δράσεων – και με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν - πρέπει να είναι η συνεργασία, η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή για να είναι επιλέξιμη η δράση θα πρέπει :

1. Nα την έχει υλοποιήσει η επιχείρηση σε συνεργασία με κάποιον μη επιχειρηματικό φορέα (μη κυβερνητική οργάνωση, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.),

2. Nα αντιμετωπίζει ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα με καινοτόμο τρόπο και

3. Να έχει επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Παράδειγμα 1 : Η εταιρεία ΧΧΧΧ πώλησης ειδών ένδυσης που συνεργάζεται με την ΜΚΟ ΧΧΧΧ  παρακινεί τους πελάτες της να παραδίνουν στην ΜΚΟ παλιά τους ενδύματα με τη φίρμα της εταιρείας και για αντάλλαγμα παίρνουν ένα κουπόνι συγκεκριμένης αξίας που μπορούν να το εξαργυρώσουν στα καταστήματα της εταιρείας. (αποτέλεσμα : μέσα σε ένα χρόνο συγκεντρώθηκαν ΧΧΧΧ τόνοι παλαιών ενδυμάτων, τα οποία η ΜΚΟ ΧΧΧΧ πώλησε και είχε έσοδα ΧΧΧΧ ποσό. )  

Παράδειγμα 2 : Η εταιρεία ΧΧΧΧ σε συνεργασία με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης βοηθά στον εμβολιασμό παιδιών που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές.( αποτέλεσμα: εμβολιάστηκε ΧΧΧΧ αριθμός παιδιών)  

Παράδειγμα 3 : Η εταιρεία ΧΧΧΧ σε συνεργασία με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχει προς τους κατοίκους τεχνικές συμβουλές για το πώς μπορούν να μειώσουν τα απορρίμματά τους.( αποτέλεσμα: ενημερώθηκε ΧΧΧΧ αριθμός κατοίκων και μειώθηκαν τα απορρίμματα κατά ΧΧΧΧ τόνους το χρόνο)    

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απευθύνονται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλες, μεσαίες και μικρές που υλοποιούν ή υλοποίησαν κατά την τελευταία πενταετία συνεργατικά προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στην Ελλάδα, ο θεσμός διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινά για όλες τις χώρες που συμμετέχουν και έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα υπάρξουν δύο βραβεία. Ένα για μεγάλες εταιρείες (άνω των 250 ατόμων) και ένα για μικρές (κάτω των 250 ατόμων). Επίσης σε κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν και από δυο έπαινοι.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Μαρτίου 2013. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή την 23η Απριλίου 2013.

Στην ιστοσελίδα www.eucsrawards-hellas.gr ή στο τηλέφωνο 210 – 33 87 422 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τους όρους συμμετοχής, την αίτηση συμμετοχής, οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Το ΕΒΕΘ υποστηρίζει τα βραβεία γιατί πιστεύει ότι ο θεσμός τους δίνει πραγματικά την ευκαιρία για ενδυνάμωση και καθιέρωση νέων προτύπων επιχειρηματικής πρακτικής μέσα από καινοτόμες και αποτελεσματικές συνεργασίες που βοηθούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Η δέσμευση της επιχείρησης στις αρχές και στις αξίες που αντιπροσωπεύει η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι το πρώτο βήμα για τη μετάβασή της σε ένα νέο, διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, όπου η συνεργασία και η σύμπραξη επιχειρήσεων και κοινωνίας είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να ενδυναμώσει τη θέση σας  ειδικότερα σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης.

Το όφελος από  τη συμμετοχή 

Με τη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία η επιχείρηση μπορεί:

-να αναδείξει ευρύτερα την καινοτομία της και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και προβλεπτικά στις ανάγκες, ανησυχίες και προσδοκίες καταναλωτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών

-να προβάλει την κοινωνική της ευαισθησία και την περιβαλλοντική της ευθύνη

-να αναδείξει τη διαφοροποίησή της από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου

-να αξιολογήσει τη δράση της από ανεξάρτητους κριτές

-να προβληθεί μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.eucsrawards-hellas.gr

-να συμπεριληφθεί σε ειδικό έντυπο που θα παραχθεί μετά την απονομή των βραβείων

Οι νικητές μπορούν:

-να αναγνωριστούν από ομοειδείς οργανισμούς ως πρωτοπόροι στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

-να διευρύνουν τη φήμη και αξιοπιστία τους τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο

-να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή τελετή επιβράβευσης όλων των νικητών 

 

 

Πίσω