decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Fast-track δάνεια με ψηφιακή έγκριση, 100% κρατική εγγύηση και πολύ χαμηλά επιτόκια ζητά για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

22/05/20 10:59

Θεσσαλονίκη 22.05.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Fast-track δάνεια με ψηφιακή έγκριση, 100% κρατική εγγύηση και πολύ χαμηλά επιτόκια ζητά για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Τις βέλτιστες πρακτικές χρηματοδοτικής ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, καταγράφει σε ανοιχτή επιστολή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς των χωρών – μελών του, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. John W.H. Denton.

Την σχετική επιστολή προώθησε, εκ νέου, στους Ελληνες Υπουργούς το ΕΒΕΘ, δια του Α΄ Αντιπροέδρου του κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, τονίζοντας πως το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο αποτελεί τον ισχυρότερο επιχειρηματικό οργανισμό παγκοσμίως και οι επισημάνσεις του είναι πάντοτε καίριες και έχουν βαρύνουσα σημασία.

Ακόμη, το ΕΒΕΘ σημειώνει ότι όσα διαλαμβάνονται στην επιστολή αποτυπώνουν πλήρως το υπαρξιακό πρόβλημα των ΜμΕ, σε όλο τον κόσμο και οδηγούν στην υποβολή ενός πλαισίου προτάσεων και καλών πρακτικών και για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής, που ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας, με τα προτεινόμενα μέτρα, είναι απολύτως επιθυμητός.

Η επιστολή είναι η εξής:

“Αγαπητοί Υπουργοί,

Γράφω αυτή την επιστολή για λογαριασμό του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)— του φορέα που εκπροσωπεί πάνω από 45 εκατομμύρια επιχειρήσεις— αναφορικά με τη σπουδαιότητα της εξασφάλισης των μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

Όπως θα καταλάβετε οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση άνω του 90% του ΑΕΠ και περισσότερο από το 50% της απασχόλησης στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, είναι από τις πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις των οικονομικών πληγμάτων, με διαθέσιμη ρευστότητα που περιορίζεται στις ανάγκες λειτουργίας τους για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.

Χωρίς επαρκείς και άμεσες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, φοβούμαστε ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων δεν θα μπορέσει να αντέξει στην κρίση του COVID-19, με πιθανές συστημικές επιπτώσεις  στην απασχόληση και τη λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Προκειμένου να «Σώσουμε τις ΜμΕ μας» και, κατ’ επέκταση, να προστατέψουμε τις ζωές  και την επιβίωση παγκοσμίως, πιστεύουμε ότι μια περαιτέρω εξέλιξη των ήδη ληφθέντων - και ασφαλώς ευπρόσδεκτων- μέτρων στήριξης είναι επειγόντως αναγκαία σε πολλές οικονομίες.

Υπάρχει περιθώριο σημαντικής αναβάθμισης των μέτρων πρωτοποριακής στήριξης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν, όσο είναι αναγκαίο, στους επικρατούντες  τρόπους χρηματοοικονομικών συναλλαγών μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων, σε κάθε χώρα.

Βάσει των επαφών μας με το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας σε περισσότερες από 100 χώρες, παροτρύνουμε τις Κυβερνήσεις να εφαρμόσουν έξι αρχές «βέλτιστων πρακτικών» που μπορούν να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο και διάχυση μελλοντικών παρεμβάσεων προκειμένου να προασπισθεί η επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών. Συγκεκριμένα:

• Παροχή πλήρους εγγυήσεως δανείων εκτάκτου ανάγκης προκαθορισμένων ποσών με πολύ χαμηλά (αμελητέα) επιτόκια. Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008-9 έδειξε ότι οι εμπορικές τράπεζες αντιμετώπισαν περιορισμούς στην προώθηση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς μακροσκελείς διαδικασίες ελέγχου και υψηλότερων ασφαλίστρων κινδύνου. Με την παροχή πλήρους εγγυήσεως των δανείων των επιχειρήσεων αυτών  οι Κυβερνήσεις και οι αναπτυξιακές τράπεζες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο που θα κληθούν να αναλάβουν οι εμπορικές τράπεζες— διασφαλίζοντας την ταχεία αποδέσμευση κεφαλαίων εκτάκτου ανάγκης με μηδενικά ή πολύ χαμηλά επιτόκια.

• Kαθιέρωση μιας κλιμακωτής προσέγγισης στην έγκριση χρηματοδοτήσεων. Τα δάνεια με διαδικασίες Fast-track είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι πολύ μικρές και ΜμΕ να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας που επέφερε η κρίση της πανδημίας του COVID-19. Στο πνεύμα αυτό, οι αιτήσεις χρηματοδότησης χαμηλής αξίας θα πρέπει-  στο μέτρο του εφικτού - να λαμβάνουν άμεσες εγκρίσεις για δάνεια πλήρως εγγυημένα, ενώ οι αιτήσεις για μεγαλύτερης αξίας, μερικώς εγγυημένες χρηματοδοτήσεις, θα συνεχίσουν να εξετάζονται με τις υφιστάμενες διαδικασίες ελέγχων. Εάν στηθεί σωστά το πλαίσιο, αυτή η κλιμακωτή προσέγγιση  δυο επιπέδων μπορεί να διασφαλίσει τάχιστη πρόσβαση στη ρευστότητα που είναι καθοριστικής σημασίας για τις πολύ μικρές και ΜμΕ, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στις τράπεζες να κάνουν ανάλυση κινδύνου. Ένα τέτοιο σύστημα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην Ελβετία και προτρέπουμε και άλλες Κυβερνήσεις και Οργανισμούς να το ακολουθήσουν.

• Να γίνει χρήση ψηφιακών λύσεων προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Σε χώρες όπου οι τυπικοί δεσμοί μεταξύ τραπεζών και μικρότερων επιχειρήσεων είναι λιγότερο διαδεδομένοι, οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εξετασθούν ως αξιόπιστες εναλλακτικές για την παροχή στήριξης εκτάκτου ανάγκης. Σε κάποιες περιοχές, οι εταιρείες - πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες πληρωμών και οι επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με χρήση υψηλής τεχνολογίας (fintech) έχουν μεγαλύτερο δίκτυο πελατών από τις τράπεζες,  με π.χ., κινητά ‘πορτοφόλια’, που δίνουν πρόσβαση στο 60% των ενηλίκων στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.  Όπου είναι αναγκαίο παροτρύνουμε τις Κυβερνήσεις να στηρίξουν την ανάπτυξη οικοσυστημάτων αναγκαίων στοιχείων που θα επιτρέψουν στην παροχή δανείων εκτάκτου ανάγκης, κάνοντας χρήση αυτών των πλατφορμών και δικτύων χωρίς καθυστέρηση.

• Υιοθέτηση κανόνων κινδύνου “Γνώρισε τον πελάτη σου” προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση  αιτήσεων δανειοδότησης που θα παραμένουν «υπό εξέταση». Τη στιγμή αυτή, τέτοιοι κανόνες εφαρμόζονται από κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μεγάλες και ΜμΕ εξίσου. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος κανόνων  θα μπορούσε να συντομεύσει τους χρόνους έγκρισης ενός δανείου, σε μια πολύ μικρή και ΜμΕ από μερικές εβδομάδες σε μερικές μέρες. Πλατφόρμες όπως η γραμματεία Know Your Customer (KYC) της SWIFT’s— που λειτουργεί ως κεντρική και τυποποιημένη πλατφόρμα «Γνωρίζω τον Πελάτη μου» για όλες τις τραπεζικές σχέσεις—θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη περαιτέρω οικονομιών χρόνου.

• Μόχλευση εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι σχέσεις μεταξύ αγοραστών υψηλής ποιότητας και προμηθευτών που είναι πολύ μικρές και ΜμΕ  έχουν πολλά περιθώρια αξιοποίησης για την διοχέτευση ρευστότητας στις μικρές επιχειρήσεις με ελάχιστο κόστος. Παροτρύνουμε τις Κυβερνήσεις να μοχλεύσουν χρηματοοικονομικά μοντέλα αλυσίδων αξίας-όπως το ανάστροφο factoring (reverse factoring)—προκειμένου να διευρυνθεί η διασπορά των κεφαλαίων εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

• Εμπλοκή των Εμπορικών Επιμελητηρίων, ως σημείων εστίασης (focal points) της επιχειρηματικής κοινότητας. Τα Εμπορικά Επιμελητήρια μπορούν, όχι μόνο να βοηθήσουν τις Κυβερνήσεις  λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι φορείς και διασφαλίζοντας ότι οι πολύ μικρές και ΜμΕ γνωρίζουν την διαθεσιμότητα των πηγών χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν εφαρμογές χρηματοοικονομικής στήριξης, απλοποιώντας τη διαδικασία και οδηγώντας τις μικρές επιχειρήσεις στα κατάλληλα ιδρύματα /οργανισμούς.

Η ταχύτητα δράσης είναι ουσιώδης κατά τη διαδικασία υποβοήθησης των πολύ μικρών και ΜμΕ. Παρά την επικρατούσα άποψη ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες ορθοποδούν μετά την αποτυχία της επιχείρησής τους, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι γύρω στο 60% των μικρών επιχειρήσεων δεν ξανανοίγουν μετά από μια καταστροφή.

Με την προσαρμογή της παροχής χρηματοοικονομικής στήριξης μέσω των δικτύων που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις πολύ μικρές και ΜμΕ, οι Κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων,  αποφεύγοντας μια επιδείνωση της κατάστασης σε πτωχεύσεις και απολύσεις.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δεσμεύεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής αυτών των μέτρων στήριξης εκτάκτου ανάγκης. Μέσω του διεθνούς δικτύου συνεργατών και των επαφών μας με άλλους οργανισμούς, εργαζόμαστε προκειμένου να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν ότι η χρηματοοικονομική στήριξη θα φθάσει στις μικρές επιχειρήσεις όσο πιο γρήγορα και εύκολα αυτό είναι εφικτό.

Έχουμε κινητοποιηθεί στην μάχη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία κατά την παρούσα κρίση και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με εσάς για την εξέταση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και της στήριξης της ανάκαμψης καθώς αντιδρούμε από κοινού στο σήμα κινδύνου προκειμένου να «Σώσουμε τις ΜμΕ μας».

Πίσω