decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Γραφείο ΟΕΥ στην Ουάσιγκτον : Επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

05/05/20 21:58

 

Θέμα : Επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Έκθεση Baker McKenzie / Oxford Economics.

Δημοσιοποιήθηκε 4/2020 έκθεση "Beyond COVID-19: Supply Chain Resilience Holds Key to Recovery”, προϊόν συνεργασίας του δικηγορικού γραφείου Baker McKenzie και της εταιρείας συμβούλων Oxford Economics, σε οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στους επί μέρους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από την πανδημία.

Σε εν λόγω έκθεση επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις διασυνοριακών συναλλαγών λόγω πανδημίας κορωνοϊού επιφέρουν μεγάλη, αν και εκτιμώμενα προσωρινή, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, καθώς και διαταραχή των διεθνών εμπορικών ροών και εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ η μακροπρόθεσμη επίδραση παραμένει αβέβαιη.

Ως αποτέλεσμα, κατά την εν λόγω έκθεση εκτιμάται κάμψη του παγκόσμιου ΑΕΠ σε περίπου 0% για το 2020, ενώ για το παγκόσμιο εμπόριο εκτιμάται μείωση άνω του 4% κατά το α’ τρίμηνο τρ.έ. (μοναδική δεύτερη καταγραφείσα μείωση από τα μέσα της δεκαετίας 1980), καθώς και εξακολουθητικά πτωτική πορεία έως το τέλος του α’ εξαμήνου. [Παρεμφερώς, εδώ, υπενθυμίζονται ωστόσο πρόσφατες προβλέψεις μείωσης του παγκόσμιου εμπορίου κατά το 2020 α) του ΠΟΕ, 8/4, "Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy” περί μείωσης μεταξύ 13% και 32%, και β) του ΔΝΤ, 14/4, "World Economic Outlook 2020” περί μείωσης 11%].

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας θα είναι αρνητικότερες, έναντι των προηγούμενων μεγεθών του δ’ τριμήνου 2019, για τους τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας (μείωση 13%), κλωστοϋφαντουργικών (μείωση 8%) και ηλεκτρονικών ειδών (μείωση 7%),
ενώ οι δύο πρώτοι τομείς αναμένεται να ανακάμψουν γρηγορότερα από τον κορωνοϊό μόλις καταστεί δυνατή η επιστροφή στην ομαλότητα, πιθανότερα το α’ εξάμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Oxford Economics, η παγκόσμια παραγωγή θα εμφανίσει συνολική μείωση 5% το α’ εξάμηνο του 2020, ως προς το 2019, ενώ θα αρχίσει να ανακάμπτει κατά το δεύτερο ήμισυ του 2020 και επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα από το 2021, υπερβαίνοντας 6%, κατ’ εκτίμηση, τις επιδόσεις του 2019. Πάντως, σημειώνεται, δεν θα πρόκειται για επανάληψη εργασιών (business as usual), αλλά μάλλον, η πανδημία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα για τη σημασία της ταχείας κινητοποίησης δυναμικού για προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, της ενεργοποίησης και διατήρησης μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων για διαχρονική τους λειτουργία.

Έκθεση Υπηρεσίας Κογκρέσου CRS.

Σε παρεμφερή πρόσφατη έκθεση 6/4 της Υπηρεσίας Κογκρέσου CRS / Congressional Research Service, επισημαίνεται ότι η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημαντική εξάρτηση των ΗΠΑ από κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με βάσεις παραγωγής στην Κίνα, όπως για προμήθεια ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού, ενώ ανάλογου βαθμού εξάρτηση μπορεί ενδεχομένως να διαπιστωθεί μελλοντικά και σε άλλους τομείς. Στην έκθεση καταδεικνύεται ότι εξαιτίας του ρόλου της Κίνας ως παγκόσμιου προμηθευτή ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού (PPE), ιατρικών συσκευών, αντιβιοτικών και δραστικών φαρμακευτικών συστατικών, η μείωση των κινεζικών εξαγωγών αυτών των προϊόντων προκάλεσε αντίστοιχες ελλείψεις στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώθηκε διττό πρόβλημα περιορισμένων αποθεμάτων και ανεπαρκούς εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Επισημαίνεται δε ότι η μείωση των κινεζικών εξαγωγών προκλήθηκε από διάφορους παράγοντες, όπως, πρωτίστως: α) τις σημαντικές δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι κινεζικές βιομηχανίες και εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω της κρίσης της πανδημίας και των κυβερνητικών πολιτικών αντιμετώπισής της, προτού ανακάμψουν σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό παραγωγικής ικανότητας, β) την κινεζική κυβερνητική πολιτική κεντρικού ελέγχου της βιομηχανικής παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένων και αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα, για διάθεση αγαθών μόνο στην εγχώρια αγορά.

Λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή η συγκυρία μπορεί να επαναληφθεί, ενδεχομένως, υπό ανάλογες συνθήκες, σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, η κρίση της πανδημίας COVID-19 μπορεί να εκληφθεί ως ευκαιρία εξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά με τις άμεσες επιπτώσεις και το κόστος μιας σοβαρής διακοπής κρίσιμων προμηθειών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, ή, παρομοίως, και σε άλλες χώρες (π.χ. έλλειψη πρώτων υλών ή/και ενδιάμεσων βιομηχανικών εισροών, λόγω περιορισμών παραγωγής/διανομής/εξαγωγών, για διάφορους λόγους).

Για προστασία από τυχόν ανάλογες μελλοντικές καταστάσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας, στην εν λόγω η έκθεση αναφέρονται διάφορες επιλογές ενεργειών του Κογκρέσου, οποίες όμως μπορεί αφενός να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος για τις αμερικανικές εταιρείες αφετέρου δε να επηρεάσουν άλλους τομείς, πέραν των ιατρικών υλικών. Γ ια παράδειγμα, αναφέρεται ότι το Κογκρέσο μπορεί να εξετάσει: α) πιθανά μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφοροποίησης της προέλευσης των ροών εφοδιασμού των ΗΠΑ, ή και την παροχή κινήτρων ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής (υγειονομικού ή άλλου εξοπλισμού), ίσως και σε συνεργασία με άλλες χώρες, β) την ρύθμιση δραστηριοτήτων αμερικανικών εταιρειών που εξαρτώνται από παραγωγή στην Κίνα, ώστε να διαφοροποιηθούν και δημιουργήσουν νέες αλυσίδες εφοδιασμού.

Αναφέρεται επίσης ότι το Κογκρέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητήσει από τον Α/Πρόεδρο την επίκληση σχετικών εξουσιών του για συλλογή δεδομένων, μέσω της Διοίκησης ΗΠΑ, ως προς εταιρικές δραστηριότητες στο εξωτερικό για στατιστική/αναλυτική επεξεργασία, σε οποίες έρευνες θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις αλυσίδες εφοδιασμού και την κατάσταση της παραγωγής / διανομής / εξαγωγής εφοδίων, σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς (ιατρικού ή άλλου υλικού) στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Συναφώς, το Κογκρέσο ενδεχομένως εξετάσει πρόσθετα μέτρα πολιτικής για προστασία κατά του εξαγωγικού δυναμικού της Κίνας σε περίπτωση κατακλυσμού των παγκόσμιων αγορών με κινεζικές εξαγωγές, σε πλαίσιο προσπαθειών οικονομικής της ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Αντί αναμονής τυχόν εμφάνισης ζημίας στην αγορά, και εκ των υστέρων διορθωτικές ενέργειες, μπορεί να ρυθμισθεί η παρακολούθηση των εμπορικών ροών για έγκαιρη διαπίστωση αυξητικών τάσεων των εισαγωγών, με πρόβλεψη χρήσης κατάλληλων εξισορροπητικών μέτρων. Παρεμφερώς, σύμφωνα με την έκθεση, δεν ενδείκνυται οιαδήποτε χαλάρωση: α) α/δασμών έναντι των κινεζικών προϊόντων, δεδομένων των δυνητικών αρνητικών συνεπειών στην αμερικανική οικονομία λόγω της κινεζικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, και β) κανονιστικών προϋποθέσεων εισαγωγής αγαθών σε ΗΠΑ (π.χ. πιστοποίησης προϊόντων), επισημαίνοντας ότι σε τέτοια παλαιότερα μέτρα οφείλονται τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ΗΠΑ, όπως σε αγορά φαρμακευτικών προϊόντων.

Έκθεση Baker McKenzie / Oxford Economics.

Δημοσιοποιήθηκε 4/2020 έκθεση "Beyond COVID-19: Supply Chain Resilience Holds Key to Recovery”, προϊόν συνεργασίας του δικηγορικού γραφείου Baker McKenzie και της εταιρείας συμβούλων Oxford Economics, σε οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στους επί μέρους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από την πανδημία.

Σε εν λόγω έκθεση επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις διασυνοριακών συναλλαγών λόγω πανδημίας κορωνοϊού επιφέρουν μεγάλη, αν και εκτιμώμενα προσωρινή, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, καθώς και διαταραχή των διεθνών εμπορικών ροών και εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ η μακροπρόθεσμη επίδραση παραμένει αβέβαιη.

Ως αποτέλεσμα, κατά την εν λόγω έκθεση εκτιμάται κάμψη του παγκόσμιου ΑΕΠ σε περίπου 0% για το 2020, ενώ για το παγκόσμιο εμπόριο εκτιμάται μείωση άνω του 4% κατά το α’ τρίμηνο τρ.έ. (μοναδική δεύτερη καταγραφείσα μείωση από τα μέσα της δεκαετίας 1980), καθώς και εξακολουθητικά πτωτική πορεία έως το τέλος του α’ εξαμήνου. [Παρεμφερώς, εδώ, υπενθυμίζονται ωστόσο πρόσφατες προβλέψεις μείωσης του παγκόσμιου εμπορίου κατά το 2020 α) του ΠΟΕ, 8/4, "Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy” περί μείωσης μεταξύ 13% και 32%, και β) του ΔΝΤ, 14/4, "World Economic Outlook 2020” περί μείωσης 11%].

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας θα είναι αρνητικότερες, έναντι των προηγούμενων μεγεθών του δ’ τριμήνου 2019, για τους τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας (μείωση 13%), κλωστοϋφαντουργικών (μείωση 8%) και ηλεκτρονικών ειδών (μείωση 7%),
ενώ οι δύο πρώτοι τομείς αναμένεται να ανακάμψουν γρηγορότερα από τον κορωνοϊό μόλις καταστεί δυνατή η επιστροφή στην ομαλότητα, πιθανότερα το α’ εξάμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Oxford Economics, η παγκόσμια παραγωγή θα εμφανίσει συνολική μείωση 5% το α’ εξάμηνο του 2020, ως προς το 2019, ενώ θα αρχίσει να ανακάμπτει κατά το δεύτερο ήμισυ του 2020 και επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα από το 2021, υπερβαίνοντας 6%, κατ’ εκτίμηση, τις επιδόσεις του 2019. Πάντως, σημειώνεται, δεν θα πρόκειται για επανάληψη εργασιών (business as usual), αλλά μάλλον, η πανδημία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα για τη σημασία της ταχείας κινητοποίησης δυναμικού για προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, της ενεργοποίησης και διατήρησης μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων για διαχρονική τους λειτουργία.

Έκθεση Υπηρεσίας Κογκρέσου CRS.

Σε παρεμφερή πρόσφατη έκθεση 6/4 της Υπηρεσίας Κογκρέσου CRS / Congressional Research Service, επισημαίνεται ότι η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημαντική εξάρτηση των ΗΠΑ από κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας με βάσεις παραγωγής στην Κίνα, όπως για προμήθεια ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού, ενώ ανάλογου βαθμού εξάρτηση μπορεί ενδεχομένως να διαπιστωθεί μελλοντικά και σε άλλους τομείς. Στην έκθεση καταδεικνύεται ότι εξαιτίας του ρόλου της Κίνας ως παγκόσμιου προμηθευτή ιατρικού προστατευτικού εξοπλισμού (PPE), ιατρικών συσκευών, αντιβιοτικών και δραστικών φαρμακευτικών συστατικών, η μείωση των κινεζικών εξαγωγών αυτών των προϊόντων προκάλεσε αντίστοιχες ελλείψεις στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώθηκε διττό πρόβλημα περιορισμένων αποθεμάτων και ανεπαρκούς εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Επισημαίνεται δε ότι η μείωση των κινεζικών εξαγωγών προκλήθηκε από διάφορους παράγοντες, όπως, πρωτίστως: α) τις σημαντικές δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι κινεζικές βιομηχανίες και εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω της κρίσης της πανδημίας και των κυβερνητικών πολιτικών αντιμετώπισής της, προτού ανακάμψουν σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό παραγωγικής ικανότητας, β) την κινεζική κυβερνητική πολιτική κεντρικού ελέγχου της βιομηχανικής παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένων και αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα, για διάθεση αγαθών μόνο στην εγχώρια αγορά.

Λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή η συγκυρία μπορεί να επαναληφθεί, ενδεχομένως, υπό ανάλογες συνθήκες, σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, η κρίση της πανδημίας COVID-19 μπορεί να εκληφθεί ως ευκαιρία εξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά με τις άμεσες επιπτώσεις και το κόστος μιας σοβαρής διακοπής κρίσιμων προμηθειών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, ή, παρομοίως, και σε άλλες χώρες (π.χ. έλλειψη πρώτων υλών ή/και ενδιάμεσων βιομηχανικών εισροών, λόγω περιορισμών παραγωγής/διανομής/εξαγωγών, για διάφορους λόγους).

Για προστασία από τυχόν ανάλογες μελλοντικές καταστάσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας, στην εν λόγω η έκθεση αναφέρονται διάφορες επιλογές ενεργειών του Κογκρέσου, οποίες όμως μπορεί αφενός να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος για τις αμερικανικές εταιρείες αφετέρου δε να επηρεάσουν άλλους τομείς, πέραν των ιατρικών υλικών. Γ ια παράδειγμα, αναφέρεται ότι το Κογκρέσο μπορεί να εξετάσει: α) πιθανά μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφοροποίησης της προέλευσης των ροών εφοδιασμού των ΗΠΑ, ή και την παροχή κινήτρων ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής (υγειονομικού ή άλλου εξοπλισμού), ίσως και σε συνεργασία με άλλες χώρες, β) την ρύθμιση δραστηριοτήτων αμερικανικών εταιρειών που εξαρτώνται από παραγωγή στην Κίνα, ώστε να διαφοροποιηθούν και δημιουργήσουν νέες αλυσίδες εφοδιασμού.

Αναφέρεται επίσης ότι το Κογκρέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητήσει από τον Α/Πρόεδρο την επίκληση σχετικών εξουσιών του για συλλογή δεδομένων, μέσω της Διοίκησης ΗΠΑ, ως προς εταιρικές δραστηριότητες στο εξωτερικό για στατιστική/αναλυτική επεξεργασία, σε οποίες έρευνες θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις αλυσίδες εφοδιασμού και την κατάσταση της παραγωγής / διανομής / εξαγωγής εφοδίων, σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς (ιατρικού ή άλλου υλικού) στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Συναφώς, το Κογκρέσο ενδεχομένως εξετάσει πρόσθετα μέτρα πολιτικής για προστασία κατά του εξαγωγικού δυναμικού της Κίνας σε περίπτωση κατακλυσμού των παγκόσμιων αγορών με κινεζικές εξαγωγές, σε πλαίσιο προσπαθειών οικονομικής της ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Αντί αναμονής τυχόν εμφάνισης ζημίας στην αγορά, και εκ των υστέρων διορθωτικές ενέργειες, μπορεί να ρυθμισθεί η παρακολούθηση των εμπορικών ροών για έγκαιρη διαπίστωση αυξητικών τάσεων των εισαγωγών, με πρόβλεψη χρήσης κατάλληλων εξισορροπητικών μέτρων. Παρεμφερώς, σύμφωνα με την έκθεση, δεν ενδείκνυται οιαδήποτε χαλάρωση: α) α/δασμών έναντι των κινεζικών προϊόντων, δεδομένων των δυνητικών αρνητικών συνεπειών στην αμερικανική οικονομία λόγω της κινεζικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, και β) κανονιστικών προϋποθέσεων εισαγωγής αγαθών σε ΗΠΑ (π.χ. πιστοποίησης προϊόντων), επισημαίνοντας ότι σε τέτοια παλαιότερα μέτρα οφείλονται τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ΗΠΑ, όπως σε αγορά φαρμακευτικών προϊόντων.

Συντάκτης: Γραφεία ΟΕΥ Ουάσιγκτον, Ν. Υόρκης, Σικάγο και Αγίου Φραγκίσκου
Πίσω