decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Η βρετανική Κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού των τελωνειακών ελέγχων μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου

23/06/20 13:57

 

Η βρετανική Κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επιτάχυνση των εν θέματι διαδικασιών για το 2021 καθώς ο Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου κ. Michael Gove επισήμως κοινοποίησε στην Ε.Ε. ότι το Η.Β. δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε να αιτηθεί παράταση της μεταβατικής περιόδου. 

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ικανότητα προπαρασκευής της βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητος και την ανάγκη ευέλικτης και ρεαλιστικής προσέγγισης, το Η.Β. έχει λάβει αποφάσεις εισαγωγής νέων τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές προϊόντων από την Ε.Ε., οι οποίοι θα αναπτυχθούν  σε τρία στάδια από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.  Συγκεκριμένα:

Από την 1η Ιανουαρίου 2021: Οι εμπορευόμενοι εισαγόμενα από την Ε.Ε. τυποποιημένα καταναλωτικά προϊόντα, η γκάμα των οποίων καλύπτει  από ενδύματα μέχρι ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προετοιμάζονται για βασικές τελωνειακές διαδικασίες, όπως η τήρηση επαρκών στοιχείων μητρώου καταγραφής των εισαγομένων αγαθών και θα πρέπει μέσα σε διάστημα 6 μηνών να μπορούν να συμπληρώνουν και διεκπεραιώνουν τελωνειακές διασαφήσεις. Οι επιβαλλόμενοι δασμοί θα πρέπει να καταβάλλονται αλλά οι πληρωμές μπορούν να αναβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση των τελωνειακών διασαφήσεων.

Θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε ελεγχόμενα αγαθά όπως τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός. Οι εμπορευόμενοι ελεγχόμενα αγαθά όπως ο καπνός και τα τοξικά χημικά θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρεις τελωνειακές διασαφήσεις κατά την είσοδο των αγαθών στα βρετανικά σύνορα σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτούνται για αγαθά που εισάγονται στο Η.Β. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στην απόδοση λογαριασμού για την καταβολή του ΦΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα.

Οι εμπορευόμενοι εισαγόμενα ζώντα ζώα και υψηλού κινδύνου ζώντα ζώα και φυτά και προϊόντα τους θα απαιτείται να υποβάλλουν εξ αρχής προηγούμενη κοινοποίηση και σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης υγείας. Θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έλεγχοι των σχετικών εγγράφων εισαγωγής και φυσικοί έλεγχοι στα σημεία προορισμού ή σε άλλες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε όλα τα υψηλού κινδύνου ζώντα ζώα και φυτά.  

Από τον Απρίλιο του 2021: Για όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης – για παράδειγμα - κρέας, τροφές κατοικίδιων ζώων, μέλι, γάλα, προϊόντα αυγών – καθώς και για όλα τα φυτά και φυτικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση, θα απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση και σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης υγείας.

Από την 1η Ιουλίου του 2021: Οι εμπορευόμενοι οι οποίοι μεταφέρουν αγαθά θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τις διασαφήσεις στο σημείο εισαγωγής του αγαθού και να καταβάλλουν τους σχετικούς δασμούς. Πλήρης διασάφηση ασφάλειας θα απαιτείται για όλα τα αγαθά (δεν θα απαιτείται δηλαδή για το πρώτο εξάμηνο του 2021), ενώ για τα εμπορεύματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων θα πραγματοποιούνται αυξημένοι φυσικοί έλεγχοι και λήψη δειγμάτων. Οι έλεγχοι των ζώων, των φυτών και των προϊόντων τους θα λαμβάνουν χώρα στους βρετανικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

Το πρόσφατα (έγγραφό μας αρ. πρ. 4200/1211 20/5/20) ανακοινωθέν νέο δασμολόγιο του Η.Β. θα εφαρμοσθεί για όλα τα εισαγόμενα αγαθά από την 1η Ιανουαρίου εκτός εξαιρέσεων, μεταξύ των οποίων και στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Ε.Ε., όπου και θα εφαρμοσθούν τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών. Τα νέα όμως ως άνω μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν θα εφαρμοσθούν έναντι τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε., στη ροή του εμπορίου μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βορείου Ιρλανδίας και στη ροή εμπορίου μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Βρετανίας.

Για την υλοποίηση της επιτάχυνσης των εν θέματι διαδικασιών έχουν εγκριθεί 50 εκ. λίρες (και συνολικά μέχρι στιγμής 84 εκ. λίρες), ποσό το οποίο θα διατεθεί κυρίως για την ενίσχυση του ενδιάμεσου και βοηθητικού των τελωνείων τομέα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εκτελωνιστές, τους εκτελούντες εμπορευματικές μεταφορές και τους ναυλομεσίτες, τους ταχυμεταφορείς δεμάτων και άλλων, οι οποίοι υποστηρίζουν εξ επαγγέλματος τις νέες διαδικασίες που θα τύχουν εφαρμογής μέχρι την 1η Ιουλίου 2021. Επίσης το κονδύλι αυτό θα χρηματοδοτήσει την πρόσληψη, εκπαίδευση και αγορά εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής για την διαχείριση των τελωνειακών διασαφήσεων, λόγω της μεγάλης αύξησης του όγκου των τελευταίων. Ταυτόχρονα θα αλλάξουν οι κανόνες και τα αρθούν εμπόδια που μέχρι τώρα τίθενται στον ενδιάμεσο και βοηθητικό τομέα.

Στον τομέα των εγκαταστάσεων θα δημιουργηθούν νέες, όπου χρειάζεται, για την πραγματοποίηση των ελέγχων, όπως συμμόρφωσης τελωνειακών διαδικασιών, σημείων διαμετακόμισης και υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων. Θα παρασχεθεί στοχευμένη υποστήριξη σε λιμάνια και σημεία εισόδου με επί πλέον υποδομές. Η Κυβέρνηση είναι σε διαρκή διάλογο με αυτά τα σημεία εισόδου ώστε εκεί που δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για νέες υποδομές, αυτές να δημιουργηθούν σε σημεία σε επιλεγμένες ενδότερες περιοχές, ώστε να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα οι έλεγχοι.

Τέλος επισημαίνουμε ότι η ως άνω αναγνώριση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ικανότητα προπαρασκευής της βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητος εν όψει των νέων τελωνειακών ελέγχων αποτελεί πολιτικό σχολιασμό των ιθυνόντων της βρετανικής Κυβέρνησης. Ενώ δηλαδή η προετοιμασία αυτή αφορά καθαρά την προετοιμασία του Η.Β. εν όψει του  Brexit  μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, αυτή αποδίδεται ως προπαρασκευή αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, πράγμα το οποίο κατά την εκτίμησή μας σημαίνει ότι η βρετανική Κυβέρνηση θέλει να καλύψει οποιεσδήποτε συνέπειες του  Brexit με τον μανδύα συνεπειών από την πανδημία και να τις παρουσιάζει ως τέτοιες στο εκλογικό σώμα είτε για να αισθάνεται περισσότερο ελεύθερη στις διαπραγματεύσεις και να κρατά «σκληρή στάση» είτε/και  για να αποδυναμώσει τις εντυπώσεις από κάθε αρνητική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Παρόμοιους σχολιασμούς είχαμε και κατά την ανακοίνωση του νέου δασμολογίου του Η.Β. 

 


 

Πίσω