decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Ελληνικές ιστοσελίδες

10/05/10 21:25
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.Θ.)

H Δ.E.Θ. αποτελεί τον εθνικό φορέα εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων της Ελλάδας και Σύμβουλο του κράτους, σε θέματα εκθεσιακής πολιτικής.
 
HELEXPO Α.Ε.

H HELEXPO A.E. είναι ο μεγαλύτερος οργανωτής εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Nοτιοανατολική Eυρώπη και έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ RAPEX

Το RAPEX είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα, από τα οποία εξαιρούνται τρόφιμα, φαρμακευτικές και ιατρικές συσκευές, που καλύπτονται από άλλους μηχανισμούς. Βοηθά στη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για να προλάβουν ή να απαγορεύσουν τη διακίνηση ή χρήση προϊόντων που εμπεριέχουν κίνδυνο ή πιθανό κίνδυνο σχετικά με την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών.
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εθνική επιτροπή εμπορίου, τις διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων και τον οδηγό κρατικών προμηθειών. Ακόμη, μπορείτε να επισκεφθείτε το συγκεκριμένο site για να αντλήσετε πληροφορίες για τον έλεγχο των εμπορικών σημάτων, την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών κρατικών προμηθειών όπως επίσης και για θέματα υπεργολαβίας - συνεργασίας επιχειρήσεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στο τμήμα "χρήσιμοι σύνδεσμοι" της ιστοσελίδας της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων υπάρχει μεγάλος αριθμός χρήσιμων διαδικτυακών διευθύνσεων σχετικών με υπουργεία, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τραπεζικό σύστημα, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

INVEST IN GREEK CAPITAL MARKET

Αγγλόφωνο site του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την προώθηση των Επενδύσεων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σ΄ αυτό το site θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Χρήσιμο site για την αναζήτηση των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών, στις Πρεσβείες και τα Προξενεία του κόσμου.
 
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Χρήσιμη ιστοσελίδα, που περιλαμβάνει πληροφορίες στη γαλλική γλώσσα, για την αναζήτηση των Πρεσβειών Αλλοδαπών Χωρών, στην Αθήνα.
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Εκτός από χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εν λόγω ΄Ένωσης, μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τις διευθύνσεις όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδος.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς επίσης και για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας.
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δίκτυο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.
Στα πλαίσια του δικτύου, κάθε επιχείρηση μπορεί να αναζητήσει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, επιλέγοντας μέσα από μια βάση δεδομένων, 1.000 και πλέον βιογραφικών. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν και σκοπό έχει τη διασύνδεση των αποφοίτων ΑΠΘ με την αγορά εργασίας και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων κατά την αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού σε νέες θέσεις εργασίας.
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Δίγλωσση ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), που αποτελεί το επίσημο συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο της Πολιτείας για θέματα αποδήμου Ελληνισμού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πίσω