decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενου έργου AEOLIX, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020

30/09/19 15:33

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το ιδιαίτερα σημαντικό για τα πανευρωπαϊκά logistics συγχρηματοδοτούμενο έργο AEOLIX, που υλοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2016 και μέχρι τον Αύγουστο του 2019, με τη συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ως εταίρου.

Το ερευνητικό έργο AEOLIX αποσκοπούσε στην επίλυση βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνδυασμένες μεταφορές στην Ευρώπη σε σχέση με συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ιδίως τον κατακερματισμό και την έλλειψη διασύνδεσης των παραπάνω συστημάτων για τη λήψη αποφάσεων logistics, μέσω της διασύνδεσης πολυάριθμων τέτοιων συστημάτων με μία on-line πλατφόρμα, που αποτελεί το κύριο προϊόν του έργου.

Το AEOLIX χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη Horizon 2020 και συγκέντρωσε στο εταιρικό του σχήμα περισσότερους από 40 φορείς κι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στα logistics από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, εταίροι του έργου ήταν αποστολείς προϊόντων (shippers), πάροχοι μεταφορικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών logistics, λιμένες και πάροχοι άλλων υποδομών, εταιρίες πληροφορικής, ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρηματικοί φορείς, αρμόδιοι δημόσιοι φορείς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ των εταίρων ήταν κολοσσοί όπως οι εταιρίες Unilever και Mondelez, το cluster της αυτοκινητοβιομηχανίας της Galicia (Ισπανία) και ο Οργανισμός Λιμένος του Αμβούργου (Γερμανία), αλλά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής στο αντικείμενο των logistics. Οι εταίροι του έργου ήταν οργανωμένοι σε Living Labs τα οποία είχαν ως αντικείμενο τη μελέτη και βελτίωση επιμέρους περιπτώσεων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, ως επί το πλείστον σε τοπικό - περιφερειακό  ή διασυνοριακό επίπεδο. Το Living Lab (LL) της Θεσσαλονίκης ήταν το LL3, στο οποίο συμμετείχαν, με τον επιστημονικό συντονισμό του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, το ΕΒΕΘ, ο ΣΕΒΕ, η ΟΦΑΕ κι η εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών TREDIT.

Ο Οργανισμός Λιμένος του Αμβούργου ήταν ο διοργανωτής της τελικής εκδήλωσης του AEOLIX, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου. Το ΕΒΕΘ συμμετείχε, διά του τεχνικού του υπευθύνου για το έργο, στελέχους του Τμήματος Μελετών & Έρευνας, Γιώργου Εμμανουηλίδη, στην εν λόγω εκδήλωση, που συγκέντρωσε στον ίδιο χώρο περισσότερους από 120 τοπικούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων και φορέων που σχετίζονται με τα logistics. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν τόσο υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του AEOLIX πραγματοποίησαν εισηγήσεις αρμόδια για θέματα logistics στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΗΕ και τοπικών αρχών του Αμβούργου. Επιπλέον, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματά του, που κρίνονται ιδιαίτερα θετικά για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων logistics, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες τεχνικοοικονομικές παραμέτρους, μεταξύ των οποίων και περιβαλλοντικούς δείκτες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης το λεγόμενο AEOLIX Living Labs marketplace, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι εκπρόσωποι των εταίρων του κάθε Living Lab απαντούσαν σε ερωτήσεις συμμετεχόντων σε σχέση με τις πιλοτικές εφαρμογές που ανέπτυξαν. Το ΕΒΕΘ συμμετείχε στο stand του Living Lab της Θεσσαλονίκης (LL3), όπου ο εκπρόσωπός του είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε ενδιαφερόμενους την πιλοτική εφαρμογή στην ανάπτυξη της οποίας ενεπλάκη το Επιμελητήριό μας. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός Εικονικού Εμπορευματικού Κέντρου (Virtual Freight Center) στη Θεσσαλονίκη, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαθέτουν, έναντι σχετικού τιμήματος, σε άλλες επιχειρήσεις, δικό τους αποθηκευτικό χώρο ή αντίστοιχα να αναζητούν εύκολα διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κι ευέλικτα περιόδους αιχμής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το AEOLIX θεωρήθηκε από την αρχή του ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και πρωτοποριακό ερευνητικό έργο, καθώς θα επιχειρούσε για πρώτη φορά την ευρύτατη και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διασύνδεση πολυάριθμων πληροφοριακών συστημάτων, που ανήκουν σε ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος logistics. Η υλοποίησή του παρείχε σημαντικότατα ευρήματα που έχουν ήδη υποβοηθήσει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και logistics στην Ευρώπη, με μεγάλο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ δημιουργούν, τέλος, μία καίριας σημασίας παρακαταθήκη για επόμενες ανάλογες προσπάθειες.

 

Πίσω