decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Περί συμβάσεων και ευθύνης εργολάβου και εργοδότη έναντι του απασχολούμενου σε αυτό προσωπικού.

26/06/19 10:46

 

Στο ν. 4554/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που φέρει τον τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται ρυθμίσεις (στο άρθρο 9) σχετικά  με τις συμβάσεις έργου και την ευθύνη του εργοδότη και του εργολάβου για το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό. 

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 προβλέπονται τα παρακάτω:

 • Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναθέτει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τµήµατος έργου (αναθέτων) σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλεγγύως µε τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζηµιώσεων απόλυσης. Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώµατα των εργαζοµένων που απορρέουν από τη συµβατική σχέση µεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου.
 • Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος του έργου από τον εργολάβο σε υπεργολάβο, η εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη αφορά τον αναθέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο.
 • Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή τµήµατος του έργου σε υπεργολάβο, ο οποίος θα απασχολήσει προσωπικό για την εκτέλεσή του, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα.
 • Στη σύµβαση ανάθεσης έργου ή τµήµατος του έργου περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τήρησης από τον εργολάβο των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, καθώς και της νοµοθεσίας για την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου. Ο ίδιος ειδικός όρος περιλαμβάνεται και στη σύµβαση που συνάπτει ο εργολάβος µε τον υπεργολάβο.
 • Ο εργολάβος υποχρεούται να αποστέλλει κάθε µήνα στον αναθέτοντα αποδείξεις καταβολής των αποδοχών (εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών και καταθετήρια τράπεζας) και των τυχόν οφειλομένων αποζημιώσεων απόλυσης και βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του (ΑΠΥ και παραστατικά πληρωμής αυτών), καθώς και των εργαζομένων του υπεργολάβου σε περίπτωση υπεργολαβίας. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου έχει και ο υπεργολάβος έναντι του εργολάβου.
 • Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα αναγωγής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ιδίως εάν επέδειξε τη δέουσα επιµέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολάβου και του τυχόν υπεργολάβου προς τους εργαζοµένους τους. Δέουσα επιµέλεια θεωρείται ότι υπάρχει, ιδίως όταν ο αναθέτων σωρευτικά: α) αξιώνει από τον εργολάβο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, την αποστολή των μηνιαίων αποδείξεων καταβολής των αποδοχών και των τυχόν οφειλομένων αποζηµιώσεων απόλυσης, καθώς και των μηνιαίων βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων του εργολάβου και του τυχόν υπεργολάβου, β) αποστέλλει εξώδικη δήλωση στον εργολάβο και τον τυχόν υπεργολάβο αµέσως µετά τη διαπίστωση της παράβασης των υποχρεώσεών τους έναντι των εργαζοµένων τους ή της µη τήρησης της υποχρέωσης της περίπτωσης α΄, καλώντας τους να συµµορφωθούν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, και γ) καταγγέλλει τη σύµβαση µε τον εργολάβο αµέσως µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης της περίπτωσης β΄. Δικαίωµα αναγωγής, υπό τους ίδιους όρους, έχει και ο εργολάβος έναντι του υπεργολάβου.
 • Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος υποχρεούνται να αναγράφουν τα στοιχεία του αναθέτοντα ή του εργολάβου, αντίστοιχα, στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλουν στο Σ.ΕΠ.Ε., για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν εκτός της έδρας της επιχείρησής τους. Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος, που απασχολούν εργαζόμενους σε δύο ή περισσότερα έργα, υποχρεούνται να αναγράφουν στον πίνακα προσωπικού το ωράριο απασχόλησης των εργαζοµένων σε κάθε έργο χωριστά, καθώς και τα στοιχεία καθενός αναθέτοντα ή εργολάβου, αντίστοιχα.
 • Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους εργαζοµένους µε αντίγραφο ή απόσπασµα του πίνακα προσωπικού, όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησής τους.
 • Όταν οι εργαζόμενοι του εργολάβου ή και του υπεργολάβου εργάζονται στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντα, ο τελευταίος αναρτά στο χώρο εργασίας αντίγραφο του πίνακα προσωπικού του εργολάβου ή του υπεργολάβου. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

 

 • Αν η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης του αναθέτοντα, ο τελευταίος υποχρεούται από κοινού µε τον εργολάβο ή και τον υπεργολάβο να τηρεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα µέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευθυνόµενος εις ολόκληρο και αλληλεγγύως µε τον εργολάβο ή και τον υπεργολάβο για την ικανοποίηση των αξιώσεων των εργαζοµένων που απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις για το εργατικό ατύχηµα.
 • Η εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη της παραγράφου 1 ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήξη της σύµβασης µεταξύ αναθέτοντα και εργολάβου.
 • Οποιαδήποτε συµφωνία των µερών που αποκλείει ή περιορίζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων από το παρόν άρθρο είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Το ως άνω άρθρο δεν διευκρινίζει ποιες συμβάσεις έργου αφορά, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ανακύψει σχετικά ερωτήματα, ενώ ορισμένες ρυθμίσεις του επικρίνονται από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής ως δυσερμήνευτες και ασαφείς ως προς τις έννομες συνέπειες, που θα επιφέρουν για τον εργοδότη και τον εργολάβο. Από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, πάντως, διαφαίνεται ότι το άρθρο 9 θα ισχύει και θα εφαρμόζεται για όλες τις λεγόμενες ως συμβάσεις «outsourcing» (αυτές περιλαμβάνουν την ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης σε τρίτον, τις οποίες ασκούσε ή μπορούσε να ασκήσει η επιχείρηση, αλλά για δικούς της λόγους αναθέτει σε τρίτο), των οποίων η νομική φύση είναι αυτή της σύμβασης έργου. Να σημειωθεί ότι δεν τίθεται ζήτημα outsourcing, όταν μια επιχείρηση αναθέτει σε τρίτο έργο, που, ούτως ή άλλως, δεν θα μπορούσε εκτελέσει η ίδια. 

Κωστούλα Μαζαράκη, Δικηγόρος, LLM, NOMOS Δικηγορική Εταιρία*, km@nomos.gr,

Η NOMOS Δικηγορική Εταιρία παρέχει νομικές συμβουλές στο ΕΒΕΘ

Πίσω