decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Προεδρικές Διακηρύξεις για το νέο καθεστώς δασμολογικών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή στις ΗΠΑ προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου (TRQ δασμών Section 232), από 1.1.2022

04/01/22 12:18

Το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος Biden εξέδωσε 27/12 δύο Διακηρύξεις (Proclamations) τροποποίησης του καθεστώτος εισαγωγής στις ΗΠΑ προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου από κ-μ ΕΕ. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω Διακηρύξεις διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο αντικατάστασης των πρόσθετων δασμών Section 232 (25% και 10% αντίστοιχα για τα εν λόγω προϊόντα) από σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ) που θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2022, σε εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ (από 31/10, βλ. σχετ. β’).
Ως προς την Προεδρική Διακήρυξη για προϊόντα χάλυβα σταχυολογούνται τα ακόλουθα:
1. Από 1.1.2022 έως και 31.12.2023 εξαιρούνται πλέον και τα κ-μ ΕΕ από τον πρόσθετο δασμό 25% (ενώ έχουν επίσης ήδη εξαιρεθεί οι χώρες Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Μεξικό και Ν. Κορέα), για εισαγωγή στις ΗΠΑ προϊόντων χάλυβα των δασμολογικών κλάσεων 9903.80.65 έως και 9903.81.19. Βάσει της σχετικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ (σχετ. β’), ο συνολικός όγκος δασμολογικής ποσόστωσης ανέρχεται σε 3,3 εκ. μετρικούς τόνους ενώ πέραν του όγκου αυτού διατηρείται και επιβάλλεται ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός 25%.

Προϊόντα χάλυβα δασμολογικής κλάσης 9903.80.61 θα επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό 25%.
3. Από 1.1.2022 καταργούνται οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για παράγωγα χάλυβα (δασμός 25%) και αλουμινίου (δασμός 10%) από κ-μ ΕΕ. Σημειώνεται, πέραν της ΕΕ, εξαίρεση από τους πρόσθετους δασμούς έχουν επίσης οι χώρες α) σε παράγωγα αλουμινίου, Αργεντινή, Αυστραλία, Καναδάς, Μεξικό, και β) σε παράγωγα χάλυβα, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Μεξικό, Ν. Κορέα. Υπενθυμίζεται (βλ. σχετ. γ’), η χώρα μας δεν εξήγαγε (βάσει α/ στοιχείων USITC) ούτε προ επιβολής δασμών τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων (παράγωγα όταν ο χάλυβας ή το αλουμίνιο συνιστούν τουλάχιστον 2/3 της αξίας του προϊόντος, όπως σε καρφιά, πινέζες, καρφίτσες / μέρη προφυλακτήρων οχημάτων / μέρη οχημάτων αγροτικής χρήσης / καλωδιωμένα σύρματα, καλώδια, πλεξίδες και συναφή).
4. Για μεταχείριση εντός της ποσόστωσης, προϊόντα χάλυβα από κ-μ ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ανάλυσης παραγωγής σε έδαφος ΕΕ (συνθήκη “melted and poured”).
5. Οι εισαγωγές από κ-μ ΕΕ προϊόντων χάλυβα που απολαμβάνουν εξαίρεσης (exclusion) από πρόσθετους δασμούς Section 232 δεν προσμετρώνται στην δασμολογική ποσόστωση. Η χρονική ισχύς των εξαιρέσεων (από δασμούς και ποσοστώσεις) επεκτείνεται κατά δύο έτη, από δημοσίευσης της εν θέματι Διακήρυξης. Για τη διετή ανανέωση, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι ποσότητες που εισήχθησαν στις ΗΠΑ το 2021.
6. Εντός 45 ημερών από δημοσίευσης της εν λόγω Διακήρυξης, θα ανακοινωθεί η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη διαδικασία εξαιρέσεων, μέσω πρόσκλησης που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Federal Register. Κατά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ενδεχομένως υπάρξει τροποποίηση της εν λόγω διαδικασίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
7. Το Υπουργείο Εμπορίου αναλαμβάνει τη δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης α/ επιχειρήσεων-πελατών με προμηθευτές προϊόντων χάλυβα σε χώρες προέλευσης, σε πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με εμπορικούς εταίρους ΗΠΑ.


Ως προς την Προεδρική Διακήρυξη για προϊόντα αλουμινίου σταχυολογούνται τα ακόλουθα:
1. Από 1.1.2022 έως και 31.12.2023 εξαιρούνται πλέον και τα κ-μ ΕΕ από τον πρόσθετο δασμό 10% (ενώ έχουν επίσης ήδη εξαιρεθεί οι χώρες Αργεντινή, Αυστραλία, Καναδάς και Μεξικό), για εισαγωγή στις ΗΠΑ προϊόντων αλουμινίου των δασμολογικών κλάσεων 9903.85.25 έως και 9903.85.44. Βάσει της σχετικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ (σχετ. β’), ο συνολικός όγκος δασμολογικής ποσόστωσης ανέρχεται σε 18.000 μετρικούς τόνους ακατέργαστου αλουμινίου και 366.040 μετρικούς τόνους ημι-κατεργασμένου αλουμινίου. Πέραν των ποσοτήτων αυτών διατηρείται ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός 10%.
2. Για μεταχείριση εντός της ποσόστωσης, προϊόντα αλουμινίου από κ-μ ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ανάλυσης παραγωγής.
3. Προϊόντα αλουμινίου από κ-μ ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ βάσει εξαίρεσης θα προσμετρώνται από 1.1.2022 στη δασμολογική ποσόστωση.
Επισημαίνεται ότι, κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, τα δύο αναφερόμενα στις Π. Διακηρύξεις Παραρτήματα (Annex I και II) είναι ακόμα υπό επεξεργασία και δεν έχουν δημοσιευθεί, όπως αναμένεται στην Εφημερίδα Federal Register. Συναφώς, Γραφείο μας ζήτησε διευκρινίσεις από αρμοδίους Υπ. Εμπορίου για παραπάνω σημεία ενότητας χάλυβα 2, 3 και 7, χωρίς όμως ικανοποιητική επεξήγηση (απάντηση “As stated in the Proclamation and the pending Annex in the Federal Register”), λόγω έλλειψης των παραπάνω.

Σημειώνεται, για ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ) χάλυβα/αλουμινίου, αναμένεται θα ακολουθήσει η έκδοση εφαρμοστικών κανονισμών της εθνικής Αρχής Τελωνείων CBP / Customs & Border Protection.
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/27/a-proclamation-on-adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states/ και https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/27/a-proclamation-on-adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states-2/ .

Συντάκτης: Γραφεία ΟΕΥ Ουάσιγκτον, Ν. Υόρκης, Σικάγο και Αγίου Φραγκίσκου
Πίσω