decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Πρόσκληση συμμετοχής σε σύντομα σεμινάρια “BLUE SCENARIO WORKSHOPS” για την Καινοτομία σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», Θεσσαλονίκη, 13, 14 και 27 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάρια “BLUE SCENARIO WORKSHOPS” για την Καινοτομία σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», Θεσσαλονίκη, 13, 14 και 27 Φεβρουαρίου 2019

06/02/19 09:53

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση - εμπορία ψαριών κ.α.), να συμμετάσχουν σε τρία, ολιγομελή σεμινάρια, μικρής διάρκειας, με τίτλο BLUE SCENARIO WORKSHOPS (Εργαστήρια Επεξεργασίας Σεναρίων Γαλάζιας Καινοτομίας), που θα πραγματοποιηθούν τον τρέχοντα μήνα και προσφέρονται δωρεάν. 

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΒΕΘ θα υλοποιήσει στη Θεσσαλονίκη 3 συνολικά BLUE SCENARIO WORKSHOPS, διάρκειας περίπου 5 ωρών το καθένα (8 περίπου ώρες κατάρτισης), στις 13, 14 και 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 16.30 - 21.30, με το ίδιο περιεχόμενο κάθε φορά, στις αίθουσες κατάρτισης του Επιμελητηρίου, Πλατεία Μοριχόβου 1, 3ος όροφος, Λαδάδικα. Στα BLUE SCENARIO WORKSHOPS προβλέπεται να συμμετάσχουν συνολικά 20 - 30 εκπρόσωποι επιχειρήσεων (η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει με έναν εκπρόσωπο σε ένα σεμινάριο) που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς :

  • Αλιεία,
  • Υδατοκαλλιέργειες,
  • Άλλες συναφείς δραστηριότητες

      Α) Μεταποίηση - εμπορία ψαριών και θαλασσινών,

      Β) Κατασκευή διχτυών - σχοινιών κλπ.

Τα εν λόγω σεμινάρια προγραμματίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα ADRION), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου. Το BLUE_BOOST εστιάζει τόσο στους «παραδοσιακούς» τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», όπως η αλιεία και η ναυπήγηση σκαφών, όσο και σε πιο σύγχρονους τομείς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την ιχθυοκαλλιέργεια, την περιβαλλοντικά φιλική ναυπήγηση σκαφών, τη ρομποτική, τα νέα υλικά, το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό.

Σκοπός των BLUE SCENARIO WORKSHOPS είναι να δώσουν στις ΜΜΕ των παραπάνω τομέων τη δυνατότητα να επεξεργαστούν, με τη βοήθεια των εξειδικευμένων εισηγητών (coaches) που θα συμμετάσχουν, συγκεκριμένα σενάρια για ανάπτυξη καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών τους για την ανάπτυξη καινοτομίας κι αμέσως μετά να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια των coaches, νέες ιδέες και λύσεις σε σχέση με τις παραπάνω ανάγκες τους.

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι επιχειρήσεων σε κάθε ένα από τα BLUE SCENARIO WORKSHOPS θα είναι το πολύ 10, καθώς τα συγκεκριμένα workshops θα είναι ιδιαίτερα διαδραστικά, με στόχο να καταγραφούν, σε αρχικό στάδιο, οι ανάγκες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Δεδομένου του μικρού αριθμού συμμετεχόντων, για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το προφίλ της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα BLUE SCENARIO WORKSHOP, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τυχόν Β΄ και Γ΄ επιλογή, σε σχέση με την προτιμώμενη ημερομηνία παρακολούθησης (13, 14 ή 27 Φεβρουαρίου).

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στα BLUE SCENARIO WORKSHOPS αποτελεί το δεύτερο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις των ως άνω τομέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο του έργου BLUE_BOOST, μέσω του οποίου 5 επιχειρήσεις της ΠΚΜ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 10.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας όπως fab labs, co-working spaces, creative hubs κλπ). Τα καινοτομικά σχέδια που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν σε όλες τις φάσεις του κύκλου καινοτομίας, π.χ. στο σχεδιασμό, δημιουργία ή αναβάθμιση νέου προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας κλπ.

Το «μονοπάτι καινοτομίας» του BLUE_BOOST ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο με την επιτυχή υλοποίηση τριών σύντομων σεμιναρίων ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων για την Καινοτομία στη Γαλάζια Ανάπτυξη, με τίτλο “BLUE LABS” και θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, με την υλοποίηση ενός διήμερου “BLUE Hackathon”. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις BLUE LABS, BLUE SCENARIO WORKSHOPS και BLUE Hackathon θα ληφθεί υπόψη, αναλογικά, για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης από το ΕΒΕΘ, κάποια πρόταση για τη χορήγηση κουπονιού καινοτομίας.

Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα των BLUE SCENARIO WORKSHOPS, καθώς επίσης η σχετική αίτηση συμμετοχής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη στο e-mail emmanouilidis@ebeth.gr , μέχρι τη Δευτέρα 11.02.2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, στα τηλέφωνα 2310 370181, 183 και 180, αρμόδιοι Γ. Εμμανουηλίδης, Ερ. Παπαδημητρίου και Αντ. Μπούμπουλας.

Πίσω