decrease font size Επαναφορά γραμματοσειράς increase font size
Αρχική Σελίδα elen

Προτεραιότητα το συμφέρον των Βορειοελλαδικών επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα επί σημάτων που περιέχουν το όνομα Μακεδονία

25/09/18 11:51

 

Τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας σχετικά με τα δικαιώματα επί σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχουν το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του, κατέθεσε η διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σε πρόσφατη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη.

Στην ενημερωτική αυτή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, συμμετείχαν οι γενικοί γραμματείς Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Αυλωνίτης (υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης), Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κ. Γιάννης Μπράχος (υπουργείο Εξωτερικών), που είχε και την πρωτοβουλία σύγκλησης της σύσκεψης. Ακόμη, παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι παραγωγικών και εμπορικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Ά Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, επισήμανε ότι η διαπραγμάτευση με αντικείμενο τις διατάξεις της «Συμφωνίας των Πρεσπών» και την ερμηνεία τους, ειδικά σε σχέση με τα δικαιώματα επί σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχουν το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγά του, χρειάζεται οργάνωση και μεθοδικότητα, καθώς το θέμα αφορά πάρα πολλές επιχειρήσεις και εκ των πραγμάτων  διεξήχθη σ’ ένα πεδίο αρκετά δυσχερές.

Μόνο στα μητρώα του ΕΒΕΘ υφίστανται 182 εταιρείες με εμπορική επωνυμία ή διακριτικό τίτλο με τον όρο «Μακεδονία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βλαχογιάννης τόνισε ότι εταιρείες διατυπώνουν ανησυχίες μήπως απαιτηθεί να αλλάξουν την εμπορική επωνυμία τους (εφόσον περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία), ενώ σημείωσε πως είναι αναγκαία η μέγιστη δυνατή κατοχύρωση του συμφέροντος των Βορειοελλαδικών επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι το ΕΒΕΘ έγκαιρα και ξεκάθαρα τόνισε ότι στα πλαίσια των διαφόρων συστημάτων καταχώρισης σημάτων, που συνυπάρχουν και λειτουργούν παράλληλα, το εμπορικό σήμα μπορεί να καταχωρισθεί είτε ως εθνικό, με τις προϋποθέσεις του Ν. 4072/2012, είτε ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε ως διεθνές, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώριση σημάτων.

Το εθνικό σήμα παρέχει προστασία στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ τα Διεθνή σήματα, που προϋποθέτουν την ύπαρξη εθνικού ή ευρωπαϊκού σήματος, παρέχουν προστασία και σε άλλες χώρες, που έχουν κυρώσει διεθνείς συμβάσεις.

Έτσι, τα μέλη του ΕΒΕΘ, σταθμίζοντας τις ανάγκες τους και το χωρικό πεδίο που δραστηριοποιούνται, καλούνται να επιλέξουν αντίστοιχα το κατάλληλο για αυτά σύστημα καταχώρισης σημάτων (εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές).

Πέραν των προαναφερόμενων, το ΕΒΕΘ έχει αναλάβει πρωτοβουλία τεκμηρίωσης των θέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγά του, η οποία θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον.

Παρακάτω παρατίθεται το ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δημ. Αυλωνίτη (e-mail: gen-sec@gge.gr), για τη Διαδικασία κατάθεσης/ ανανέωσης εμπορικού σήματος:

Διαδικασία κατάθεσης/ ανανέωσης εμπορικού σήματος

1. Τι είναι εμπορικό Σήμα; (trademark, logo, brand name)

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.
Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του [1]
Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

2. Κατάθεση εθνικού σήματος

α) Δήλωση υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυακό τόπο της ΓΓΕΠΚ και συμπληρώνονται ηλεκτρονικά.
Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζονται τέσσερις (4) δηλώσεις σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick).
Η απεικόνιση μπορεί να είναι είτε “με ορισμένη έγρωμη σύνθεση” ή ασπρόμαυρη”.
β) Πληρεξουσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης από δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο.
γ) Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο.
δ) Δήλωση συναίνεσης σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,” όπου ο καταθέτης συναινεί στην επ’ αόριστον διατήρηση των δεδομένων, εκτός εάν ο καταθέτης ζητήσει τη διαγραφή τους μετά την πάροδο 2 χρόνων από τη λήξη ισχύος του σήματος ή την ολοκλήρωση της σχετικής μεταξύ των μερών διαδικασίας.

3. Ηλεκτρονική κατάθεση εθνικού σήματος

Η ηλεκτρονική κατάθεση Σήματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.gge.gov.gr. Με τη χρήση των κωδικών του TAXIS. Ο ακριβής χρόνος κατάθεσης (ημερομηνία και ώρα) παρέχεται από την υπηρεσία χρονοσήμανσης της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με την εθνική ώρα του Εθνικού Ινστιτούτο Μετρολογίας.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε 5 βήματα (στοιχεία σήματος, προιόντα υπηρεσίες, παρόμοια σήματα, στοιχεία προσωπων, επιβεβαίωση πληρωμή) και μετά το πέρας της διαδικασίας ο καταθέτης λαμβάνει ηλεκτρονικά ακριβές αντίγραφο της δήλωσης. 

4. Τέλη κατάθεσης

Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (απλή και ηλεκτρονική κατάθεση).
Σύμφωνα με το άρθρο 179 του ν. 4072/12 τα τέλη υπέρ του Δημοσίου καθορίζονται ως εξής:

α. Κατάθεση σήματος

110 €

β. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

20 €

γ. Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση

110 €

δ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

20 €

ε. Παράταση προστασίας σήματος

90 €

στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη

20 €

ζ. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή κατοικίας ή έδρας

50 €

η. Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών

20 €

θ. Μεταβίβαση σήματος

90 €

ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης

90 €

ια. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ΄ άρθρο 129, εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ΄ άρθρο 133 παράγραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ΄ άρθρο 147 παράγραφος 1 εδάφιο β

40 €

ιβ. Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος

15 €

ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης

15 €

ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές

110 €

ιε. Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων

70 €

ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων

40 €

ιζ. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

110 €

ιη. Έκδοση αντιγράφου σήματος

1 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών - Κλάσεις

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία κατατίθενται τα σήματα, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2505/1997 (Α΄ 118). Σύμφωνα με την ως άνω ταξινόμηση ο καταθέτης  πρέπει να επιλέξει στη δήλωση του σε ποία κλάση απο τις 45 στο σύνολο -απο την 1- 34 για προιόντα και από την 35-45 για τις υπηρεσίες- διακρίνουν την εμπορική του δραστηριότητα.

6. Προέλεγχος εθνικών σημάτων

Οταν ολοκληρωθεί η επιλογή των κλάσεων από τον καταθέτη, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την ύπαρξη σημάτων με παρόμοια ονομασία και κλάσεις που έχουν ήδη καταταθεί, στη βάση των σημάτων του ευρωπαικού γραφείου, στην οποία ο καταθέτης έχει πρόσβαση μέσω του εργαλείου αναζήτησης TMview .

7. Ανανέωση εθνικού σήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4072/12, η προστασία του σήματος διαρκεί για μία δεκαετία, η οποία μπορεί να παρατείνεται με την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της δεκαετίας.   

8. Συλλογικό σήμα (εθνικό)

Τα συλλογικά σήματα διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητές τους. Για το λόγο αυτό, η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από Κανονισμό χρήσης, ο οποίος περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο των μελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους και κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση του σήματος από αυτά.

Συλλογικά σήματα μπορούν να καταθέτουν:
-Συνεταιρισμοί
-Ενώσεις κατασκευαστών ή παραγωγών
-Παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου
-Νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου,

Το συλλογικό σήμα που αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να προβλέπει στο καταστατικό του νομικού προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος, μπορεί να γίνει μέλος του νομικού προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήματος.

Όμως αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο δικαιούχος συλλογικού σήματος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν γεωγραφική ονομασία, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

9. Σήμα της Ε.Ε  [2]

Για την προστασία σε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, ο καταθέτης μπορέι να υποβάλει αίτηση στο EUIPO για κοινοτικό σήμα, επιλέγοντας την κοινοτική διαδικασία. Το κόστος της ηλεκτρονικής αίτησης στο EUIPO ανέρχεται σε 850 ευρώ και η υποβολή της αίτησης γίνεται σε μία μόνο γλώσσα. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση, ο καταθέτης μπορεί να ανανεώσει επ' αόριστον το σήμα του κάθε 10 χρόνια.

Τα οφέλη της καταχώρισης σήματος της Ε.Ε.

  • Προστασία της αξίας της επωνυμίας
  • Απόκτηση περιουσιακού στοιχείου
  • Κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων
  • Πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης και της απάτης

Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν κατοχυρωθεί ένα σήμα της Ε.Ε. σε ευρωπαικό επίπεδο και έχει προηγηθεί η κατοχύρωση από ανταγωνιστή του, με δεδομένο ότι ισχύουν οι αρχές της χρονικής προτεραιότητας και της αποκλειστικότητας, ο ανταγωνιστής θα είναι σε θέση να απαγορευσει στο έδαφος της Ε.Ε. των αγαθών του πρώτου.  

Συμφωνα με το άρθρο 9 του καν. 209/2009 για το κοινοτικό Σήμα: Ο δικαιούχος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο, να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α)  κάθε σημείο που ταυτίζεται με το κοινοτικό σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρισθεί
β)  κάθε σημείο για το οποίο, λόγω του ταυτοσήμου ή της ομοιότητάς του με το κοινοτικό σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από μέρους του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης μεταξύ σημείου και σήματος
γ)  σημείο που ταυτίζεται ή ομοιάζει με το κοινοτικό σήμα, για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το κοινοτικό σήμα, εάν αυτό χαίρει φήμης στην Κοινότητα και η χρησιμοποίηση χωρίς εύλογη αιτία του σημείου θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του κοινοτικού σήματος ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

Μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται,

α)  η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους
β)  η προσφορά των προϊόντων, η εμπορία ή η κατοχή τους προς τους σκοπούς αυτούς ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών υπό το σημείο αυτό
γ)  η εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων υπό το σημείο αυτό
δ)  η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση.

Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα αντιτάσσεται κατά τρίτων από την ημερομηνία της δημοσίευσης της καταχώρισης του σήματος.

10. Συλλογικό Σήμα της Ε.Ε.

Συλλογικά κοινοτικά σήματα δύνανται να αποτελέσουν τα κοινοτικά σήματα που προσδιορίζονται ως συλλογικά κατά την κατάθεση και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης του σήματος από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Όπως και στο Συλλογικό Εθνικό Σήμα, δύνανται να καταθέτουν συλλογικά κοινοτικά σήματα οι οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπάγονται, έχουν την ικανότητα να είναι, ιδίω ονόματι υποκείμενα πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να συμβάλλονται ή να ενεργούν άλλες δικαιοπραξίες και να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου, καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Επίσης, και στο συλλογικό σήμα της Ε.Ε. -κατά παρέκκλιση -μπορούν να αποτελέσουν σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για δήλωση της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

Το συλλογικό σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους τη χρήση στις συναλλαγές τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, εφόσον αυτή η χρήση γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία ή το εμπόριο· ειδικότερα, αυτό το σήμα δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτο που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία.

Ο καταθέτης συλλογικού κοινοτικού σήματος της Ε.Ε., πρέπει να υποβάλει κανονισμό χρήσης του σήματος, ο οποίος αναφέρει τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα σήμα, τους όρους συμμετοχής στην οργάνωση, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος, εφόσον υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων. Ο κανονισμός χρήσης σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 πρέπει να επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του οποίου προέρχονται από την εν λόγω γεωγραφική ζώνη, να καθίσταται μέλος της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήματος.

Η αίτηση συλλογικού κοινοτικού σήματος απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα εμφανίζεται ως κάτι άλλο, και όχι ως συλλογικό σή

11. Σήμα πιστοποίησης της Ε.Ε.

Σήμα πιστοποίησης της ΕΕ είναι το σήμα της ΕΕ που είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να περιλαμβάνει γεωγραφική προέλευση, από προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για σήματα πιστοποίησης της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

Ο καταθέτης σήματος πιστοποίησης της ΕΕ υποβάλλει κανονισμό χρήσης του σήματος πιστοποίησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Ο κανονισμός χρήσης πρέπει να αναφέρει τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα, τα χαρακτη­ριστικά που πρέπει να πιστοποιεί το σήμα, τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτη­ριστικά αυτά και εποπτεύει τη χρήση του σήματος. Ο εν λόγω κανονισμός αναφέρει επίσης τους όρους χρήσης του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.

Ο δικαιούχος σήματος πιστοποίησης της ΕΕ υποβάλλει στο Γραφείο κάθε τροποποιημένο κανονισμό χρήσης.

12. Νέα Οδηγία – Εθνικό σήμα πιστοποίησης και Συλλογικό εθνικό σήμα πιστοποίησης και εγγύησης

Η νέα οδηγία δίνει διακριτική ευχέρεια στα κρατη μέλη να υιοθετήσουν σήματα πιστοποίησης και εγγύησης, περιλαμβάνοντας σε αυτά ή μη γεωγραφική περιοχή.

13. Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου 

Τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου τους εξετάζει ο εξεταστής και αν υφίσταται λόγος απαραδέκτου, αποστέλλει επιστολής στον καταθέτη μέσω e-mail.

Ποιοι είναι οι απόλυτοι λόγοι:
- μη δεκτικό γραφικής παράστασης
- στερείται διακριτικού χαρακτήρα
-δηλώνει είδος, ποιότητα, ιδιότητες ποσότητα, γεωγραφική προέλευση, χρόνο παραγωγής, άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας
- κοινόχρηστη λέξη ή σημείο
- σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή δίνει ουσιαστική αξία στο προϊόν
- αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
- παραπλανητικό για το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα  ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
- εμπεριέχει ή συνίσταται σε ΠΟΠ ή ΠΓΕ
- εμπεριέχει ή συνίσταται σε όνομα κράτους - σημαίες – εμβλήματα – σύμβολα – θυρεοί – επισήματα κρατών (άρ. 6τρις  της Σύμβασης των Παρισίων)
-σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος
   (π.χ. θρησκευτικά σύμβολα – παραστάσεις – λέξεις)
- κακόπιστη κατάθεση ή αντίθετη στην καλή πίστη

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [1]  Η νέα Οδηγία 2015/2436, προβλέπει νεες μη παραδοσιακές μορφές σημάτων δηλ. σήματα ηχητικά, οπτικοακουστικά, ολογραφικά, κίνησης, θέσης.  http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/04/EL-Common-Communication_Anaparastash_neon_eidon_simaton_v2.pdf

 [2] Για τα τέλη κοινοτικού σήματος  https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/fees-payable-direct-to-euipo

 

 

Πίσω