ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση από το ΕΒΕΘ στις 3 Σεπτεμβρίου για τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Θεσσαλονίκη 27.08.2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Διαδικτυακή εκδήλωση από το ΕΒΕΘ στις 3 Σεπτεμβρίου για τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη

Η  δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση-workshop για τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη πραγματοποιείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

12:00 – 12:10 Χαιρετισμός του κ. Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων - μέλους της Διοικητικής  Επιτροπής του ΕΒΕΘ

12:10 – 12:30 Παρουσίαση των δράσεων του έργου IPMED για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας  από τον κ.  Αντώνη Μπούμπουλα, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

12:30 – 13:00 Εισήγηση της δικηγόρου κας Μαρίας Βασταρούχα από την εταιρεία «ΝΟΜΟΣ» με θέμα «Τα εμπορικά σήματα και οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης ως άυλο κεφάλαιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων»

13:00 – 13:15 Ερωτήσεις-απαντήσεις

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Mediterranean Region”, το οποίο  υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC MED και αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο workshop παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέσω του ακόλουθου link στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM: https://zoom.us/webinar/registe/WN_2zrv2C7-SompaOW2Eehi0Q, μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αντώνης Μπούμπουλας, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ, Τηλ. 2310 370180 – 2.