ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Το ΕΒΕΘ διοργάνωσε την 2η ψηφιακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του έργου IPMED

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

 

Η δεύτερη ψηφιακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διοργανώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας Zoom, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εταίρο του έργου IPMED.

Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη και γενικότερα να συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης των επιχειρήσεων και άλλων φορέων σχετικά με αυτά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 34 συνολικά άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέοι και γυναίκες επιχειρηματίες, στελέχη εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στέλεχος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και στελέχη τοπικών αναπτυξιακών εταιρειών και επιχειρηματικών συνδέσμων.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ ως Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ο οποίος τόνισε τη σημασία που έχουν ιδιαίτερα σήμερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για τις επιχειρήσεις.  

Ο κ. Αντώνιος Μπούμπουλας, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, παρουσίασε τους στόχους του IPMED και τις δράσεις του, ενώ η κα Μαρία Βασταρούχα, Δικηγόρος από τη Δικηγορική εταιρεία NOMOS επικεντρώθηκε στα ‘’εμπορικά σήματα και στις ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης ως άυλο κεφάλαιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων’’.

Το έργο IPMED υλοποιείται από εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από τον φορέα Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO), από την Ιορδανία, ως επικεφαλής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το φορέα Financiaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE) από την Ιταλία, το Ινστιτούτο AGORA από την Ισπανία και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Τύνιδας από την Τυνησία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.194.000 Ευρώ και αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας για τη Λεκάνη της Μεσογείου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Γειτονίας (ENI CBCMED), με σκοπό την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310-370180, 370181.