ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Υλοποίηση έργου CREATIVE HUB για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης και μόδας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κατά το χρονικό διάστημα 13.04.2021 έως 12.06.2023, το ΕΒΕΘ συμμετείχε ως επικεφαλής δικαιούχος και ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area” και ακρωνύμιο  “CREATIVE HUB”.

Το έργο CREATIVE HUB, συνολικού προϋπολογισμού 550.016,50 €, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020” και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς/δικαιούχοι:

 1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Επικεφαλής Εταίρος)
 2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας   (ΣΕΠΕΕ)
 3. Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
 4. Textile and Clothes Branch Organization (Kyustendil Βουλγαρία)
 5. Association SAVREMIE (Sandanski Βουλγαρία)

Γενική στόχευση του έργου ήταν η αντιμετώπιση των κοινών διασυνοριακών προκλήσεων για τις επιχειρήσεις του τομέα της μόδας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες και δημιουργώντας μηχανισμούς για την προώθηση της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας και την ενδυνάμωση των ΜΜΕ, των επαγγελματιών, των νέων αποφοίτων και των φοιτητών του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, καθώς και άλλων συναφών κλάδων μόδας (υποδήματα, δερμάτινα είδη, κοσμήματα).

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, όπως:

 1. Δημιουργία ιστοσελίδας/portal του έργου https://fashioncreativehub.eu/ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τη φύση, τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του.
 2. Δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου Εργαστηρίου Μόδας (CREATIVE HUB), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για το σχεδιασμό προϊόντων υψηλής ποιότητας & την ανάπτυξη πρωτοτύπων, με στόχο να φέρει σε επαφή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της βιομηχανίας της μόδας και να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.
 3. Εκπόνηση μελετών σε κρίσιμα ζητήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου της μόδας.
 4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους σχεδιαστές και επιχειρηματίες του τομέα της μόδας.
 5. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων πρόβλεψης των τάσεων της μόδας.
 6. Διοργάνωση εργαστηρίων δικτύωσης.
 7. Διοργάνωση Διαγωνισμών για την ενθάρρυνση νέων σχεδιαστών και καλλιτεχνών στο σχεδιασμό νέων συλλογών μόδας και την προώθηση της συνεργασίας τους με επιχειρήσεις του κλάδου.