ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση workshop με θέμα "Υπολογισμός της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας" στις 7 Δεκεμβρίου 2021

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) σας προσκαλεί στην 5η  διαδικτυακή εκδήλωση - workshop, για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, start – ups, επιχειρήσεων νέων και γυναικών, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση θα εστιάσει στον υπολογισμό της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, την Τρίτη  7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:30. 

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

16:30 – 16:40 Χαιρετισμός του κ. Κωνσταντίνου Μωραϊτίδη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων - μέλους της Διοικητικής  Επιτροπής του ΕΒΕΘ

16:40 – 17:00 Παρουσίαση των δράσεων του έργου IPMED για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας  από τον κ.  Αντώνη Μπούμπουλα, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ

17:00 – 17:45 Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Βαβέκη, EQE qualified European Patent Attorney, με μεγάλη εμπειρία στην προστασία, στην οικονομική αποτίμηση και στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της  έρευνας, με θέμα «Υπολογισμός της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας»

Ειδικότερα, ο κ. Βαβέκης θα εστιάσει στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Ο σκοπός της αποτίμησης της αξίας του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.)
  • Patent search και πληροφορίες που μπορούμε να αποκομίσουμε.
  • Χρηματοοικονομικές μέθοδοι αποτίμησης  Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
  • Αποτίμηση νομικής ισχύος Δ.Ε.
  • Αποτίμηση μέσω δικαστικής διαμάχης (υπολογισμός damages)
  • Παράδειγμα υπολογισμού αξίας

17:45 – 18:00 Ερωτήσεις-απαντήσεις

            Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IPMED “IP Capacities for Smart, Sustainable and Inclusive Growth in the Mediterranean Region”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED και εθνικούς πόρους και αποσκοπεί να συμβάλει στην αύξηση του δυναμικού καινοτομίας νέων και γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), μέσα από την ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών και δεξιοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο workshop παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέσω του συνδέσμου  https://zoom.us/webinar/register/WN_adrH7ezGTEG9SzMWcFk9wg  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOOM, μέχρι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 και στη συνέχεια θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Τέλος σημειώνουμε ότι το workshop θα βιντεοσκοπηθεί για λόγους προβολής και αρχειοθέτησης και ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα πλαίσια του έργου IPMED.

Τμήμα Μελετών και Έρευνας, τηλ. 2310 370.180