ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Το ΕΒΕΘ διοργάνωσε του 5ο workshop για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στο θέμα των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του έργου IPMED

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΒΕΘ διοργάνωσε του 5ο workshop για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στο θέμα των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του έργου IPMED

Το 5ο διαδικτυακό workshop για την ευαισθητοποίηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη σημασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για την επιχειρηματική ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου IPMED την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 37 άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι και στελέχη Επιμελητηρίων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, νομικοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές κα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Μωραΐτίδης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ, ενώ ο κ. Αντώνιος Μπούμπουλας, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έρευνας, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του IPMED, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENI CBC MED.

Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντίνος Βαβέκης, ιδρυτής της εταιρείας Euglottia MIKE και Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ευρεσιτεχνίας (EQE Certified European Patent Attorney), με μεγάλη εμπειρία στην προστασία, στην οικονομική αποτίμηση και στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, παρουσίασε το θέμα «Υπολογισμός της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας». Αναλυτικότερα, ο κ. Βαβέκης, μετά από μία σύντομη παρουσίαση των διαφόρων μορφών διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, σήματα, εμπορικά μυστικά κ.λπ.) περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδικασία της υποβολής αίτησης για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, καθώς και τις στρατηγικές που μια επιχείρηση ή εφευρέτης μπορεί να αναπτύξει για να αξιοποιήσει το Δίπλωμα. Ο κ. Βαβέκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αποτίμηση της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, εστιάζοντας κυρίως στα ακόλουθα:

  • Ο σκοπός της αποτίμησης της αξίας του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
  • Αναζήτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Patent Search) και πληροφορίες που μπορούμε να αποκομίσουμε
  • Χρηματοοικονομικές μέθοδοι αποτίμησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
  • Αποτίμηση νομικής ισχύος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
  • Αποτίμηση μέσω δικαστικής διαμάχης (υπολογισμός ζημιών)
  • Παράδειγμα υπολογισμού αξίας

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ  κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, ο οποίος επίσης συμμετείχε στην εκδήλωση, επεσήμανε ότι η μέθοδος αποτίμησης της αξίας ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο ζητείται η αξιολόγηση (για λόγους λογιστικής απεικόνισης, για την πώληση του ή την παραχώρηση αδειών σε τρίτους). Ο κ. Βλαχογιάννης τόνισε επίσης τη σημασία της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης για το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, εστιάζοντας στην ακριβή περιγραφή των «αξιώσεων», σε συνεργασία με Σύμβουλο Ευρεσιτεχνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο video της εκδήλωσης, στο you tube, μέσω του συνδέσμου: https://youtu.be/df3tNQt4soE   

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης 4.1.2 του έργου IPMED, το ΕΒΕΘ θα διοργανώσει ένα ακόμη workshop για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εντός του 2022.