ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - Ατ.Ε

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Ατ.Ε.)

 

  1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)
  2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)
  3. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος (φωτοτυπία)

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  • Εάν πρόκειται για βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από την Δ/νση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία).
  • Εάν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο της Ευρωπαικής Ένωσης, απαιτείται Διαβατήριο (φωτοτυπία). Για υπήκοο τρίτης χώρας, απαιτείται Άδεια Παραμονής.

 

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχειρήσεως, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας και να προσκομίζεται στο Τμήμα Μητρώου η σχετική Βεβαίωση Μεταβολής της αρμόδιας ΔΟΥ.