ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Δικαιολογητικά Σύστασης εκτός ΥΜΣ (πχ ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

1. Καταστατικό Σύστασης, νομίμως υπογεγραμμένο από όλα τα ιδρυτικά μέλη σε μορφή pdf έως 5 ΜΒ.

2. Προτυποποιημένη αίτηση Ε.Β.Ε.Θ. (πατήστε εδω), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα και νόμιμου εκπροσώπου της υπό σύστασης εταιρείας (αποδεκτό και από gov.gr)

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά σκαναρισμένα από το πρωτότυπο θα σταλούν στο e-mail gemi@ebeth.gr

 

Το κόστος καταχώρισης είναι 10€.