ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δείγμα Πιστοποιητικού Καταγωγής (pdf)

  1. Φόρμες συπλήρωσης προτυπωμένων εγγράφων

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις

  1. Φόρμες συπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης (Εμπορίου)
  2. Φόρμες συπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης (Μεταποίησης)
  3. Φόρμες συπλήρωσης μεικτής Υπεύθυνης Δήλωσης (Μεταποίησης και Εμπορίου) για προϊόντα που βρίσκονται στο ίδιο τιμολόγιο και προέρχονται από εμπόριο και μεταποίηση
  4. Φόρμα συμπλήρωσης ετήσιας Υπεύθυνης Δήλωσης για προϊόντα ελληνικής καταγωγής

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης και απλούστευσης των εξαγωγικών διαδικασιών και σε εφαρμογή σχετικών κατευθυντήριων γραμμών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), οι παραγωγικές-κατασκευαστικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα ελληνικής καταγωγής σε τρίτες χώρες, προκειμένου να λάβουν Πιστοποιητικό Καταγωγής, θα μπορούν εναλλακτικά, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ετήσιας διάρκειας (η ισχύς λήγει στο τέλος του έτους υποβολής), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, αντί της Δήλωσης ανά τιμολόγιο.