ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΤΑ (CARNET ATA)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η θεώρηση των CARNET ΑΤΑ πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξαγωγών τηλ: 2310 370160,161, ,  ή με e-mail: exagoges@ebeth.gr. Οι ώρες συναλλαγής με το κοινό είναι 09:00 π.μ – 14:30, Τσιμισκή 29, στο ισόγειο του κτιρίου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ CARNET AΤΑ

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων για την έκδοση του Carnet ATA. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και προσκομίζονται στο Τμήμα Εξαγωγών του ΕΕΒΕΘ για θεώρηση.

Τα έντυπα του δελτίου ΑΤΑ (Admission Temporaire / Temporary Admission) είναι διεθνή έντυπα για τελωνειακή χρήση με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής  προϊόντων, με υποχρέωση επανεισαγωγής, χωρίς τελωνειακά τέλη σε συγκεκριμένες χώρες.

Εκδίδονται όταν πρόκειται να γίνει εξαγωγή προϊόντων (όπως εμπορικά δείγματα, επαγγελματικός εξοπλισμός , καθώς και προϊόντα που προορίζονται για εκθέσεις, επιδείξεις κτλ.)

Η διάρκεια ισχύος αυτού του Δελτίου είναι ένα έτος. Τα Δελτία των οποίων η ισχύς έληξε όπως και εκείνα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, επιστρέφονται υποχρεωτικά στο Επιμελητήριο.

Για την έκδοση αυτού απαιτείται να προσκομιστούν στο Τμήμα Εξαγωγών του ΕΒΕΘ, τα εξής:

  1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται).
    Σημείωση: Μόνον η δεύτερη σελίδα της αίτησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.
  2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1086) στην οποία αναγράφεται ότι οι τιμές του καρνέ A.T.A. είναι πραγματικές και αληθινές. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και εκτυπώνεται.
  3. Δήλωση προσωπικής εγγυήσεως (απαιτείται όταν η συνολική αξία των εμπορευμάτων είναι μεγαλύτερη από 5.869,41 €)
  4. Εγγυητική επιστολή τραπέζης (απαιτείται μόνο όταν η συνολική αξία των εμπορευμάτων είναι μεγαλύτερη από 14.674,51 €)

Για τις φόρμες προτυπωμένων CARNET ATA, πατήστε ΕΔΩ