ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΤΑ (CARNET ATA)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η θεώρηση των CARNET ΑΤΑ πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξαγωγών τηλ: 2310 370160,161, ,  ή με e-mail: exagoges@ebeth.gr. Οι ώρες συναλλαγής με το κοινό είναι 09:00 π.μ – 14:30, Τσιμισκή 29, στο ισόγειο του κτιρίου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ CARNET AΤΑ

Τα έντυπα του δελτίου ΑΤΑ (Admission Temporaire / Temporary Admission) είναι διεθνή έντυπα για τελωνειακή χρήση με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής  προϊόντων, με υποχρέωση επανεισαγωγής, χωρίς τελωνειακά τέλη σε συγκεκριμένες χώρες.

Εκδίδονται όταν πρόκειται να γίνει εξαγωγή προϊόντων (όπως εμπορικά δείγματα, επαγγελματικός εξοπλισμός, καθώς και προϊόντα που προορίζονται για εκθέσεις, επιδείξεις κτλ.). Διευκρινίζεται ότι τα εμπορεύματα που δηλώνονται στο δελτίο ATA δεν είναι αναλώσιμα και πρέπει να επιστραφούν.

Η διάρκεια ισχύος αυτού του Δελτίου είναι ένα έτος. Τα Δελτία των οποίων η ισχύς έληξε όπως και εκείνα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, επιστρέφονται υποχρεωτικά στο Επιμελητήριο, με ευθύνη της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι η σφράγιση του δελτίου ΑΤΑ στα Τελωνεία είναι ευθύνη του φέροντος το δελτίο.

Το κόστος για την έκδοση του δελτίου ΑΤΑ δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από την αξία των μεταφερόμενων προϊόντων. Ως εκ τούτου, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί θα σας γνωστοποιηθεί μετά την κατάθεση της αίτησης από το αρμόδιο Τμήμα. Η πληρωμή του πραγματοποιείται είτε μέσω e-banking  στον Αριθ. Λογαριασμού  5238088452172 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ GR 7601722380005238088452172, είτε απευθείας στο Ταμείο του ΕΒΕΘ.  

Στο τέλος της σελίδας, βρίσκονται συνημμένα τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν, δηλαδή το έντυπο της αίτησης, η κατάσταση των εμπορευμάτων και η υπεύθυνη δήλωση.  Παρακαλούμε να τα συμπληρώσετε χωρίς να κάνετε την παραμικρή αλλαγή στα προτεινόμενα περιθώρια της αίτησης, αλλά  και του πίνακα.

·         Αίτηση για έκδοση CARNET ATA

·         Κατάσταση εμπορευμάτων

·         Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

Παρακαλούμε μετά τη συμπλήρωσή τους να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο exagoges@ebeth.gr. προκειμένου το αρμόδιο Τμήμα να τα ελέγξει και να προχωρήσει την διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξαγωγών τηλ: 2310 370160,161,   ή με e-mail: exagoges@ebeth.gr.

 

Χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας; Σας προτείνουμε  να ενημερωθείτε από τις απαντήσεις που θα βρείτε στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Επισυναπτόμενα αρχεία
AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ CARNET ATA.docx
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.xlsx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ CARNET ATA.DOC