ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΜΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΒΕΘ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015

EMΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ebeth.gr

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ και για τα  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ-Προσδιορισμός τελών και συνδρομών-Ανταποδοτικές υπηρεσίες

 

Αγαπητά μέλη,

Όπως πιθανώς έχετε πληροφορηθεί, στα τέλη του 2014, ψηφίσθηκε σχετική νομοθεσία (ν. 4314/2014) και εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις, που ρυθμίζουν θέματα των Επιμελητηρίων και των μελών τους. Ειδικότερα:

1. Τέλη υπηρεσιών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Θεσπίστηκαν ενιαία  ειδικά τέλη ΓΕΜΗ για την παροχή υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, καθώς και ενιαίο ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ, το οποίο αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών και –ανάλογα με τη νομική μορφή τους– ανέρχεται σε ποσά από 30 ως 320 ευρώ. Αναλυτικά:

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ανέρχεται στα 320 ευρώ και για τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών ΑΕ στα 300 ευρώ. H ίδια δαπάνη, δηλαδή 300 ευρώ, προβλέπεται για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες και για τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες.

Στα 150 ευρώ ανέρχεται το τέλος για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ή Υποκαταστήματα Αλλοδαπών ΕΠΕ, στα 100 ευρώ είναι το ετήσιο τέλος για τους Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, για τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες), τις Αστικές Εταιρείες και τις Κοινοπραξίες.

Στην περίπτωση των προσωπικών εταιριών -Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων- το ετήσιο τέλος είναι 80 ευρώ, όσο και στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων), ενώ για τις Ατομικές Επιχειρήσεις το ετήσιο τέλος ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στα Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομική μορφή και στα 20 ευρώ για τα Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, αλλά και όσων προαιρετικά εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Σημειώνεται ότι η καταβολή του  συγκεκριμένου τέλους είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, από 01.03.2015, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων  και αποσπασμάτων πράξεων ΓΕΜΗ, καθώς και για τις καταχωρίσεις μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, www.businessportal.gr.

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Τόσο η καταβολή των τελών χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ. 

2 -        Κατάργηση της υποχρεωτικής συνδρομής

Καταργήθηκε, από την 1.1.2015, η υποχρεωτική συνδρομή των μελών στα Επιμελητήρια της χώρας. Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται από το ΓΕΜΗ σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη.

3-         Τέλη και Συνδρομές προς τα Επιμελητήρια

Προσδιορίστηκαν ενιαία τέλη για σειρά ανταποδοτικών υπηρεσιών, που παρέχονται στα μέλη των Επιμελητηρίων, καθώς και το ποσό της ετήσιας συνδρομής, που μπορεί να καταβάλει κάθε μέλος, προκειμένου να απολαμβάνει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Όπως σημειώνεται προηγουμένως, η καταβολή της εν λόγω συνδρομής είναι προαιρετική.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων και σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης, που ρυθμίζει το εύρος των  συνδρομών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στην από 22 Ιανουαρίου 2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής του, τον καθορισμό των συνδρομών για το έτος 2015 στα κατώτατα όρια που έχει προσδιορίσει η εν λόγω Υ.Α., πλέον του σχετικού χαρτοσήμου 2,4%, με την ανάλογη στρογγυλοποίηση, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματική συναλλαγή στο ταμείο του ΕΒΕΘ.

Κατόπιν τούτων, τα ποσά των συνδρομών των μελών προς το Επιμελητήριό μας, διαμορφώνονται ως εξής :

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε

Ε.Ο.Ο.Σ.

52€

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Συν.Π.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

41€

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.

Αστικές Εταιρείες

Κοινοπραξίες

31€

Ατομικές Επιχειρήσεις

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

11€

΄Οπως προαναφέρεται, τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, που θα καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή, θα αποκτούν πρόσβαση, με πλεονεκτικούς όρους, σε σειρά υπηρεσιών, που ήδη προσφέρονται και σε νέες που σχεδιάζονται, όπως, ενδεικτικά:

 • Προώθηση διεθνών συνεργασιών και δικτύωσης:  διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, επιχειρηματική πληροφόρηση, χορήγηση Πιστοποιητικών Καταγωγής Προϊόντων για την πραγματοποίηση εξαγωγών, χορήγηση Δελτίων (Carnet) ΑΤΑ για συμμετοχή σε Εκθέσεις κλπ.
 • Επιδότηση συμμετοχής σε  Διεθνείς Εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Πληροφόρηση για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και για δυνατότητες χρηματοδότησής της.
 • Παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης σε εργοδότες και εργαζομένους.   
 • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων για επίκαιρα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
 • Mέσω της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ, www.ebeth.gr:
  • επίκαιρη επιχειρηματική πληροφόρηση
  • προβολή των μελών
  • δημοσίευση μικρών αγγελιών μελών, για την κάλυψη θέσεων εργασίας
  • δημοσίευση μικρών αγγελιών μελών, για την ενοικίαση εμπορικών αποθηκών
  • ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση πιστοποιητικών, πληρωμή συνδρομής κλπ)
 • Φιλοξενία και υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, αποστολές και διευκολύνει τη διεθνή δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Υλοποίηση επιδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς,  ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και λοιπούς φορείς, προς όφελος της  επιχειρηματικότητας.
 • Ενέργειες και παραστάσεις  στις αρμόδιες Αρχές και  φορείς για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα μας.
 • Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας.
 • Ηλεκτρονική διεξαγωγή δημοσκοπήσεων σε επίκαιρα θέματα  για τη διερεύνηση των αναγκών των μελών και την ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων.
 • Διενέργεια εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικής συγκυρίας «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ», με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και της οικονομίας.
 • Έκδοση  ενός  15νθήμερου ηλεκτρονικού και ενός τετραμηνιαίου έντυπου πληροφοριακού δελτίου για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.         
 • Ανάληψη διάφορων κοινωνικών δράσεων και διάδοση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας στα μέλη του.

Αγαπητά μέλη, για  την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε στη συνέχεια τις νέες ρυθμίσεις της επιμελητηριακής νομοθεσίας και σας διαβεβαιώνουμε ότι  όλες οι υπηρεσίες του ΕΒΕΘ βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

 

Χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας; Σας προτείνουμε  να ενημερωθείτε από τις απαντήσεις που θα βρείτε στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Επισυναπτόμενα αρχεία
KYA_79752_2014_PERI_TELON_GEMI_debb965dfc.pdf
Y_A_78030_2014_PERI_SYNDROMON_89c607b133.pdf
N_4314_2014_KEF_D_0611e8265c.pdf