ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την πληρέστερη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, των κρατικών και ιδιωτικών φορέων, αλλά  και των κατοίκων της, διενεργεί από το Μάρτιο του 2009 την περιοδική Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά επιχειρήσεις των τομέων της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του λιανικού εμπορίου, των κατασκευών, καθώς και καταναλωτές. Το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ” διεξάγεται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο, σε συνολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων, αποτελούμενο από 800 επιχειρήσεις και 700 καταναλωτές

Θεωρούμε ότι το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ” αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη αποτύπωση και κατανόηση του οικονομικού γίγνεσθαι στο νομό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μάλιστα –για πρώτη φορά– συγκριτικά στοιχεία για την περιοχή, λόγω της σταθερής περιοδικότητας υλοποίησής του. Επιπλέον, βοηθά το Επιμελητήριό μας να διατυπώνει τις απόψεις και προτάσεις του βασιζόμενο σε αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες, αντίστοιχα δε διευκολύνει  τους αρμόδιους φορείς στη λήψη ορθολογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”– ως ερευνητικού εργαλείου– και για την πληρέστερη πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου του Νομού Θεσσαλονίκης, ενσωματώνονται στα ερωτηματολόγιά του και μερικές “ad-hoc” ερωτήσεις, που αφορούν επίκαιρα θέματα και τίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του.

Γραφήματα ερευνών Βαρομέτρου ΕΒΕΘ

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Βαρομέτρου ΕΒΕΘ