ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ)  2015/1051 σχετικά με τους όρους άσκησης των λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών, ξεκίνησε τη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής “Μητρώο Εγγυήσεων Καταναλωτή” με στόχο την εφαρμογή της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων στο θέμα των εγγυήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά. 
 
Μέχρι σήμερα, ο καταναλωτής μπορούσε να ενημερωθεί σχετικά με τις εγγυήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών είτε προφορικώς είτε γραπτώς μέσω των οδηγιών της συσκευασίας. Πλέον, δεδομένου και του μεγάλου αριθμού των κοινοτικών οδηγιών δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει με ξεκάθαρους όρους την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος που αγόρασε.
 
Η ΚΕΕΕ σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη διαφάνεια στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων αλλά και να προστατεύσει τον καταναλωτή ως προς τις παρεχόμενες εγγυήσεις, δημιούργησε τον ιστότοπο http://warranty.uhc.gr. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και είναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητήριο που ανήκουν θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της πλατφόρμας, να  αναρτούν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, προβλέπεται η σχετική εγγύηση να μπορεί να αποστέλλεται απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καταναλωτή. Από την πλευρά τους οι καταναλωτές, θα μπορούν να φιλτράρουν τις αναζητήσεις τους και να ενημερώνονται σχετικά με τις παρεχόμενες εγγυήσεις καθώς και τις νομοθετικές διατάξεις  που διέπουν το καθεστώς των εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών.