ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ προσηλωμένο στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του, σας προσφέρει, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής e-consulting, το οποίο με σύγχρονα μέσα παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη που έχουν οικονομικά τακτοποιημένη την τρέχουσα συνδρομή στο Επιμελητήριο διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και τα εργαλεία Επιχειρηματικό Σχέδιο/Πλάνο και Μarketing Plan.

  • Ευελιξία, ελευθερία και ανοικτότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής.

  • Δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης των προφίλ χρηστών (επιχειρήσεων και συμβούλων).

  • Αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

  • Ενδοσυστημική επικοινωνία μέσω real time chat.

  • Πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

  • Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

  • Διαμοιρασμός γνώσης και μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων.

  • Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και από τους πλέον κατάλληλους κάθε φορά συμβούλους.

Σημειώνεται ότι το σύστημα e-consulting είναι διαθέσιμο στο: https://e-consulting.uhc.gr, στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphones, tablets, κλπ.) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή προσθέτου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.