ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Β΄ Κύκλος Καθεστώτων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Προκηρύχθηκε ο Β' Κύκλος του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και αντίστοιχα ο Β' κύκλος του Καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται σε 75.000.000 ευρώ για επιχορηγήσεις, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και 75.000.000€ ευρώ για φορολογικές απαλλαγές.Οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής θα μπορούν να γίνονται από ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.), από την 01.06.2023 μέχρι τις 29.09.2023.

Αντίστοιχα η  Προκήρυξη του Β΄ Κύκλου του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έχει ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 12.06/2023 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 13.10.2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης (επιχορήγηση, leasing, επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ