ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Επιδότηση συμμετοχής μελών ΕΒΕΘ στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών "FRESKON 2024", (11-13.04.2024)

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Όπως κάθε χρόνο, το ΕΒΕΘ συνεχίζει και για το έτος 2024 την υλοποίηση του Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρήσεων-Μελών του για τη συμμετοχή τους σε Εκθέσεις της ΔΕΘ ΗΕLEXPO, που προσφέρει τη δυνατότητα να μετάσχουν με ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα σε εκθεσιακές δράσεις που υλοποιεί η ΔΕΘ-HELEXPO στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε να μετάσχετε, λαμβάνοντας επιδότηση από το Επιμελητήριό μας, στη FRESKON 2024, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-HELEXPO,στα Περίπτερα 13, 14 & 15, από τις 11 έως τις 13 Aπριλίου 2024.

Η FRESKON, το κορυφαίο εμπορικό γεγονός των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, ετοιμάζεται δυναμικά να υποδεχθεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου και να αποτελέσει το στρατηγικό σύνδεσμο μεταξύ εταιρειών που εμπορεύονται φρέσκα φρούτα & λαχανικά και τις διεθνείς αγορές.

Μέσα από μια ποιοτική εκθεσιακή διοργάνωση, πρόγραμμα B2B συναντήσεων, διεθνή συνέδρια, παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων, παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το FreshConMarket 2024, το International Apricot Congress και το Kiwi Forum, η FRESKON 2024 θα συμβάλει και φέτος στην ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων φρούτων και λαχανικών, στην ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών και τη διεύρυνση των συνεργασιών του κλάδου.

Οι επιδοτούμενες από το ΕΒΕΘ επιχειρήσεις θα εγκατασταθούν σε stand, τουλάχιστον 16 τμ:

·  Τύπου 1 χωρίς εξοπλισμό: Διατίθεται χώρος ίχνος επί εδάφους, όπου θα πρέπει να προβούν σε δική τους κατασκευή, συμπεριλαμβανομένης της γενικής καθαριότητας, χωρίς την παροχή και τη σύνδεση ρεύματος. (Απαραίτητη η κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου/Κόστος 35,00 €/Kw) ή 
·  Τύπου 2 με εξοπλισμό: Περιλαμβάνει διαχωριστικά, μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό του stand, μοκέτα, 1 γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες, γενική καθαριότητα και ανά 12 τ.μ. μία πρίζα, δέκα ηλεκτρικά σποτ ανά 12 τ.μ., κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Το τελικό ποσό που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις - μέλη του ΕΒΕΘ, που θα λάβουν την επιδότηση, σύμφωνα με την επιλογή τους, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:

Τύπος σταντ

Κόστος σταντ 16τ.μ.

Κόστος για κάθε επιπλέον τ.μ.

ΤΥΠΟΣ 1

694,40 € συμπ ΦΠΑ
 (35€x16)=560 πλέον ΦΠΑ

68,20€ συμπ ΦΠΑ
(55€ πλέον ΦΠΑ)

ΤΥΠΟΣ 2

1.190,40€ συμπ ΦΠΑ
(60€x16=960€)  πλέον ΦΠΑ

99,20€ συμπ ΦΠΑ
(80€ πλέον ΦΠΑ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το ΕΒΕΘ η επιχείρηση απαιτείται:

- να είναι μέλος του ΕΒΕΘ,
- να εξοφλεί ανελλιπώς τα τέλη διατήρησης της μερίδας της στο ΓΕΜΗ,
- να έχει εξοφλήσει τη συνδρομή της στο Επιμελητήριο για το έτος υποβολής της αίτησης και
- να μην λάβει επιδότηση για τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη Έκθεση από άλλον φορέα, εκτός του ΕΒΕΘ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Για τη Δήλωση Συμμετοχής στην Έκθεση με επιδότηση από το ΕΒΕΘ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επισκέπτονται το σύνδεσμο https://api.helexpo.gr/exhibitorsregistration/, επιλέγουν από την ενότητα «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ» την επιλογή «ΕΒΕΘ - FRESKON 2024» και ακολουθώντας τις οδηγίες συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συμμετοχής τους.

Β. Επιπλέον απαιτείται:

1. να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο χώρο της επιλογής τους απευθείας στη ΔΕΘ-HELEXPO σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

·      ΕΘΝΙΚΗ 223/470300-60                            IBAN GR40 0110 2230 0000 2234 7030 060
·      ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5202-002162-792                     IBAN GR16 0172 2020 0052 0200 2162 792
·      ALPHA 707/00/2320000394                     IBAN GR74 0140 7070 7070 0232 0000 394
·      EUROBANK 0026.0030.96.0200688210 IBAN GR57 0260 0300 0009 6020 0688 210

2. να αποστείλουν στο ΕΒΕΘ, στο e-mail publicrelations@ebeth.gr, καθώς και στη ΔΕΘ – HELEXPO στο e-mail gma@helexpo.gr αντίγραφο του καταθετηρίου, όπου θα αναγράφεται η συγκεκριμένη Έκθεση (FRESKON 2024) και η επωνυμία της επιχείρησης,

3. να αποστείλουν στο ΕΒΕΘ, στο e-mail publicrelations@ebeth.gr, υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ότι για τις δαπάνες συμμετοχής τους στην Έκθεση "FRESKON 2024", δεν θα λάβουν επιδότηση από άλλο φορέα, πέραν του ΕΒΕΘ.

Γ. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 29.2.2024. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου & Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310-370132 & e-mail publicrelations@ebeth.gr.

Είναι ευνόητο ότι εάν δεν πληρούνται όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η εταιρεία που έχει υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής δεν θα μετέχει στη διαδικασία επιδότησης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το ΕΒΕΘ θα πραγματοποιηθεί βάσει σειράς προτεραιότητας. Αποδεικτικό προτεραιότητας θα αποτελεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το ΕΒΕΘ του αντιγράφου του καταθετηρίου του ποσού συμμετοχής.  Κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής θα προτιμηθούν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση επιδότησης για πρώτη φορά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Έκθεση, λόγω συμπλήρωσης του εμβαδού του διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου, καθώς και σε εκείνες που δεν πληρούν τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:

1.    η online δήλωση συμμετοχής  ΕΒΕΘ–FRESKON  2024 https://api.helexpo.gr/exhibitorsregistration/
2.   το παράρτημα του Κανονισμού Συμμετοχής, (όπου δεν ισχύει το άρθρο 2, οι όροι που αναφέρονται στον τρόπο πληρωμής και την ακύρωση συμμετοχής)
3.    ο γενικός κανονισμός λειτουργίας και οι όροι συμμετοχής σε εκθέσεις
4.   το φυλλάδιο της Έκθεσης   (Όσον αφορά το κόστος συμμετοχής, για τα μέλη του ΕΒΕΘ που θα λάβουν την επιδότηση, ισχύουν οι ειδικές τιμές που αναφέρονται ανωτέρω).