ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Διασύνδεση ΑΠΘ με Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας"

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ», στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης: «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Κωδ. Δράσης: 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με ερευνητικές ομάδες/εργαστήρια του ΑΠΘ προκειμένου να υποβάλλουν/συμμετέχουν σε προτάσεις για τη χρηματοδότηση συμπράξεων ερευνητικής αριστείας, απαιτείται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας πρόκειται να προωθήσει κατάλληλα τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα επιδιώξει να φέρει σε επαφή τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με την ερευνητική κοινότητα του ΑΠΘ. Για διευκρινίσεις σε σχέση με την πρόσκληση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στον Φορέα Έκδοσης της Πρόσκλησης (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΑ).

Επισυνάπτεται συμπληρωματική πληροφόρηση για την πρόσκληση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
693_prosklisi_sympr_erevn_aristeias_sub1.1.pdf