ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Υπουργείο Τουρισμού: Διαβούλευση σχετικά με το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (Single Market Programme)

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή σχολίων για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος για την Ενιαία Αγορά 2021-2027.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα και δράσεις της ΕΕ για την ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Η συνεισφορά των ενδιαφερομένων μερών θα είναι πολύ πολύτιμη για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος στο μέλλον.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (SMP) 2021-2027 χρηματοδοτεί έργα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει την ενιαία αγορά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και να διασφαλίσει την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία COVID-19. Η τρέχουσα ενδιάμεση αξιολόγηση έχει στόχο να αξιολογήσει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος κατά το διάστημα 2021-23. Η αξιολόγηση καλύπτει και τους 6 πυλώνες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του πυλώνα για τις ΜμΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων παρέχει στήριξη για το δίκτυο «Enterprise Europe Network», τις δράσεις συνεργατικών σχηματισμών «clusters», το πρόγραμμα «Erasmus» για νέους επιχειρηματίες, έργα για τομείς και οικοσυστήματα όπως ο τουρισμός και η κοινωνική οικονομία, καθώς και άλλες υπηρεσίες για τη βοήθεια των ΜμΕ στην πρόσβαση στις αγορές.

Περαιτέρω γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στον σύνδεσμο:  Overview - European Commission (europa.eu).