ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Έρευνα για την κλιματική αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) συμμετέχει ως follower στο έργο Regilience  Regional Pathways to Climate Resilience που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Horizon  2020" και  θα υποστηρίξει τις πόλεις και τις περιφέρειες στην εφαρμογή μέτρων για την προσαρμογή και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο του έργου διενεργείται έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο στοχεύει στο να μετρήσει το επίπεδο ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις περιφερειακές ανάγκες.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη, πολύ σημαντική και ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 6 λεπτά.

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Central_Macedonia_Citizen_Survey