ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutube

Δημόσια διαβούλευση με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εξερχόμενες επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DG Trade) της Ε. Επιτροπής οργανώνει διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τις εξερχόμενες επενδύσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο των πιο ευαίσθητων τεχνολογιών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε. Επιτροπή προτείνει η αξιολόγηση κινδύνων να επικεντρωθεί στους ακόλουθους τέσσερις (4) τεχνολογικούς τομείς:

• προηγμένους ημιαγωγούς (advanced semiconductors)

• τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence-AI)

• κβαντική τεχνολογία (quantum technologies) και

• βιοτεχνολογίες (biotechnologies).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες επί της ως άνω πρωτοβουλίας, αναφορικά με τις εξερχόμενες επενδύσεις, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_363 (στα αγγλικά) και https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_24_363 (στα ελληνικά).

Συναφώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τη Λευκή Βίβλο για τιςεξερχόμενες επενδύσεις εδώ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη προαναφερθείσα διαβούλευση δύνανται να συμπληρώσουν διαδικτυακά το σχετικό ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ (στα αγγλικά) έως τις 17 Απριλίου τρ. έ. (μεσάνυχτα).