ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμμετοχή του ΕΒΕΘ στο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου στην Αμβέρσα - Απολογισμός του συνεδρίου

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωεπιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου της Αμβέρσας και του Συνεδρίου με τίτλο «Πλοήγηση σε νέους ορίζοντες, δημιουργία ευκαιριών”, που διεξήχθη στις 13 – 14 Ιουνίου. Το Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και μέλος της ΔΕ του ΕΒΕΘ, κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας, κ. Αντώνιος Μπούμπουλας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι επιδόσεις στις ευρωεκλογές  των μεγαλύτερων κομματικών σχηματισμών ανά χώρα, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις των αποτελεσμάτων αυτών σε σημαντικές πολιτικές που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι κλιματικοί στόχοι, η ενεργειακή μετάβαση, η απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών κλπ.

Αναφορικά με το Συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα στο κτίριο της επαρχιακής κυβέρνησης της Αμβέρσας, χαιρετισμούς απηύθυναν η Κυβερνήτης, κα Cathy Berx, και ο Πρόεδρος του Ευρωεπιμελητηρίου, κ. Vladimir Dlouhy, ενώ ακολούθησε ομιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Maros Sefcovic σχετικά με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις για την ΕΕ κατά τον επόμενο πολιτικό κύκλο.

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου παραγματοποιήθηκαν  δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και έξι παράλληλα εργαστήρια. Οι συζητήσεις στρογγυλής  τραπέζης επικεντρώθηκαν α) στις επιπτώσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης για τις επιχειρήσεις και τον ρόλο των Επιμελητηρίων στην υποστήριξή τους και β) στο ρόλο των Επιμελητηρίων κατά την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας. Σε ότι αφορά την πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα  που υλοποιεί το Επιμελητήριο της Αμβέρσας προκειμένου να προωθήσει μεταξύ των επιχειρήσεων, βάσει συγκεκριμένων σχεδίων δράσεις, τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και μια πλατφόρμα για μεταφορά τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, από το Επιμελητήριο της Valencia. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ετέθη κυρίως το ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων από την αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αναφέρθηκαν τρόποι που αξιοποιούν Επιμελητήρια από την Ευρώπη (Οικονομικό Επιμελητήριο της Στυρίας (Αυστρία)  - Επιμελητήριο της Αμβέρσας) για να καταγράψουν τις ανάγκες της αγοράς σε δεξιότητες, τις υφιστάμενες δεξιότητες αποφοίτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – ανέργων, αλλά και να προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης/αναβάθμισης δεξιοτήτων με πιστοποίηση. Επιπλέον, αναφέρθηκαν τρόποι που ακολουθεί το Επιμελητήριο της Βικτώριας (Αυστραλία) για να προσελκύσει «ταλέντα», που λείπουν από την τοπική αγορά, από το εξωτερικό.

Τα έξι θεματικά εργαστήρια επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με τις στρατηγικές άσκησης αποτελεσματικής επιρροής σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τα Επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις, την προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχουν τα επιμελητήρια στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων (επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων διοικουμένων από γυναίκες από το Επιμελητήριο της Εσθονίας – Καταγραφή κοινωνικών/οικονομικών προκλήσεων και αναζήτηση λύσεων από τις επιχειρήσεις μέσω συνεργατικών προγραμμάτων από το Επιμελητήριο της Βαρκελώνης), τις στρατηγικές των Επιμελητηρίων σχετικά με περιβαλλοντικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα (ενεργειακές κοινότητες), την εικόνα των Επιμελητηρίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους, αλλά και τις δράσεις που τα Επιμελητήρια υλοποιούν για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών/υπηρεσιών και την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων μελών τους (πλατφόρμα με παρόχους υπηρεσιών ψηφιοποίησης και on line κατάρτιση σε θέματα ψηφιοποίησης από την Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας).

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου τέθηκαν, μέσω θεματικών συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων και άλλων φορέων, ζητήματα σχετικά με τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σε συνάρτηση με το εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα και τα νέα τεχνολογικά σύνορα. Καταγράφηκε ο προβληματισμός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν στις ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται από τις κινεζικές επιχειρήσεις κυρίως στον τομέα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και της αποθήκευσης ενέργειας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που ανακύπτουν από το υψηλό κόστος της ενέργειας, την ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, την έλλειψη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας κλπ. Από όλους σχεδόν τους ομιλητές τονίσθηκε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης τόσο σε σχέση με το ενεργειακό μοντέλο και την προστασία του περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες που αλλάζουν δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το περιβάλλον χρειάζεται ιεράρχηση των στόχων, απλοποίηση των διαδικασιών και όχι υπερρύθμιση. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η επιχειρηματική κοινότητα υποστηρίζει την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές (όπως σταθμοί φόρτισης) κλπ.

Ακολούθησε ομιλία του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου και πρώην Προέδρου του Ευρωεπιμελητηρίου, κ. Luc Frieden, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία του τρίπτυχου: ανταγωνιστικότητα – ψηφιακή μετάβαση – πράσινη μετάβαση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τόνισε την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, τη δημιουργία μιας καλύτερα συνδεδεμένης αγοράς ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάληψη δράσεων προκειμένου να διοχετευθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι στις ΜΜΕ σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στη νομοθεσία περί χρεωκοπίας, συμβάσεων, κανονισμών κλπ., ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι κανονισμοί σχετικά με τις νέες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν Leaders σε αυτό τον Τομέα.

Το συνέδριο έκλεισε ο Πρόεδρος του Ευρωεπιμελητηρίου, κ. Vladimir Dlouhy, ο οποίος επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο του Ευρωεπιμελητηρίου στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μέσω της κατάθεσης θέσεων και προτάσεων.

  • 2.jpg