ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ.Τ.: Αναγκαία η διαφύλαξη του χαρακτήρα των χώρων που προορίζονται για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων – Επιστολή του ΕΒΕΘ στο Δήμο Θεσσαλονίκης

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Θεσσαλονίκη 20.06.2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναγκαία η διαφύλαξη του χαρακτήρα των χώρων που προορίζονται για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων – Επιστολή του ΕΒΕΘ στο Δήμο Θεσσαλονίκης


Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου, νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων είναι η αποτελεσματική διαφύλαξη του χαρακτήρα των χώρων που προορίζονται για φορτοεκφόρτωση.

Αυτή είναι η κύρια επισήμανση την οποία υπογραμμίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε επιστολή στην οποία παραθέτει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου απόφασης τροποποίησης του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τον A΄ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη και απευθύνεται στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, κ. Πρόδρομο Νικηφορίδη, είναι η ακόλουθη:

“Αγαπητέ κ. Αντιδήμαρχε,

Σε απάντηση της αριθ. πρωτ. 138367/14.06.2024 επιστολής σας, με την οποία μας γνωρίσατε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη θέσπιση νέου ωραρίου φορτοεκφορτώσεων για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Κατ’ αρχήν είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή κατέβαλε συστηματική προσπάθεια να ενσωματώσει, στο μέτρο του δυνατού, τις απόψεις των φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης μας ως προς τη διαμόρφωση ενός ωραρίου που να δύναται να ανταποκριθεί στις πιεστικές ανάγκες που προκύπτουν από το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, το οποίο μάλιστα καθίσταται εντονότερο λόγω των συνθηκών που επιβάλλονται από τις συνέπειες της κατασκευής του Flyover, χωρίς ταυτόχρονα να παραβλέπει εντελώς τις ανάγκες της αγοράς, που συνεχώς διευρύνονται, για απρόσκοπτο εφοδιασμό με προϊόντα.

Τούτο οφείλεται να αντιδιαστέλλεται με πρακτική προηγούμενης Δημοτικής Αρχής της πενταετίας 2014-2019, η οποία θέσπισε ένα μη ρεαλιστικό ωράριο, που ισχύει έως σήμερα, αλλά προφανώς δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί. Πρέπει  όμως να τονισθεί με έμφαση ότι οι ανάγκες, παρούσες και μελλοντικές, για τον εφοδιασμό της αγοράς και την εν τέλει εξυπηρέτηση των καταναλωτών - δημοτών και μη - μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο μετά από επισταμένη μελέτη και εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών, το οποίο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις δημογραφικές, οικονομικές και κυρίως τεχνολογικές μεταβολές που προσδιορίζουν το «τελευταίο μίλι» της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τούτων λεχθέντων, η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζεται από το ΕΒΕΘ ως μια ενδιάμεση ρύθμιση υποκείμενη στις όποιες αλλαγές που δύναται να προκύψουν από το ΣΒΑΕΜ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του προτεινόμενου ωραρίου είναι η αποτελεσματική διαφύλαξη του χαρακτήρα των χώρων που προορίζονται για φορτοεκφόρτωση. Είναι απαραίτητο στο μεσοδιάστημα που θα υπάρξει από την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την οριστική έκδοση της απόφασης, να καταρτισθεί ένα σχέδιο για την χωροθέτηση των χώρων φορτοεκφόρτωσης, συνοδευόμενο από μια μελέτη για τη διάθεση του απαραίτητου στελεχιακού δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας και των λοιπών απαραίτητων πόρων (π.χ. κάμερες παρακολούθησης) για την αποτελεσματική διασφάλιση της λειτουργίας για την οποία προβλέπονται. Κάθε παραβίαση της λειτουργίας των χώρων φορτοεκφόρτωσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αδυναμία εφαρμογής οποιουδήποτε ωραρίου φορτοεκφορτώσεων και τελικά σε διαιώνιση των προβλημάτων.

Επιτρέψετε μας τέλος να προβούμε στις εξής βελτιωτικές προτάσεις:

1. Ο χρόνος της βραδινής - πρωινής ζώνης με βάση τις παρατηρούμενες συνθήκες, όπως αυτές καταγράφηκαν στην έρευνα του ΕΒΕΘ τον Ιανουάριο 2024 και που έχει τεθεί υπόψη σας, δεν φαίνεται να επαρκεί. Προτείνουμε να επεκταθεί έως τις 07:30 π.μ., κάτι που ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο, λόγω και των ειδικών καιρικών συνθηκών, που οδηγούν σε βραδύτερη εκτέλεση των διαδρομών των πάσης φύσεως οχημάτων, ιδίως δε των βαρύτερων.

2. Πρέπει να υπάρξει ρητή εξαίρεση των οχημάτων έως 1,5 τόνου ωφέλιμου φορτίου που εκτελούν κατά αποκλειστικότητα παραδόσεις φαρμακευτικών ειδών πάσης φύσεως στα φαρμακεία, με το σκεπτικό ότι τα φάρμακα αποτελούν είδος απόλυτης ανάγκης για την υγεία των πολιτών. Εξ’ άλλου η οργάνωση των παραδόσεων των φαρμακευτικών ειδών, όπως είχε διαμορφωθεί, παράγει  αμελητέες επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τα φαρμακευτικά είδη πρέπει να είναι δυνατόν να διακινούνται αδιαλείπτως καθ’ όλο το 24ωρο.

3. Προτείνουμε να ισχύσει για τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα έως 1,5 τόνου ωφέλιμου φορτίου ένα πιο διευρυμένο ωράριο από 10.00 π.μ. έως 07.30 π.μ. της επομένης. Η θέσπιση αυτής της εξαίρεσης θα λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για τον εμπλουτισμό του στόλου των μεταφορικών εταιρειών με ηλεκτροκίνητα οχήματα που είναι σαφώς φιλικότερα για το περιβάλλον και θεωρούνται ως η μελλοντική λύση για πιο σύγχρονες Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές. 

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και αναμένουμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων”.