ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

Εγκύκλιος ΥΠΑΝ με τίτλο  «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)»

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλε για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου εγκύκλιο με τίτλο  «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)», την οποία επισυνάπτουμε.

Επισυναπτόμενα αρχεία
6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ.pdf