ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

Τελική Εκδήλωση του έργου CCI4TOURISM

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ADRION, διοργανώνει την Τελική Εκδήλωση του έργου CCI4TOURISM, το οποίο στόχο έχει να εισάγει μια νέα προσέγγιση στον τουριστικό στρατηγικό σχεδιασμό, που θα επικεντρώνεται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (CCIs) ως φορείς δραστικής αλλαγής στην προώθηση/ ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι πλούσιο και περιλαμβάνει παρουσιάσεις και διαμοιρασμό εμπειριών σχετικά με τις συνέργειες των CCIs & των επιχειρήσεων Τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής, τα κύρια αποτελέσματα του έργου CCI4TOURISM, τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη των CCIs στον τουριστικό κλάδο, τη Διακρατική Στρατηγική για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των CCIs, το Διακρατικό Πλάνο Δράσης του Adriatic-Ionian Cultural Tourism 4.0, καθώς και τις πιλοτικές δράσεις που έλαβαν χώρα σε όλες τις περιφέρειες του εταιρικού σχήματος του έργου. 

Η τελική εκδήλωση του CCI4TOURISM θα διεξαχθεί δια ζώσης και διαδικτυακά, την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022, στις ώρες 10:00-14:00, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων "Αιμίλιος Ριάδης" (εντός ΔΕΘ HELEXPO).

Συνημμένη θα βρείτε την ατζέντα της εκδήλωσης.

Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: https://cutt.ly/3MnhllI

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ (εδώ), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, εδώ.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Agenda FInal Event_CCI4TOURISM_FINAL.pdf