ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

Επιδότηση συμμετοχής 4 νεοφυών επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ στο Innovent Forum 2023. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 31.1.2023.

cover
ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ αποφάσισε να επιδοτήσει τη συμμετοχή νεοσύστατων επιχειρήσεων - μελών του στη διήμερη υβριδική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας Innovent Forum 2023, που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Φεβρουαρίου 2023.

Η Έκθεση διοργανώνεται από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα διεξαχθεί διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του JOIST στη Λάρισα και online στο Metaverse.

Το Innovent Forum 2023, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εστιάζει στους τομείς της τεχνολογίας διακυβέρνησης, της τεχνολογίας υγείας, της αγροδιατροφικής τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας τουρισμού, της ενέργειας, των τεχνών και του πολιτισμού, των υλικών, των κατασκευών, της κινητικότητας, των έξυπνων πόλεων και του gaming και στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων μετασχηματιστικών λύσεων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και την αξιοποίησή τους μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία.

Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση ανέρχεται στο ποσό των 1.200€ πλέον ΦΠΑ.  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας την ανωτέρω διοργάνωση, προτίθεται να επιδοτήσει με το ποσό των 2.000 (500/επιχείρηση) την συμμετοχή τεσσάρων (4) νεοφυών επιχειρήσεων-μελών του, που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 31.1.2023 και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
·  Είναι μέλη του ΕΒΕΘ για ένα τουλάχιστον έτος.
·  Έχουν ιδρυθεί εντός της τελευταίας 5ετίας.
·  Εξοφλούν κάθε χρόνο, ανελλιπώς, τα τέλη διατήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ και τις συνδρομές τους στο Επιμελητήριο.
·  Δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις σημαντικότερες δράσεις στο πλαίσιο του Innovent Forum, είναι η διεξαγωγή του Β2Β & Β2G Matchmaking Event. Οι επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις στοχεύουν να καλλιεργήσουν επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, φέρνοντας σε επαφή κοινότητες καινοτομίας από την Ελλάδα και την Ευρώπη, σε τομείς που αφορούν την ψηφιακή υγεία, την τεχνολογία στην αγροδιατροφή, την εκπαιδευτική τεχνολογία, την ενέργεια, τις έξυπνες πόλεις, την τεχνολογία τουρισμού, το gaming και άλλα.  Η συμμετοχή σας στις matchmaking συναντήσεις είναι δωρεάν με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή σας στο σύνδεσμο innovent-2023.b2match.io  έως την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023. Τις επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του τριήμερου Matchmaking Event θα συντονίσουν το PRAXI Network και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλη του Δικτύου Enterprise Europe Network

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310370132, publicrelations@ebeth.gr