ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Yλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης»

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Κατά το χρονικό διάστημα 23.12.2020-12.12.2022, το ΕΒΕΘ υλοποίησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης». Το έργο συνολικής αξίας 236.096 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου τα πληροφoριακά συστήματα του ΕΒΕΘ αναβαθμίστηκαν σε σύγχρονη τεχνολογία cloud και φιλοξενούνται πλέον στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud).  Η ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ ανασχεδιάστηκε και είναι πλέον διαθέσιμη και σε εφαρμογή (application) για φορητές συσκευές. Περαιτέρω, αναπτύχθηκε software-voip τηλεφωνικό κέντρο και αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός της αίθουσας εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Το e-chamber εμπλουτίστηκε με νέες λειτουργικότητες και παραδόθηκαν στο ΕΒΕΘ νέες εφαρμογές/υποσυστήματα, όπως ενδεικτικά, σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του ΕΒΕΘ μέσω πολλαπλών καναλιών (email, sms, viber), σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΒΕΘ, με δυνατότητες ηλεκτρονικής πληρωμής και παρακολούθησης εισηγητών και αιθουσών, σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΕΒΕΘ, με δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής, σύστημα για την πληροφόρηση των μελών του ΕΒΕΘ σε πληθώρα θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, η οποία είναι διαθέσιμη και σε εφαρμογή (application) για φορητές συσκευές κ.α.

Συνολικά, με την υλοποίηση του έργου το ΕΒΕΘ απέκτησε έναν περισσότερο ευέλικτο μηχανισμό διαχείρισης και δημοσιοποίησης της επιχειρηματικής πληροφορίας, ενώ τα μέλη του απολαμβάνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.