ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ιδρύεται το 1918. Η λειτουργία του εγκαινιάζεται το 1919. Το ΕΒΕΘ είναι το δεύτερο σημαντικότερο Επιμελητήριο της Ελλάδος και η συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είναι αξιοσημείωτη.

Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του τόπου: την ίδρυση Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,τον εκσυγχρονισμό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και της Ελευθέρας Ζώνης, την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης, τη λειτουργία μέσης Εμπορικής Σχολής, την ίδρυση της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Από τις πρώτες κιόλας συζητήσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΒΕΘ οργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας.

Το ΕΒΕΘ έχει σήμερα περίπου 25 χιλιάδες ενεργά μέλη που με τη δυναμική τους επιχειρηματική παρουσία έχουν εξασφαλίσει για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της το 50% των ελληνικών εξαγωγών.

Σκοπός

Σύμφωνα με το ν.3419/05, σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειας τους, είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα. 
 

Σύντομο Ιστορικό

1918      Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ιδρύεται το 1918. Η λειτουργία του εγκαινιάζεται το 1919.

Οι πρώτες δεκαετίες     Γεγονότα μείζονος εθνικής σημασίας σημάδεψαν το ξεκίνημα του Επιμελητηρίου: μικρασιατική καταστροφή, εγκατάσταση προσφύγων, πόλεμοι, οικονομική κρίση. Η διαρκής παρουσία του ΕΒΕΘ στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ιδιαίτερη προσφορά στην Εθνική Οικονομία και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού.

1930     Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινιάζει το νεοκλασικό κτίριο στο οποίο εγκαθίσταται το ΕΒΕΘ.

1938 & 1947-48     Tο ΕΒΕΘ ενισχύει τις ανασκαφές του Καθηγητού Κ. Ρωμαίου στη Βεργίνα καθώς και τη συγγραφή ιστορικών και άλλων επιστημονικών εργασιών (π.χ. Ιστορία της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης). Το κτίριο του Επιμελητηρίου ήταν και είναι πάντοτε ανοικτό σε δραστηριότητες των πνευματικών και πολιτιστικών οργανώσεων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

1960     Το ΕΒΕΘ εντείνει τη δραστηριότητά του στο χώρο των οικονομικών συναλλαγών με άλλες χώρες, οργανώνοντας εμπορικές αποστολές, συναντήσεις και συσκέψεις παραγόντων της περιοχής.

Σήμερα  Το ΕΒΕΘ συμμετέχει στη διοίκηση Οργανισμών Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης της χώρας, καθώς επίσης και στις διοικήσεις του Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Επιμελητηρίων Μεσογειακών Λιμένων (ASCAME). Είναι επίσης ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου. Το ΕΒΕΘ έχει 20 χιλιάδες ενεργά μέλη που με τη δυναμική τους επιχειρηματική παρουσία έχουν εξασφαλίσει για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της το 50% των ελληνικών εξαγωγών.

Οι κατά σειράν διατελέσαντες Πρόεδροι του ΕΒΕΘ είναι:

Αθανάσιος Μακρής 1919-1924
Δήμος Παπακωνσταντίνου 1924-1933
Ζήζης Βέρρου 1934-1936
Σοφοκλής Σταμάτης 1937-1941
Αλέξανδρος Κράλλης 1941-1945
Σταύρος Γεωργιάδης 1945-1946
Μυρώδης Δημητρακόπουλος 1946-1953
Σταύρος Αντωνιάδης 1953-1955
Μυρώδης Δημητρακόπουλος 1955-1958
Παρμενίων Στεργίου 1958-1967
Μιχαήλ Διαμαντής 1967-1974
Βασίλειος Πετρίδης 1974-1987
Παντελής Κωνσταντινίδης 1988-1997
Δημήτριος Μπακατσέλος 1997-2017
Ιωάννης Μασούτης 2017-σήμερα

Διεύθυνση
Τσιμισκή 29
546 24 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες
Τηλ: 2310 370 100
email: root@ebeth.gr