ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το ΕΒΕΘ, προσηλωμένο στις ίδιες σταθερές αξίες από την ημέρα της ίδρυσής του, αντιλαμβάνεται τα σημάδια των καιρών και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προκειμένου να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.  Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Εταιρική Βιωσιμότητα θεωρούνται από το ΕΒΕΘ παράγοντες καίριας σημασίας για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, αλλά και την λειτουργία του Επιμελητηρίου ως φορέα.

Το ΕΒΕΘ αποτελεί καταρχήν έναν υπεύθυνο εργοδότη, που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό του με δικαιοσύνη και του παρέχει ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, προσφέρει στο προσωπικό του δωρεάν ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, χρηματοδοτεί σεμινάρια κατάρτισης για τους υπαλλήλους του, χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις και  βραβεύει τις υψηλές σχολικές τους επιδόσεις.

Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται πολυδιάστατα στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενδεικτικά δε:

  • υποστηρίζοντας οικονομικά φιλανθρωπικές οργανώσεις,
  • προσφέροντας χορηγίες σε εκπαιδευτικούς φορείς,
  • διοργανώνοντας και φιλοξενώντας ενημερωτικές εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου.

Παράλληλα, το ΕΒΕΘ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διάδοση των εννοιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και επιμέρους πτυχών τους στις επιχειρήσεις-μέλη του, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εξειδικευμένες εκδηλώσεις και ποικίλες άλλες ενημερωτικές δράσεις. 

Τέλος, το ΕΒΕΘ συμμετέχει σε δίκτυα για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Εταιρικής Βιωσιμότητας, φέρνοντας σε επαφή τα πολυάριθμα μέλη του με τις δράσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΒΕΘ αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact Network Hellas) από το 2009, κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) από το 2010, αλλά και ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, που δημιουργήθηκε το 2013, ενώ συμμετέχει και σε πολυάριθμες δράσεις άλλων πρωτοβουλιών, όπως η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα (Sustainable Greece 2020).

null