ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) ΕΒΕΘ

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297/06.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ). Ακολούθως, ο Ν. 3419/2005 αντικαταστάθηκε από το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019), ο οποίος καταργήθηκε με το Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/07.04.2022), με τον οποίο θεσπίζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη σύσταση εταιριών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.

Αναλυτικές  πληροφορίες σχετικά με την ΥΜΣ, τη λειτουργία της και το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/thesmiko-plaisio-genikes-plirofories/

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΘ λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την ίδρυση των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022 υπό την προϋπόθεση ότι υποστηρίζεται τεχινκά η σύσταση της συγκεκριμένης νομικής μορφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΥΜΣ, με τη χρήση αποκλειστικά του προτύπου καταστατικού με υποχρεωτικό ή/και πρόσθετο περιεχόμενο, σύμφωνα με την ΥΑ 5186/23.01.2024 (ΦΕΚ Β’ 556/26.01.2024).

Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι στην παραπάνω σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης υπάρχουν διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά σε επεξεργάσιμη μορφή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Σύντομες ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τα πρότυπα καταστατικά.pdf
ΥΑ-ΓΙΑ-ΝΕΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ.pdf
63577_KYA_GIA_YMS.pdf
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ.pdf
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.docx